Home Tags Trung khuyển thụ

Tag: trung khuyển thụ

Danh tướng bạch đầu

Danh tướng bạch đầu Tác giả: Bản vị Thể loại: Chủ công, công xuyên, đế công, trung khuyển tướng quân thụ, cao H, HE. Edit: Bột Giặt QQ   ~ Văn...

Đại thúc đích hạnh phúc nhân thê sinh hoạt | Cuộc...

Tác giả: Ly Chi Nhược Tố Editor: Thủy Linh Long (Aqua) Beta-reader: Chunee, Lynn Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công , đại thúc...

Kính ảnh tình duyên

Tác giả: Mạt Tiêm ThùThể loại: đam mỹ cổ trang, Hình đường đường chủ công x Trung khuyển thị vệ thụ, HEEdit: Tiểu HồngTiết...

Tống QY chi bạo quân

Tống QY chi Bạo Quân Tác giả: Aven Thể loại: Phản Quỳnh Dao, xuyên không, lãnh khốc công x trung khuyển thụ NC: Hoàn Châu, Tân Nguyệt,...

Bạn trai là thụ sue thì phải làm sao, đá thôi

Bạn trai là thụ sue thì phải làm sao?! Đá thôi! (Hoàn) ====== Tác giả: Sơn u Quân Thể loại: Chủ công , ôn nhu công X...

Phong quá vũ lưu vân

Phong quá vũ lưu vân Tác giả : Tử Vũ Nguyệt Diên Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, xuyên việt, tá thi hoàn hồn, nhất công...

Thị ngược thành tính

Thị ngược thành tính Tác giả: Đệ Lục Thể loại: đam mỹ, nguyên sang, xuyên không, thầy thuốc S công x giáo chủ M trung khuyển...

Bán lộ phu phu

Bán lộ phu phu Tác giả: Sơ Nhất Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1×1, nữ vương công x muộn tao trung khuyển thụ, HE. Biên tập...

Lộ nhân

Lộ nhân Tác giả: Dịch Nhân Bắc Thể loại: cường công, trung khuyển cường thụ, cổ trang giang hồ, 1×1, ngược luyến tình thâm, HE Editor: Yukinari ~o0o~ Văn...

Trầm Chu

Trầm Chu Tác giả:Sở Hàn Y Thanh Thể loại: hiện đại, trùng sinh, cán bộ cấp cao, chủ công (không phản công), bình tĩnh phúc hắc cường...