(Convert) Sau khi chúc lão sư thành tinh

Tên truyện Sau khi chúc lão sư thành tinhTác giả Bát Thiên Quế Tửu☆Hà Khái Tục Mệnh NiĐộ dài Chính văn: 3 chương. Phiên ngoại: 2 chương.Thể loại Đoản...

(Convert) Hôm nay Giang thiếu gia không lái xe

Tên truyện Hôm nay Giang thiếu gia không lái xeTác giả Phát Ngốc Đích Anh Đào TửĐộ dài Chính văn: 156 chương. Phiên ngoại: 1 chương.Thể loại Dùng ăn...

(Convert) Một vài chuyện không thể nói của tôi và người...

Tên truyện Một vài chuyện không thể nói của tôi và người cáTác giả Cảnh Trung MộĐộ dài Chính văn: 31 chương. Phiên ngoại: 0 chương.Thể loại Không tưởng...