(Convert) Ghi chép chân thực về Thiên sư hiện đại

Tên truyện Ghi chép chân thực về Thiên sư hiện đạiHiện đại thiên sư thực lụcTác giả Y Lạc Thành HỏaĐộ dài Chính văn: 214 chương. Phiên ngoại:...

(Convert) Thiếu tướng đều tỏ tình kiểu hoa mỹ

Tên truyện Thiếu tướng đều tỏ tình kiểu hoa mỹThiếu tương tổng tại hoa thức cầu áiTác giả Mộc Nhật TịchĐộ dài Chính văn: 67 chương. Phiên ngoại:...

(Convert) Bị người truy sát có thể báo cảnh sát không

Tên truyện Bị người truy sát có thể báo cảnh sát khôngTác giả Thế Thượng Chích Hữu Thiên Nhai HảoĐộ dài Chính văn: 10 chương. Phiên ngoại: 2...

(Convert) Kế hoạch đi săn

(Convert) Kế hoạch đi săn &#8211 CHƯƠNG 1: RỜI NHÀ DỰ THI(Convert) Kế hoạch đi săn &#8211 CHƯƠNG 2: TRÊN XE LỬA CHÀNG TRAI(Convert)...

(Convert) Ghi chép chân thực về hiện đại phiêu sư

(Convert) Ghi chép chn thực về hiện đại phiêu sư &#8211 CHƯƠNG 1: NỮ CHÂN KINH SỢ HIỆN(Convert) Ghi chép chn thực về hiện...

(Convert) Bàn về việc làm sao theo đuổi một tên biến...

Tên truyện Bàn về việc làm sao theo đuổi một tên biến thái cùng chung chí hướngTác giả Công Tử ƯuĐộ dài Chính văn: 13 chương. Phiên ngoại:...

(Convert) Bách quỷ tạp hóa

(Convert) Bách quỷ tạp hóa &#8211 CHƯƠNG 1: BẠCH LÃO BẢN(Convert) Bách quỷ tạp hóa &#8211 CHƯƠNG 2: PHƯỢNG HOÀNG NIẾT BÀN(Convert) Bách quỷ...

(Convert) Huyết quyến

(Convert) Huyết quyến &#8211 CHƯƠNG 1(Convert) Huyết quyến &#8211 CHƯƠNG 2(Convert) Huyết quyến &#8211 CHƯƠNG 3(Convert) Huyết quyến &#8211 CHƯƠNG 4(Convert) Huyết quyến &#8211...

(Convert) Lời cầu cứu của người đau buồn

Tên truyện Lời cầu cứu của người đau buồnTác giả Giới Mạt QuânĐộ dài Chính văn: 12 chương. Phiên ngoại: 0 chương.Thể loại Tokyo ái tình cố sự ấm...

(Convert) Thượng vũ bàng phong xử

(Convert) Thượng vũ bàng phong xử &#8211 CHƯƠNG 0 PHẦN ĐỆM(Convert) Thượng vũ bàng phong xử &#8211 CHƯƠNG 1:(Convert) Thượng vũ bàng phong xử...