Khoái xuyên chi nhiệm vụ kỳ quái

0
980

Tác giả: Duẫn Nhất Phương

Thể loại: chủ thụ, hệ thống, khoái xuyên, mạt thế, 1×1, HE,…

Editor: Camellia W. (aka Bạch Trà)

Beta: Xù

Nguồn: vuonhoacuabachtra.wordpress.com

Văn án 1:

Một ngày tận thế xảy ra, mọi nơi trên thế giới đều hoang tàn.

Ở một nơi khác Tịch Chu lên học đại học lại có ý định cùng với đồng đội cùng nhau lần đến tỉnh H tìm kiếm người nhà, nhưng không ngờ trong một lần bị tang thi tập kich, bị Dư Thừa được cậu che chở sau lưng đẩy ra ngoài.

Theo ý thức bản thân dần dần bị cảm giác thèm ăn buồn nôn xâm nhập, Tịch Chu tuyệt vọng.

Lúc này, cậu nghe được một thanh âm đặc biệt rõ ràng.

[Hệ thống khoái xuyên đã buộc định, xin chủ nhân nhanh chóng bắt đầu nhiệm vụ!]

Tịch Chu: … Mấy cái thế giới lộn xộn gì thế này! Vườn trường, võ hiệp cũng bỏ đi, mi nói cho ta biết huynh đệ là cái quái gì!! Sinh tử là cái vẹo gì!!!

Tiểu công [ôn nhu]: Cẩn thận một chút, đừng làm động thai khí.

Tịch Chu: = 口 =

Văn án 2:

Sau khi Tịch Chu bị hãm hại suýt chút nữa dẫn đến tử vong, nhận được hệ thống khoái xuyên, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ ở một thế giới thì có thể dùng tích phân đổi phần thưởng. Thức ăn, nước, quần áo và đồ dùng hàng ngày, xe, hạt giống… Thậm chí còn có thuốc chống lại độc tố tang thi và thuốc kích phát dị năng.

Có những thứ này, cậu liền có thể tìm lại người nhà đã mất liên lạc.

Còn nữa, mối thù suýt chút nữa hại chết mình, nhất định phải báo!

Khoan đã, ông xã của cậu sao cũng ở đây! = 口 =

[Hướng dẫn đọc truyện]

Đây là văn khoái xuyên, thế giới chủ là mạt thế.

Mỗi khi xuyên xong một thế giới đều sẽ trở về thế giới chủ.

Chủ thụ.

Công từ đầu đến cuối đều là một người.

[Quét mìn] Tác giả bệnh xà tinh, phong cách không ổn định, toàn bộ chặng đường bản thân đều bung lụa… Xin lúc xem tự động mang theo cột thu lôi…

Nếu như mọi người cảm thấy thiết lập sụp đổ quá nhiều, nhất định phải tin chắc rằng tôi chỉ là đang khai thác khuôn mặt khác của bọn họ!!!! [Khuôn mặt nghiêm túc]

Tags nội dung: Hệ thống, nhanh xuyên, làm mất mặt, mạt thế

Từ ngữ thăm dò mấu chốt: Nhân vật chính: Tịch Chu ┃ Phối hợp diễn: Dụ Cảnh các loại*


CHƯƠNG 1: THẾ GIỚI THỨ NHẤT – ĐỨA TRẺ ĐI LẠC (1)

CHƯƠNG 2: ĐỨA TRẺ ĐI LẠC (2)

CHƯƠNG 3: ĐỨA TRẺ ĐI LẠC (3)

CHƯƠNG 4: ĐỨA TRẺ ĐI LẠC (4)

CHƯƠNG 5: ĐỨA TRẺ ĐI LẠC (5)

CHƯƠNG 6: ĐỨA TRẺ ĐI LẠC (6)

CHƯƠNG 7: ĐỨA TRẺ ĐI LẠC (7)

CHƯƠNG 8: ĐỨA TRẺ ĐI LẠC (8)

CHƯƠNG 9: ĐỨA TRẺ ĐI LẠC (9)

CHƯƠNG 10: ĐỨA TRẺ ĐI LẠC (10)

CHƯƠNG 11: ĐỨA TRẺ ĐI LẠC (11)

CHƯƠNG 12: ĐỨA TRẺ ĐI LẠC (12)

CHƯƠNG 13: ĐỨA TRẺ ĐI LẠC (13)

