(Convert) Năm tháng trôi qua trong tiếng đạn

Tên truyện Năm tháng trôi qua trong tiếng đạnTử đạn hô khiếu nhi quá đích tuế nguyệtTác giả Sơ Tiểu HòaĐộ dài Chính văn: 80 chương. Phiên ngoại:...

(Convert) Tra thụ cùng 213 lần xuyên việt của hắn

(Convert) Tra thụ cùng 213 lần xuyên việt của hắn &#8211 CHƯƠNG 1:(Convert) Tra thụ cùng 213 lần xuyên việt của hắn &#8211 CHƯƠNG...

[Harry Potter đồng nhân] – (Convert) Ám hắc đồng thoại

Tên truyện Ám hắc đồng thoạiTác giả Thự Quang U LinhĐộ dài Chính văn: 34 Phiên ngoại: 0Thể loại Nhãn mác: HP ma pháp thời không tái thế trọng...

(Convert) Thủ lĩnh của chúng ta lại đang khoe vợ

(Convert) Thủ lĩnh của chúng ta lại đang khoe vợ &#8211 CHƯƠNG 1: TỰ SÁT ÁN MỘT(Convert) Thủ lĩnh của chúng ta lại đang...

(Convert) Giọng nói có độc

(Convert) Giọng nói có độc &#8211 CHƯƠNG 1: NGÀY THỨ NHẤT (HIỆN)(Convert) Giọng nói có độc &#8211 CHƯƠNG 2: NGÀY THỨ HAI (HIỆN)(Convert) Giọng...

(Convert) Ta ngủ một giấc chính là một trăm năm

Tên truyện Ta ngủ một giấc chính là một trăm nămNgã nhất thụy tựu thị nhất bách niênTác giả Ngữ Hoặc PhiĐộ dài Chính văn: 102 chương. Phiên...

(Convert) Chứng mất trí nhớ

(Convert) Chứng mất trí nhớ &#8211 CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 1: YÊU ĐÃ ĐƯỜNG CÙNG(Convert) Chứng mất trí nhớ &#8211 CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 2: MỘT...

(Convert) Trọng sinh chi nhận hết sủng ái

(Convert) Trọng sinh chi nhận hết sủng ái &#8211 CHƯƠNG 1:(Convert) Trọng sinh chi nhận hết sủng ái &#8211 CHƯƠNG 2:(Convert) Trọng sinh chi...

(Convert) Nhặt được giống cái

Tên truyện Nhặt được giống cáiKiểm lai đích thư tínhTác giả Hôi Kiếm Như VũĐộ dài Chính văn: 74 chương. Phiên ngoại: 2 chương.Thể loại Trung khuyển si hán...

(Convert) Niềm vui bất ngờ

(Convert) Niềm vui bất ngờ &#8211 CHƯƠNG 1:(Convert) Niềm vui bất ngờ &#8211 CHƯƠNG 2:(Convert) Niềm vui bất ngờ &#8211 CHƯƠNG 3:(Convert) Niềm vui...