Tuyệt Đại Khuynh Thành

0
659

Tuyệt đại – Khuynh thành

Tác giả: Thiên Không Thập Âm

Edit: nusoco

Tiết tử:

Thán tây phong, thùy thập thùy thu?

Lệ tẫn lan thảo ỷ cô lâu.

Tửu ô thanh ti khấu, lệ không lưu.

Ký phủ, ký phủ, lưu vân cuồng vũ yếu sơn ngoại,

không hồi thủ, thủy du du.

Tàn nguyệt như câu, hoa hồn y cựu, khinh vũ phi lâu.

Họa phảng thanh trủng khỉ nan lưu.

Tuyệt đại khuynh thành khí bất dụng, bối ly,

sinh tử tương tùy, đại mạc độc thủ.

Sống chết có nhau, đại mạc cô quạnh.


Chương 1 – 5

Chương 6 – 10

Chương 11 – 15

Chương 16 – 20

Chương 21 – 25

Chương 26 – 30

Chương 31 – 37 [HOÀN]

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here