CHƯƠNG 14: ĐỨA TRẺ ĐI LẠC (14)

CHƯƠNG 15: ĐỨA TRẺ ĐI LẠC (15)

CHƯƠNG 16: ĐỨA TRẺ ĐI LẠC (16)

CHƯƠNG 17: ĐỨA TRẺ ĐI LẠC (17) – HẾT

CHƯƠNG 18: THẾ GIỚI HIỆN THỰC (1)

CHƯƠNG 19: THẾ GIỚI THỨ HAI – SƯ HUYNH BÁO ÂN (1)

CHƯƠNG 20: SƯ HUYNH BÁO ÂN (2)

CHƯƠNG 21: SƯ HUYNH BÁO ÂN (3)

CHƯƠNG 22: SƯ HUYNH BÁO ÂN (4)

CHƯƠNG 23: SƯ HUYNH BÁO ÂN (5)

CHƯƠNG 24: SƯ HUYNH BÁO ÂN (6)

CHƯƠNG 25: SƯ HUYNH BÁO ÂN (7)

CHƯƠNG 26: SƯ HUYNH BÁO ÂN (8)

CHƯƠNG 27: SƯ HUYNH BÁO ÂN (9)

CHƯƠNG 28: SƯ HUYNH BÁO ÂN (10)

CHƯƠNG 29: SƯ HUYNH BÁO ÂN (11)

CHƯƠNG 30: SƯ HUYNH BÁO ÂN (12)

CHƯƠNG 31: SƯ HUYNH BÁO ÂN (13)

CHƯƠNG 32: SƯ HUYNH BÁO ÂN (14)

CHƯƠNG 33: SƯ HUYNH BÁO ÂN (15)

CHƯƠNG 34: SƯ HUYNH BÁO ÂN (CUỐI)

CHƯƠNG 35: PHIÊN NGOẠI VU KHẢ + THẾ GIỚI HIỆN THỰC (2)

CHƯƠNG 36: THẾ GIỚI HIỆN THỰC (3)

CHƯƠNG 37: THẾ GIỚI THỨ BA – ÔM ẤP ẢNH ĐẾ (1)

CHƯƠNG 38: ÔM ẤP ẢNH ĐẾ (2)

CHƯƠNG 39: ÔM ẤP ẢNH ĐẾ (3)

CHƯƠNG 40: ÔM ẤP ẢNH ĐẾ (4)

CHƯƠNG 41: ÔM ẤP ẢNH ĐẾ (5)

CHƯƠNG 42: ÔM ẤP ẢNH ĐẾ (6)

CHƯƠNG 43: ÔM ẤP ẢNH ĐẾ (7)

CHƯƠNG 44: ÔM ẤP ẢNH ĐẾ (8)

CHƯƠNG 45: ÔM ẤP ẢNH ĐẾ (9)

CHƯƠNG 46: ÔM ẤP ẢNH ĐẾ (10)

CHƯƠNG 47: ÔM ẤP ẢNH ĐẾ (11)

CHƯƠNG 48: ÔM ẤP ẢNH ĐẾ (12)

CHƯƠNG 49: ÔM ẤP ẢNH ĐẾ (13)

CHƯƠNG 50: ÔM ẤP ẢNH ĐẾ (14)

CHƯƠNG 51: ÔM ẤP ẢNH ĐẾ (15)

CHƯƠNG 52: ÔM ẤP ẢNH ĐẾ (16)

CHƯƠNG 53: ÔM ẤP ẢNH ĐẾ (17)

CHƯƠNG 54: ÔM ẤP ẢNH ĐẾ (18)

CHƯƠNG 55: ÔM ẤP ẢNH ĐẾ (19)

CHƯƠNG 56: ÔM ẤP ẢNH ĐẾ (20)

CHƯƠNG 57: ÔM ẤP ẢNH ĐẾ (21)

CHƯƠNG 58: ÔM ẤP ẢNH ĐẾ (22)

CHƯƠNG 59: ÔM ẤP ẢNH ĐẾ (23)

CHƯƠNG 60: ÔM ẤP ẢNH ĐẾ (CUỐI)

CHƯƠNG 61: THẾ GIỚI HIỆN THỰC (4)

CHƯƠNG 62: THẾ GIỚI THỨ TƯ – PHẦN ĐỒNG THOẠI – VƯƠNG QUỐC ÂM NHẠC (1)

