Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ

0
1416

TỔNG TÀI KHỐC SUẤT CUỒNG BÁ DUỆ 

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: đam mỹ, đô thị tình duyên, hào môn thế gia, tác gia thụ x tổng tài công, hài, 1×1, nhiều CP, HE

Độ dài: 87 chương + 12 PN

Hệ liệt: 囧囧 hữu thần

Nguồn chính văn: wattpad

Nguồn phiên ngoại: Gekkabijin

Edit: Đậu Đậu, Tappy Kun

Beta: Tappy Kun

Blogspot: Truy Ảnh Cung

Văn án

Lưu Tiểu Niên là một tác giả chuyên thể loại ngôn tình đề tài tổng tài.

Vừa có thể giải trí vừa có tiền nhuận bút, lại có anh hàng xóm siêu cấp đẹp trai nấu ăn thật giỏi, cuộc sống quả thật vô cùng yên bình lại vô cùng mỹ mãn.

Ai ngờ một ngày đẹp trời nọ…cậu gặp được một tổng tài…cuộc sống về sau cứ như tiểu thuyết, bắt đầu cẩu huyết đầy trời…

Cổ nhân luôn nói đúng, gieo nhân nào ắt gặp quả nấy

Một thiên cẩu huyết HE đặc biệt sến súa lại đặc biệt không có tiết tháo ra đời.


Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 1.1

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 1.2

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 2.1

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 2.2

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 3.1

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 3.2

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 4.2

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 5

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 6

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 7

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 8

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 9

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 10

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 11

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 12

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 13

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 14

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 15

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 16

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 17

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 18

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 19

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 20

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 21

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 22

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 23

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 24

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 25

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 26

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 27

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 28

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 29

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 30

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 31

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 32

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 33

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 34

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 35

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 36

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 37

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 38

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 39

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – CHƯƠNG 40

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 41

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 42

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 43

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 44

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 45

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 46

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 47

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 48

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 49

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 50

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 51

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 52

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 53

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 54

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 55

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 56

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 57

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 58

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 59

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 60

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 61

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 62

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 63

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 64

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 65

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 66

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 67

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 68

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 69

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 70

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 71

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 72

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 73

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 74

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 75

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 76

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 77

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 78

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 79

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 80

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 81

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 82

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 83

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 84

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 85

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 86

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – CHƯƠNG 87 (HOÀN)

Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ – TỔNG TÀI – PHIÊN NGOẠI 1

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here