Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

0
667

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi

Tác giả: Mộc Qua Hoàng

Thể loại: giới giải trí, hệ thống, trong ngoài không đồng nhất tương phản công x đóa hoa cao lãnh một chút cũng không cao lãnh bệnh lười thời kì cuối thụ, song ảnh đế, phá án

Tình trạng bản gốc: Hoàn 137 chương

Tình trạng bản dịch:Haha

Editor: Tịch + Mắm

Beta: Mắm

(Mắm: chào mừng bạn editor mới toanh của nhà và dự án đầu tiên của bạn ấy *tung bông* *tung bông*)

Văn án

Từ nhỏ sức khỏe Thiệu Tư không tốt, bất ngờ trói chặt với cái hệ thống tục mệnh* giống quỷ nên mới có thể sống tới ngày nay.

*Tục mệnh: kéo dài tính mạng.

Từ sau khi hắn bước một chân vào giới giải trí lại càng muốn chết hơn.

Hệ thống: Chúng ta là tấm màn đen* song sát, mục tiêu của chúng ta là trả lại cho giới giải trí một chốn niết bàn, đem hết thảy tấm màn đen công bố cho dân chúng.

*Tấm màn đen: chỉ những hiện tượng bất công trong các hoạt động mang tính cạnh tranh, hoặc hành vi phạm tội.

Thiệu Tư: Nghe mày nói mấy cái lời lung tung vô nghĩa.

Cũng coi như là có thể miễn cưỡng tiếp tục sống sót… Nhưng khi Thiệu Tư mới vừa lấy được tượng người vàng*, trở thành ảnh đế trẻ nhất làng giải trí, hắn chưa từng ngờ rằng chỉ trong một đêm mình lại ‘bị kết hôn’.

*Tượng người vàng: ý nói giải vàng Oscar.

Bởi vì stylist hai bên trùng hợp dùng cùng một kiểu nhẫn cho hai người họ làm trang sức, vì vậy fan hai nhà tập thể nổ tung trên weibo.


Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 1

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 2.1

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 2.2

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 3

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 4

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 5

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 6

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 7

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 8

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 9

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 10

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 11

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 12

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 13

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 14

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 15

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 16

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 17

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 18

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 19

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 20

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 21

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 22

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 23.1

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 23.2

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 24

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 25

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 26

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 27

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 28

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 28

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 29

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 30

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 31

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 32

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 33

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 34

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 35

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 36

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 37

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 38

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 39

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 40

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 41

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 42

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 43

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 44

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 45

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 46

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 47

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 48

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 49

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 50

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 51

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 52

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 53

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 54

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 55

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 56

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 57

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 58

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 59

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 60

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 61

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 62

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 63

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 64

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 65

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 66

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 67

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 68

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 69

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 70

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 71

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 72

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 73

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 74

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 75

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 76

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 77

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 78

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 79

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 80

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 81

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 82

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 83

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 84

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 85

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 86

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 87

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 88

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 89

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 90

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 91

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 92

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 93

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 94

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 95

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 96

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 97

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 98

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 99

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 100

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 101

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 102

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 103

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 104

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 105

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 106

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 107

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 108

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 109

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 110

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 111

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 112

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 113

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 114

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 115

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 116

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 117

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 118

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 119

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 120

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 121

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 122

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 123

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 124

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 125

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 126

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 127

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 128

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 129

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 130

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 131

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 132

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 133

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 134

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 135

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 136

Vừa tỉnh dậy liền nghe nói tôi kết hôn rồi – CHƯƠNG 137

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here