Kim Phong Ngọc Lộ

0
483

tác giả WingYing

Editor: Den Shì (whoaibangw.wordpress.com)

Thể loại: Cổ đại ABO, mỹ mạo nói lắp Vương gia Alpha × ngọt ngào ngoan ngoãn thế gia thiếu gia Omega, HE

Độ dài: 22 chương

Nhân vật chính: Lý Vân Tễ, Từ Bảo Chương

Câu chuyện kể về một sự cố của một vương gia nói lắp muốn “trâu già gặm cỏ non” mà không dám ra tay.


CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19

CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here