Hoàng không hư, phi không thương

0
249

Hoàng không hư, phi không thương

Tác giả: Tô Nguyệt Vân

Thể loại: ngôn tình cổ trang, xuyên thư, 1×1, HE.

Truyện được đăng tại diễn đàn https://cungquanghang.com/

Giới thiệu

Không phải là một quyển sách cũ tà môn sao, nàng không tin cái gọi là tà kia.

Ai ngờ nàng mới vừa xem mục lục thôi, đã bị quyển sách cũ kia hút vào lịch sử trong sách cổ.

Xuyên qua, xuyên qua rồi, cùng lắm thì nàng ở lại cổ đại xoay sở.

Nhưng, nàng lại trêu chọc Nhị hoàng tử tà mị rồi,

Lần đầu tiên gặp nhau, Nhị hoàng tử đã trêu ghẹo nàng.

Lần thứ hai gặp lại, Nhị hoàng tử lại cướp lấy trinh tiết của nàng.

Nàng có thể để mình thua thiệt vậy sao? Ha, hãy xem hoa khôi trường Thông Tuệ xoay chuyển triều đình cổ đại này như thế nào đi…


 

CHƯƠNG 1: GẶP MĨ NAM Ở HỒ NƯỚC

CHƯƠNG 2: TRÒ ĐÙA NGU NGỐC

CHƯƠNG 3: GẶP NAM TỬ TUẤN TÚ TRÊN ĐƯỜNG

CHƯƠNG 4: XUYÊN KHÔNG RỒI

CHƯƠNG 5: Ở LẠI CỔ ĐẠI

CHƯƠNG 6: QUỐC GIA PHONG KIẾN

CHƯƠNG 7: CHỜ CHẾT

CHƯƠNG 8: TAM HOÀNG TỬ ÔN NHU

CHƯƠNG 9: BỊ NHỊ HOÀNG TỬ BẮT

CHƯƠNG 10: NHỊ HOÀNG TỬ PHONG LƯU

CHƯƠNG 11: MẬP MỜ TRÊN LƯNG NGỰA

CHƯƠNG 12: NHỊ HOÀNG TỬ ĐÁNG GIẬN

CHƯƠNG 13: TRÊU GHẸO PHI TỬ CỦA NHỊ HOÀNG TỬ

CHƯƠNG 14: MẶT KHÁC CỦA NHỊ HOÀNG TỬ

CHƯƠNG 15: THÂN TÌNH CỦA NHỊ HOÀNG TỬ

CHƯƠNG 16: DÃ TÂM CỦA NHỊ HOÀNG TỬ

CHƯƠNG 17: NHỊ HOÀNG TỬ KHÔNG CÓ PHI

CHƯƠNG 18: NHỊ HOÀNG TỬ ĐOẠT HÔN

CHƯƠNG 19: MỐI NGUY CỦA TRINH TIẾT

CHƯƠNG 20: MÁU TRINH TIẾT

CHƯƠNG 21: KHÓC KHÔNG RA NƯỚC MẮT

CHƯƠNG 22: RỜI CUNG

CHƯƠNG 23: HỐI HẬN

CHƯƠNG 24: TỪ BIỆT

CHƯƠNG 25: MỤC ĐÍCH CỦA NHỊ HOÀNG TỬ

CHƯƠNG 26: CUỘC SỐNG KHÓ KHĂN

CHƯƠNG 27: GẶP CƯỜNG ĐẠO

CHƯƠNG 28: NAM TỬ THẦN BÍ

CHƯƠNG 29: ĐẠI HIỆP LẠNH NHƯ BĂNG

CHƯƠNG 30: NÓNG LÒNG CHỜ ĐỢI

CHƯƠNG 31: XUẤT HIỆN

CHƯƠNG 32: TRÁI TIM ẤM ÁP

CHƯƠNG 33: LÀM KHÔNG CÔNG

CHƯƠNG 34: ĐẠI HIỆP HẢO TÂM

CHƯƠNG 35: HOÀNG TỬ TỐT

CHƯƠNG 36: KIẾM KHÁCH CHU ĐÁO

CHƯƠNG 37: MƯỜI NGÀY CHỜ ĐỢI

CHƯƠNG 38: QUAN LẠI THỐI NÁT

CHƯƠNG 39: MÙI HƯƠNG CỦA NHỊ HOÀNG TỬ

