Home Tags Danmei cao h

Tag: danmei cao h

Body language

Tác giả: Aki Morimoto Thể loại: yaoi 18+, 1×1, nhẹ nhàng, HE, H cao Trans: Vũ Vũ MỤC LỤC Body language – CHƯƠNG 1 Body language – CHƯƠNG 2 Body...

Làm một pháo, yêu ngươi luôn

Tên gốc: Làm một pháo, yêu ngươi luôn Tác giả: Mày rậm lông Edit + Beta: Thiên Mã Thể loại: hiện đại, chính kịch, vườn trường, cao...

Ái hậu dư sinh

Tác giả: Yên thị Edit: Kei Beta: Okuko Kodomo Thể loại: nhất thụ nhất công, xã hội đen bá đạo công vs mỹ nhân thụ, H văn,...

Tựu ái phôi ba ba

Tác giả: Ô Mông Tiểu Yến Thể loại: hiện đại, song tính, phụ tử văn, niên hạ, cao H, sinh tử, 1×1, HE Tình trạng: hoàn Edit...

Tù lung

Nguyệt Sắc Như Thương Thể Loại: Hiện đại, nhân thú, song tính, H, sinh tử, 1×1, He Tình trạng: Hoàn (31 chap) Edit: Cáo-Sắc Hồ Beta: Thổ Long-Long...

Tù binh của lão đại

Tên gốc: Lão Đại Thiếu Chủ Tù Binh Tác giả: Chuế Mộng Thể loại: Đam mĩ hiện đại,SM,Rating 20+,hắc bang,cường công mạnh bị,siêu sủng. ...

Tù đồ

Tác giả: Cao dược hồ Thể loại: đam mỹ, chủ công, phụ tử niên hạ, song tính, cao H, huyền nghi Edit: mềnh (vì bạn có sở...

Nhất chiến thành công

(Đánh một trận trở thành tấn công) Tác giả: Mê Dương Thể loại: Đam mỹ cổ trang, 1 v 1, HE, cấm kỵ sư đồ luyến,...