Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương

0
320

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG THỨ VĂN ÁN

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 1 : XUYÊN QUA TRỞ THÀNH VƯƠNG PHI THẤT SỦNG

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 2 : OAN GIA NGÕ HẸP

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 3 : LẠI GẶP ÂU DƯƠNG TRIỆT

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 4 : SƠ NGỘ ĐẾ VƯƠNG HÀN THANH

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 5 : THOÁT THÂN

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 6 : DUNG PHƯỢNG CA

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 7 : DIỆT THIÊN

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 8 : LÊN ĐƯỜNG

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 9 : DẠ THÀNH

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 10 : LÀ…. MỘT CHÚT ĐỂ TÂM?!

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 11 : CHỈ MỘT CHÚT… MÀ THÔI!

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 12 : TRỞ VỀ

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 13 : LY CA

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 14 : NHỚ!

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 15 : KHÓA TÂM

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 16 : THẾ NÀO MỚI LÀ YÊU?!

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 17 : LINH CHI THẢO

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 18 : TRÓI TÌNH

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 19 : TRÁC LY

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 20 : TƯ ĐỒ NHIỄM

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 21 : LINH VÂN

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 22 : GẶP!

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 23 : GẶP LẠI

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 24 : LỜI NGUYỀN

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 25 : ĐÁNG SỢ!

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 26 : TA SẼ BẢO VỆ NGƯƠI, MỘT ĐỜI!

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 27 : SONG LINH NHẤT THỂ

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 28 : HUYẾT SÁT CÁC

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 29 : VÔ ĐỀ

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 30 : CỐ NHÂN

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 31 : THÍCH NHẤT LÀ NGƯƠI

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 32 : TRỜI SINH MỘT ĐÔI

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 33 : NGƯỜI LẠ MẶT

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 34 : HẮC NGỌC PHƯỢNG HOÀNG

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 35 : MẠC LY

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 36 : LAM QUÂN BĂNG

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 37 : HOA VĨ THÔN

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 38 : DIỆT THIÊN – ĐẪM HUYẾT (THƯỢNG)

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 39 : DIỆT THIÊN – ĐẪM HUYẾT (TRUNG)

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 40 : DIỆT THIÊN – ĐẪM HUYẾT (HẠ)

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 41 : NHUỘM HUYẾT

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 42 : PHẪN NỘ &#8211 QUÊN

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 43 : LẠC KHANH NHAN (THƯỢNG)

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 44 : LẠC KHANH NHAN ( TRUNG)

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 45: LẠC KHANH NHAN (HẠ)

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 46 : TƯ ĐỒ CƠ VÂN

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 47 : HUYẾT CHIẾN VÔ NHAI CỐC

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 48 : VÔ ĐỀ

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 49 : TRI KỶ

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 50 : TÂM MA

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 51 : MẤT TÍCH

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 52 : PHƯỢNG NHAN

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 53 : HOÀNG THANH DIÊU

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 54 : VÔ ĐỀ

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 55: LÀ AI TỔN THƯƠNG AI?!

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 56 : DIỄM THANH CA

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 57 : TỰA NHƯ LẦN ĐẦU TIÊN GẶP GỠ

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 58 : ÔN TỒN

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 59 : HỌA TÌNH

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 60 : THỜI GIAN VỐN KHÔNG CÒN NHIỀU

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 61: BẮT ĐẦU

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 62: NƯỚC MẮT HÓA THẠCH CỦA NỮ OA

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 63 : KHÔNG THỂ… ĐỒNG SINH?!

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 64: LẠI GẶP LAM QUÂN BĂNG

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 65 : LAM PHỈ LỆ

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 66 : MỘT ĐỜI HỒNG NHAN

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 67 : MƯỜI NGÀY

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 68 : MỘT ĐÊM NHU TÌNH

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 69 : NHẤT BƯỚC TAM KHẤU

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 70 : NÀO NGHE THẤY THANH ÂM VĨNH CỮU CHỈ NGHE VANG VỌNG ĐỘC KHÚC LY CA

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG THỨ PHIÊN NGOẠI 1 : DIỆT THIÊN

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 71 : TỬ RỒI SINH

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 72 : NIỆM

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 73 : NGẨN NGƠ

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 74 : VÔ ĐỀ

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 75 : TÁI KIẾN ÂU DƯƠNG LIÊN

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 76 : HAI NĂM

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 77 : HUYỄN TUYẾT

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 78 : HOÀNG LĂNG

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 79 : QUAY VỀ

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG 80 : TĨNH LẶNG

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG THỨ PHIÊN NGOẠI 2 : THẾ THẾ LUÂN HỒI, KHẮC CỐT TƯƠNG TƯ ( THƯỢNG )

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG THỨ PHIÊN NGOẠI 3 : THẾ THẾ LUÂN HỒI, KHẮC CỐT TƯƠNG TƯ ( TRUNG I)

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG THỨ PHIÊN NGOẠI 4: THẾ THẾ LUÂN HỒI, KHẮC CỐT TƯƠNG TƯ (TRUNG II)

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG THỨ PHIÊN NGOẠI 5 : THẾ THẾ LUÂN HỒI, KHẮC CỐT TƯƠNG TƯ ( TRUNG III)

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG THỨ PHIÊN NGOẠI 6 : THẾ THẾ LUÂN HỒI, KHẮC CỐT TƯƠNG TƯ ( HẠ)

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG THỨ PHIÊN NGOẠI 7 : NHẬT KÝ CỦA BẢO BẢO ( THƯỢNG)

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG THỨ PHIÊN NGOẠI 8 : NHẬT KÝ CỦA BẢO BẢO (TRUNG)

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG THỨ PHIÊN NGOẠI 9 : NHẬT KÝ CỦA BẢO BẢO (HẠ)

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương &#8211 CHƯƠNG THỨ PHIÊN NGOẠI 10 : NHIỀU NĂM VỀ SAU

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here