Thuận lợi mọi bề

0
555

Thuận lợi mọi bề

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc

Editor: Bear Chan

Thể loại: Cổ đại, tam giáo cửu lưu, võ hiệp, tình cảm, nhẹ nhàng, HE

Nguồn Raw: Tấn Giang

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Ma giáo thiếu một tả hộ pháp thiện chế độc, vì vậy hữu hộ pháp xuống núi tìm về một tên bán thuốc chuột.


Thuận lợi mọi bề – CHƯƠNG 1: TẢ HỘ PHÁP

Thuận lợi mọi bề – CHƯƠNG 2: DIỄN KỊCH

Thuận lợi mọi bề – CHƯƠNG 3: Ở LẠI

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here