Vụ cốc

0
1759

Tác giả: Hoàng Hoa

Editor: Sakura Trang

Raw + cover: Sakura Trang

Thể loại: Xuyên việt, giang hồ, cường cường, ôn nhu công, trung khuyển tráng sĩ thụ, nhục văn, cao H, chữa khỏi hệ, ấm áp, sinh tử, HE

Số chương: 79 chương

Văn án

Xuyên việt rất phổ biến, sau khi xuyên việt có thế có trung khuyển làm ấm giường cũng không có gì lạ,

Nam nam sinh tử cũng thực bình thường, nam nam sinh tử cạnh bên cạnh ngươi cũng không có gì đáng sợ.

Nhưng sau khi xuyên việt cũng không đến mức phải xử lí những chuyện rắc rối của chủ nhân trước để lại, thậm chí còn liên quan đến chuyện cũ đời trước?!

Không không không, làm yên lòng trung khuyển thì không có vấn đề, thậm chí có thẻ nói vui vẻ chịu đựng…

Nhưng mà lão cha của thân thể này, thật sự khiến cho người khác đau đầu.

Nhân vật chính: Dung Tình [Từ Trinh], Chung Nghị


CHƯƠNG 1: MÓN ĂN MẶN THỨ NHẤT – THƯƠNG [NHẤT]

CHƯƠNG 2: MÓN ĂN MẶN THỨ HAI – THƯƠNG [NHỊ]

CHƯƠNG 3: MÓN ĂN MẶN THỨ NHẤT – THƯƠNG [TAM]

CHƯƠNG 4: MÓN ĂN MẶN THỨ NHẤT – THƯƠNG [BỐN]

CHƯƠNG 5: MÓN ĂN MẶN THỨ HAI – PHỤ THÂN [NHẤT]

CHƯƠNG 6: MÓN ĂN MẶN THỨ HAI – PHỤ [NHỊ]

CHƯƠNG 7: MÓN ĂN MẶN THỨ HAI – PHỤ (TAM)

CHƯƠNG 8: MÓN ĂN MẶN THỨ HAI – PHỤ [TỨ]

CHƯƠNG 9: MÓN ĂN MẶN THỨ BA – THUỐC [NHẤT]

CHƯƠNG 10: MÓN ĂN MẶN THỨ BA – THUỐC [NHỊ]

CHƯƠNG 11: MÓN ĂN MẶN THỨ TƯ – TÌNH [MỘT]

CHƯƠNG 12: MÓN ĂN MẶN THỨ TƯ – TÌNH [NHỊ]

CHƯƠNG 13: MÓN ĂN MẶN THỨ TƯ – TÌNH [TAM]

CHƯƠNG 14: MÓN ĂN MẶN THỨ TƯ – TÌNH [TỨ]

CHƯƠNG 15: MÓN ĂN MẶN THỨ NĂM – CỤC [NHẤT]

CHƯƠNG 16: MÓN ĂN MẶN THỨ NĂM – CỤC [NHỊ]

CHƯƠNG 17: MÓN ĂN MẶN THỨ NĂM – CỤC [TAM]

CHƯƠNG 18: MÓN ĂN MẶN THỨ NĂM – CỤC [TỨ]

CHƯƠNG 19: MÓN ĂN MẶN THỨ NĂM – CỤC [NGŨ]

CHƯƠNG 20: MÓN ĂN MẶN THỨ NĂM – CỤC [LỤC]

CHƯƠNG 21: MÓN ĂN MẶN THỨ NĂM – CỤC [THẤT]

CHƯƠNG 22: MÓN ĂN MẶN THỨ SAU – KHỞI [NHẤT]

CHƯƠNG 23: MÓN ĂN MẶN THỨ SÁU – KHỞI [NHỊ]

CHƯƠNG 24: MÓN ĂN MẶN THỨ SÁU – KHỞI [TAM]

CHƯƠNG 25: MÓN ĂN MẶN THỨ BẢY – TRÊU ĐÙA [NHẤT]

CHƯƠNG 26: MÓN ĂN MẶN THỨ BẢY – TRÊU ĐÙA [NHỊ]

CHƯƠNG 27: MÓN ĂN MẶN THỨ BẢY – TRÊU ĐÙA [TAM]

CHƯƠNG 28: MÓN ĂN MẶN THỨ BẢY – TRÊU ĐÙA [TỨ]

CHƯƠNG 29: MÓN ĂN MẶN THỨ BẢY – TRÊU ĐÙA [NGŨ]

CHƯƠNG 30: MÓN ĂN MẶN THỨ BẢY – TRÊU ĐÙA [LỤC]

CHƯƠNG 31: MÓN ĂN MẶN THỨ BẢY – TRÊU ĐÙA [THẤT]

CHƯƠNG 32: MÓN ĂN MẶN THỨ TÁM – LẠC THÚ [NHẤT]

CHƯƠNG 33: MÓN ĂN MẶN THỨ TÁM – LẠC THÚ [NHỊ]

