Home Tags Sinh tử

Tag: sinh tử

Xuyên qua chi thú nhân quốc gia (Xuyên việt tới đất...

Xuyên qua chi thú nhân quốc gia Tác giả : Giang Hồ Thái Yêu Sinh Thể loại: xuyên việt, thú nhân, sinh tử, chủng điền văn,...

Xuyên việt chi dị thế hồ khẩu | Xuyên qua dị...

Xuyên việt chi dị thế hồ khẩu (Xuyên qua dị thế sống tạm) Tác giả: 75D Thể loại: Xuyên không, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE. Độ dài: 79 chương...

Bất báo

Bất báo Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường Thể loại: Hiện đại, hắc bang, thế giới ABO, chủ thụ, cường cường, sinh tử,1×1, HE Cặp đôi: Cảnh...

Ngược ái chi luyến

Tác giả: Cuồng Phong Bạo Vũ Thể loại: hiện đại văn, nhất công nhất thụ, đại thúc thụ – phúc hắc công, H, sinh tử, ngược thân ngược...

Thú nhân chi đái thượng không gian xuyên dị giới

Tác giả: Vũ Trà Mạt Mạt Thể loại: nhất công nhất thụ, xuyên qua, thú nhân, sinh tử, ấm áp, ngọt văn, công sủng thụ,...

Thú nô

Tác giả: Tình Nam Thể loại: hiện đại, nhất thụ lưỡng công, xuyên không, kỳ huyễn, khinh tùng, tiểu bạch thụ, nhân thú, sinh tử,...

Trọng sinh chi Hàn Kỳ

Trọng sinh chi Hàn Kỳ Tác giả: Chước Nhiễm Edit: Hương Tử Nhân vật chính: Hàn Kỳ, Chu Minh Hàm Phối hợp diễn: Lý Duy Thâm, Tô Ngữ,...