Cầu người tâm đắc

0
1473

Cầu tâm đắc nhân.

Tác giả: Đường Nhất Tầm

Thể loại: Hiện đại đô thị, thụ rời đi công hối hận, tiền kỳ tra hậu kỳ trung khuyển công × quyết đoán cứng cỏi dương quang thâm tình ôn nhu thụ, ấm áp, HE

Đề cử: ★★★★

Số chương: 50 chương chính văn+ 10 phiên ngoại.

Văn án:

Sẽ không viết văn án,

Cũng sẽ không viết tổng kết.

Nhìn xuống chính là duyên phận đi…

———————————–

Tóm tắt:

Thời kì đại học thụ thầm mến học trưởng công.

Học trưởng công cũng không biết chuyện

Sau đó thụ bởi vì gặp chuyện không cẩn thận xảy ra  bất hạnh liên tiếp, thậm chí ở trên mặt lưu lại vết tích

Mười năm sau tình cờ công thụ gặp lại lần nữa!

Lần này, đoạn tình cảm thầm mến mười năm không có kết quả sẽ thế nào đây?

Nguồn: wattpad.com/story/141823207


CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14.

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19

CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22.

CHƯƠNG 23

CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 25

CHƯƠNG 26

CHƯƠNG 27

CHƯƠNG 28.

CHƯƠNG 29

CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 31

CHƯƠNG 32

CHƯƠNG 33

CHƯƠNG 34

CHƯƠNG 35

CHƯƠNG 36

CHƯƠNG 37

CHƯƠNG 38

CHƯƠNG 39

CHƯƠNG 40.

CHƯƠNG 41

CHƯƠNG 42.

CHƯƠNG 43

CHƯƠNG 44

CHƯƠNG 45

CHƯƠNG 46

CHƯƠNG 47.

CHƯƠNG 48

CHƯƠNG 49

KẾT CỤC

PHIÊN NGOẠI 1: ĐỪNG TIẾP TỤC GẶP MẶT.

PHIÊN NGOẠI 2: ĐỪNG TIẾP TỤC GẶP MẶT.

PHIÊN NGOẠI 3: ĐỪNG TIẾP TỤC GẶP MẶT.

PHIÊN NGOẠI 4: ĐỪNG TIẾP TỤC GẶP MẶT.

PHIÊN NGOẠI 5: ĐỪNG TIẾP TỤC GẶP MẶT.

PHIÊN NGOẠI 6: ĐỪNG TIẾP TỤC GẶP MẶT.

PHIÊN NGOẠI 7: ĐỪNG TIẾP TỤC GẶP MẶT.

PHIÊN NGOẠI 8: ĐỪNG TIẾP TỤC GẶP MẶT.

PHIÊN NGOẠI 9: ĐỪNG TIẾP TỤC GẶP MẶT.

PHIÊN NGOẠI 10: ĐỪNG TIẾP TỤC GẶP MẶT.

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here