CHƯƠNG 34: MÓN ĂN MẶN THỨ TÁM – LẠC THÚ [TAM]

CHƯƠNG 35: MÓN ĂN MẶN THỨ TÁM – LẠC THÚ [TỨ]

CHƯƠNG 36: MÓN ĂN MẶN THỨ TÁM – LẠC THÚ [NGŨ]

CHƯƠNG 37: MÓN ĂN MẶN THỨ TÁM – LẠC THÚ [LỤC]

CHƯƠNG 38: MÓN ĂN MẶN THỨ TÁM – LẠC THÚ [THẤT]

CHƯƠNG 39: MÓN ĂN MẶN THỨ CHÍN – SÁNG SỚM [NHẤT]

CHƯƠNG 40: MÓN ĂN MẶN THỨ CHÍN – SÁNG SỚM [NHỊ]

CHƯƠNG 41: MÓN ĂN MẶN THỨ CHÍN – SÁNG SỚM [TAM]

CHƯƠNG 42: MÓN ĂN MẶN THỨ MƯỜI – SỰ THẬT [NHẤT]

CHƯƠNG 43: MÓN ĂN MẶN THỨ MƯỜI – SỰ THẬT [NHỊ]

CHƯƠNG 44: MÓN ĂN MẶN THỨ MƯỜI MỘT – LÊN ĐƯỜNG [NHẤT]

CHƯƠNG 45: MÓN ĂN MẶN THỨ MƯỜI MỘT – LÊN ĐƯỜNG [NHỊ]

CHƯƠNG 46: MÓN ĂN MẶN THỨ MƯỜI HAI – GIẬN [NHẤT]

CHƯƠNG 47: MÓN ĂN MẶN THỨ MƯỜI HAI – GIẬN [NHỊ]

CHƯƠNG 48: MÓN ĂN MẶN THỨ MƯỜI BA – TỈNH

CHƯƠNG 49: MÓN ĂN MẶN THỨ MƯỜI BỐN – CHÌM ĐẮM [NHẤT]

CHƯƠNG 50: MÓN ĂN MẶN THỨ MƯỜI BỐN – CHỊU ĐỰNG [NHỊ]

CHƯƠNG 51: MÓN ĂN MẶN THỨ MƯỜI LĂM – DỰNG [NHẤT]

CHƯƠNG 52: MÓN ĂN MẶN THỨ MƯỜI LĂM – DỰNG [NHỊ]

CHƯƠNG 53: MÓN ĂN MẶN THỨ MƯỜI LĂM – DỰNG [TAM]

CHƯƠNG 54: MÓN ĂN MẶN THỨ MƯỜI SÁU – XA CÁCH [NHẤT]

CHƯƠNG 55: MÓN ĂN MẶN THỨ MƯỜI SÁU – XA CÁCH [NHỊ]

CHƯƠNG 56: MÓN ĂN MẶN THỨ MƯỜI SÁU – XA CÁCH [TAM]

CHƯƠNG 57: MÓN ĂN MẶN THỨ MƯỜI BẢY – TRỞ VỀ [NHẤT]

CHƯƠNG 58: MÓN ĂN MẶN THỨ MƯỜI BẢY – TRỞ VỀ [NHỊ]

CHƯƠNG 59: MÓN ĂN MẶN THỨ MƯỜI BẢY – TRỞ VỀ [TAM]

CHƯƠNG 60: MÓN ĂN MẶN THỨ MƯỜI TÁM – DỤC [NHẤT]

CHƯƠNG 61: MÓN ĂN MẶN THỨ MƯỜI TÁM – DỤC [NHỊ]

CHƯƠNG 62: MÓN ĂN MẶN THỨ MƯỜI TÁM – DỤC [TAM]

CHƯƠNG 63: MÓN ĂN MẶN THỨ MƯỜI CHÍN – GIẤU DIẾM [NHẤT]

CHƯƠNG 64: MÓN ĂN MẶN THỨ MƯỜI CHÍN – GIẤU DIỄM [NHỊ]

CHƯƠNG 65: MÓN ĂN MẶN THỨ MƯỜI CHÍN – GIẤU DIẾM [TAM]

CHƯƠNG 66: MÓN ĂN MẶN THỨ MƯỜI CHÍN – GIẤU DIẾM [TỨ]

CHƯƠNG 67: MÓN ĂN MẶN THỨ HAI MƯƠI – HÀI TỬ [NHẤT]

CHƯƠNG 68: MÓN ĂN MẶN THỨ HAI MƯỜI – HÀI TỬ [NHỊ]

CHƯƠNG 69: MÓN ĂN MẶN THỨ HAI MƯƠI – HÀI TỬ [TAM]

CHƯƠNG 70: MÓN ĂN MẶN THỨ HAI MƯỜI – HÀI TỬ [TỨ]

CHƯƠNG 71: MÓN ĂN MẶN THỨ HAI MƯƠI – HÀI TỬ [NGŨ] HOÀN

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here