CHƯƠNG 63: PHẦN ĐỒNG THOẠI – VƯƠNG QUỐC ÂM NHẠC (2)

CHƯƠNG 64: PHẦN ĐỒNG THOẠI – VƯƠNG QUỐC ÂM NHẠC (3)

CHƯƠNG 65: PHẦN ĐỒNG THOẠI – VƯƠNG QUỐC ÂM NHẠC (4)

CHƯƠNG 66: PHẦN ĐỒNG THOẠI – VƯƠNG QUỐC ÂM NHẠC (5)

CHƯƠNG 67: PHẦN ĐỒNG THOẠI – VƯƠNG QUỐC ÂM NHẠC (6)

CHƯƠNG 68: PHẦN ĐỒNG THOẠI – VƯƠNG QUỐC ÂM NHẠC (7)

CHƯƠNG 69: PHẦN ĐỒNG THOẠI – VƯƠNG QUỐC ÂM NHẠC (8)

CHƯƠNG 70: PHẦN ĐỒNG THOẠI – VƯƠNG QUỐC ÂM NHẠC (9)

CHƯƠNG 71: PHẦN ĐỒNG THOẠI – VƯƠNG QUỐC ÂM NHẠC (CUỐI)

CHƯƠNG 72: THẾ GIỚI HIỆN THỰC (5)

CHƯƠNG 73: THẾ GIỚI HIỆN THỰC (6)

CHƯƠNG 74: THẾ GIỚI HIỆN THỰC (7)

CHƯƠNG 75: THẾ GIỚI HIỆN THỰC (8)

CHƯƠNG 76: THẾ GIỚI HIỆN THỰC (9)

CHƯƠNG 77: THẾ GIỚI HIỆN THỰC (10)

CHƯƠNG 78: THẾ GIỚI THỨ NĂM – DUYÊN TRONG MỘNG (1)

CHƯƠNG 79: DUYÊN TRONG MỘNG (2)

CHƯƠNG 80: DUYÊN TRONG MỘNG (3)

CHƯƠNG 81: DUYÊN TRONG MỘNG (4)

CHƯƠNG 82: DUYÊN TRONG MỘNG (5)

CHƯƠNG 83: DUYÊN TRONG MỘNG (6)

CHƯƠNG 84: DUYÊN TRONG MỘNG (7)

CHƯƠNG 85: DUYÊN TRONG MỘNG (8)

CHƯƠNG 86: DUYÊN TRONG MỘNG (9)

CHƯƠNG 87: DUYÊN TRONG MỘNG (10)

CHƯƠNG 88: DUYÊN TRONG MỘNG (CUỐI)

CHƯƠNG 89: PHIÊN NGOẠI DỊCH QUÂN

CHƯƠNG 90: THẾ GIỚI HIỆN THỰC (11)

CHƯƠNG 91: THẾ GIỚI HIỆN THỰC (12)

CHƯƠNG 92: THẾ GIỚI HIỆN THỰC (13)

CHƯƠNG 93: THẾ GIỚI HIỆN THỰC (14)

CHƯƠNG 94: THẾ GIỚI HIỆN THỰC (15)

CHƯƠNG 95: THẾ GIỚI HIỆN THỰC (16)

CHƯƠNG 96: THẾ GIỚI HIỆN THỰC (17)

CHƯƠNG 97: THẾ GIỚI HIỆN THỰC (18)

CHƯƠNG 98: THẾ GIỚI HIỆN THỰC (19)

CHƯƠNG 99: THẾ GIỚI HIỆN THỰC (20)

CHƯƠNG 100: THẾ GIỚI HIỆN THỰC (21)

CHƯƠNG 101: THẾ GIỚI HIỆN THỰC (22)

CHƯƠNG 102: THẾ GIỚI HIỆN THỰC (23)

CHƯƠNG 103: THẾ GIỚI HIỆN THỰC (24)

CHƯƠNG 104: THẾ GIỚI HIỆN THỰC (25)

CHƯƠNG 105: THẾ GIỚI HIỆN THỰC (26)

CHƯƠNG 106: THẾ GIỚI HIỆN THỰC (27)

CHƯƠNG 107: THẾ GIỚI HIỆN THỰC (28)

CHƯƠNG 108: PHIÊN NGOẠI HÀI TỬ

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here