(Convert) Sau khi chúc lão sư thành tinh

Tên truyện Sau khi chúc lão sư thành tinhTác giả Bát Thiên Quế Tửu☆Hà Khái Tục Mệnh NiĐộ dài Chính văn: 3 chương. Phiên ngoại: 2 chương.Thể loại Đoản...

(Convert) Bắt hồ ly đến tu hành

Tên truyện Bắt hồ ly đến tu hànhTrảo con hồ ly đến tu hànhTác giả Thiên Hằng Hữu Nguyệt/Thân Ngân Nhất NguyệtĐộ dài Chính văn: 11 chương. Phiên...

(Convert) Làm mèo thật tốt

Tên truyện Làm mèo thật tốtTố chích miêu chân hảoTác giả Văn Manh Đoàn TrưởngĐộ dài Chính văn: 75 chương. Phiên ngoại: 0 chương.Thể loại Trọng sinh, vòng giải...