[Đoản văn] Nói một câu, có gả hay không nào

0
675

Nói một câu, có gả hay không nào

Tác giả: Kiêu Cư

Nguồn: douhu

Dịch: Nhã Anh

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, ế vợ thô lỗ công x nhút nhát nhân thê thụ, HE


[Đoản văn] Nói một câu, có gả hay không nào

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here