Home Tags đam mỹ ngược hoàn

Tag: đam mỹ ngược hoàn

Hồng ảnh tuyết ngân

Tác giả: Ngọc ẨnEdit: Na XiaholicThể loại: Đam mỹ, đoản văn, cổ trang, giang hồ, nhất thụ nhất công, ngược, HEĐỆ NHẤT CHƯƠNG ĐỆ NHỊ...

Bồi giá

Tác giả: Lam sát Thể loại: cổ trang, cung đình, hoàng đế cường công, thị vệ đi theo đoàn bồi giá thụ, có ngược, HE Chuyển...