(Convert) Mình làm ra sao, dạy người như vậy

Tên truyện Mình làm ra sao, dạy người như vậyNgôn truyện thân giáoTác giả Nhĩ Ba BaĐộ dài Chính văn: 42 chương. Phiên ngoại: 0 chương.Thể loại Hiện đại...

(Convert) Cùng Schultz một nhà cùng giáng sinh

Tên truyện Cùng Schultz một nhà cùng giáng sinhDữ thư nhĩ tỳ nhất gia cộng độ thánh đảnTác giả La khaiĐộ dài Chính văn: 14 chương. Phiên ngoại:...