CHƯƠNG 40: TRÊN CÔNG ĐƯỜNG

CHƯƠNG 41: NHỊ HOÀNG TỬ CHỜ PHÁN XÉT

CHƯƠNG 42: KHINH THƯỜNG CÔNG ĐƯỜNG

CHƯƠNG 43: PHẢN CÁO

CHƯƠNG 44: NGÀY MAI HẬU THẨM

CHƯƠNG 45: TÂM PHÚC CỦA NHỊ HOÀNG TỬ

CHƯƠNG 46: TRƯ BÁT GIỚI SOI GƯƠNG

CHƯƠNG 47: THEO DÕI NHỊ HOÀNG TỬ

CHƯƠNG 48: ÁN NÀY KHÓ THẨM

CHƯƠNG 49: RƠI VÀO THANH LÂU

CHƯƠNG 50: BỊ THƯƠNG

CHƯƠNG 51: ẢO GIÁC

CHƯƠNG 52: LỜI NÓI ĐỘC ÁC CỦA NHỊ HOÀNG TỬ

CHƯƠNG 53: VỤ ÁN PHẢI THUA

CHƯƠNG 54: CỰ TUYỆT LÀM PHI

CHƯƠNG 55: NẢY SINH YÊU MẾN

CHƯƠNG 56: THUỐC TỐT CỦA NHỊ HOÀNG TỬ

CHƯƠNG 57: KẾT QUẢ XÉT XỬ

CHƯƠNG 58: RỐI RẮM TRONG LÒNG

CHƯƠNG 59: DƯỚI LỚP MẶT NẠ

CHƯƠNG 60: TẬP VÕ

CHƯƠNG 61: NHỊP TIM

CHƯƠNG 62: CHÉM GIẾT

CHƯƠNG 63: TRÚNG ĐỘC

CHƯƠNG 64: TỪ BIỆT

CHƯƠNG 65: CỰ YÊU CHI HÔN

CHƯƠNG 66: CHUẨN BỊ CUỘC THI KHOA CỬ

CHƯƠNG 67: THỪA TƯỚNG

CHƯƠNG 68: BÍ MẬT XUYÊN KHÔNG TRỞ VỀ

CHƯƠNG 69: KHẢO ĐỀ

CHƯƠNG 70: ĐAU BUỒN TRƯỚC ĐÂY

CHƯƠNG 71: TRÚNG CỬ

CHƯƠNG 72: VÀO ĐIỆN GẶP VUA

CHƯƠNG 73: THỪA TƯỚNG GÂY KHÓ KHĂN

CHƯƠNG 74: TAM HOÀNG TỬ GIẢI VÂY

CHƯƠNG 75: THỤ PHONG

CHƯƠNG 76: NHỊ HOÀNG TỬ TỨC GIẬN

CHƯƠNG 77: LO LẮNG CỦA NHỊ HOÀNG TỬ

CHƯƠNG 78: BÈ PHÁI CỦA TRIỀU ĐÌNH

CHƯƠNG 79: ĐẠI HOÀNG TỬ ÔN HÒA

CHƯƠNG 80: LỜI MỜI CỦA ĐẠI HOÀNG TỬ

CHƯƠNG 81: NHỊ HOÀNG TỬ GIẢI VÂY

CHƯƠNG 82: VÔ TÌNH GẶP NHỊ HOÀNG TỬ Ở NGỰ HOA VIÊN

CHƯƠNG 83: THĂM DÒ TRIỀU ĐÌNH

CHƯƠNG 84: VỊ QUAN MỚI TIÊN PHONG

CHƯƠNG 85: NHỊ HOÀNG TỬ CHỌN PHI

CHƯƠNG 86: NHỊ HOÀNG TỬ GIẬN TÍM MẶT

CHƯƠNG 87: THÂN BẤT DO KỶ

CHƯƠNG 88: NHỊ HOẢNG TỬ THẬT SỰ

CHƯƠNG 89: PHI TỬ TƯƠNG LAI

CHƯƠNG 90: THAY ĐỔI CÁCH CHỌN PHI

CHƯƠNG 91: MỘT TAY CHE TRỜI

CHƯƠNG 92: TAM HOÀNG TỬ THÔNG MINH

CHƯƠNG 93: LƯU LUYẾN

CHƯƠNG 94: HẮC HUYNH

CHƯƠNG 95: DỰ TIỆC

CHƯƠNG 96: UỐNG TRÀ

CHƯƠNG 97: HỒNG MÔN YẾN

CHƯƠNG 98: HUYỄN ĐẠI HIỆP XUẤT HIỆN

CHƯƠNG 99: XUÂN DƯỢC

CHƯƠNG 100: GIẢI ĐỘC

CHƯƠNG 101: THƯƠNG TÂM

CHƯƠNG 102: CHÍNH THỨC TUYÊN CHIẾN

CHƯƠNG 103: CHUNG SỨC HỢP TÁC

CHƯƠNG 104: HUYỄN ĐẠI HIỆP RỐT CUỘC LÀ AI?

CHƯƠNG 105: HỒNG TIỂU THƯ

CHƯƠNG 106: TRÌ HOÃN THỜI GIAN

CHƯƠNG 107: TRONG LÒNG CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI

CHƯƠNG 108: TÌNH HÌNH THIÊN TAI

CHƯƠNG 109: ĐƯA CƠM

CHƯƠNG 110: QUAN DÂN VỐN LÀ MỘT NHÀ

CHƯƠNG 111: LŨ LỤT VÔ TÌNH NGƯỜI HỮU TÌNH

CHƯƠNG 112: CƯỜNG HÔN

CHƯƠNG 113: TRANG PHỤC CON GÁI

CHƯƠNG 114: TƯỚNG CÔNG CÙNG NƯƠNG TỬ

CHƯƠNG 115: TAM VƯƠNG GIA CỦA PHONG MINH QUỐC

CHƯƠNG 116: NHỊ HOÀNG TỬ THÀNH THÂN

CHƯƠNG 117: KẾT THÚC

CHƯƠNG 118: PHU XƯỚNG PHỤ TÙY

CHƯƠNG 119: NGHI PHI NƯƠNG NƯƠNG

CHƯƠNG 120: ĐỘNG PHÒNG

CHƯƠNG 121: NỤ HÔN CỦA HUYỄN ĐẠI HIỆP

CHƯƠNG 122: TA YÊU NÀNG

CHƯƠNG 123: THÂN PHẬN THẬT CỦA HUYỄN ĐẠI HIỆP

CHƯƠNG 124: NHỊ HOÀNG TỬ CUỒNG HOAN CẢ ĐÊM

CHƯƠNG 125: DIỄN LUYỆN

CHƯƠNG 126: CHUẨN BỊ XUẤT CHINH

CHƯƠNG 127: XUẤT CHINH

CHƯƠNG 128: MẬP MỜ YÊU

CHƯƠNG 129: DỊCH BỆNH

CHƯƠNG 130: QUYẾT ĐÁNH ĐẾN CÙNG

CHƯƠNG 131: CỰC KÌ NGUY HIỂM

CHƯƠNG 132: NAM NỮ TRONG SƠN ĐỘNG

CHƯƠNG 133: KHÔNG THẸN VỚI LƯƠNG TÂM

CHƯƠNG 134: CHUYỆN MỜ ÁM TRONG SƠN ĐỘNG

CHƯƠNG 135: THOÁT KHỎI MÊ CUNG RỪNG RẬM

CHƯƠNG 136: TRỞ VỀ

CHƯƠNG 137: TẪN KÊ TƯ THẦN

CHƯƠNG 138: LẬP THÁI TỬ

CHƯƠNG 139: TÌNH YÊU NGANG TRÁI

CHƯƠNG 140: NGƯỜI THỨ BA ĐAU KHỔ

CHƯƠNG 141: TÌNH YÊU CỦA TAM HOÀNG TỬ

CHƯƠNG 142: CON GÁI CỦA LAM GIA

CHƯƠNG 143: SỰ VIỆC BẠI LỘ

CHƯƠNG 144: PHỤNG CHỈ LẤY CHỒNG

CHƯƠNG 145: ĐỢI GẢ

CHƯƠNG 146: ĐÊM ĐỘNG PHÒNG BI THƯƠNG

CHƯƠNG 147: BA NGÀY CƯNG CHIỀU ĐIỆP NHI

CHƯƠNG 148: HẬU CUNG PHỨC TẠP

CHƯƠNG 149: NỮ TỬ NGỐC NGHẾCH

CHƯƠNG 150: VỀ NHÀ

CHƯƠNG 151: TÌM KIẾM THIÊN TỬ

CHƯƠNG 152: THIÊN CHI KIỀU TỬ CÙNG THIÊN CHI KIÊU NỮ

CHƯƠNG 153: TRANH TÚ CẦU

CHƯƠNG 154: PHỐI HỢP ĂN Ý

CHƯƠNG 155: TƯ HÌNH CỦA HOÀNG HẬU

CHƯƠNG 156: MANG THAI

CHƯƠNG 157: SẢY THAI

CHƯƠNG 158: BỎ PHI

CHƯƠNG 159: LIÊN QUAN ĐẾN

CHƯƠNG 160: LỘT XÁC

CHƯƠNG 161: NỮ NHÂN ĐỘC ÁC

CHƯƠNG 162: GẶP LẠI NHAU

CHƯƠNG 163: ĐIỆP HÓA PHƯỢNG

CHƯƠNG 164: GIẢI TRỪ TẤT CẢ HIỂU LẦM

CHƯƠNG 165: ÁC GIẢ ÁC BÁO

CHƯƠNG 166. THỐNG NHẤT HẬU CUNG

CHƯƠNG 167: HOÀNG KHÔNG HƯ, PHI KHÔNG THƯƠNG (ĐẠI KẾT CỤC)

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here