Sinh Nhi Vi Yêu

0
676

Sinh Nhi Vi Yêu

Tác giả: Huyền Tiên

Tình Trạng : Liên tái

Thể loại: kỳ huyễn, dưỡng thành, ngụy sư đồ, HE

Dịch giả: QT Tiên Sinh

Editor: Lạc Thủy Vô Tâm

Văn Án

Tên khác của bộ này là 《Tảng Đá Và Chó 》

– chờ ngươi trưởng thành, sư phụ cưới ngươi, có được hay không?

– Côn Lôn, thứ đã đáp ứng cho ta, sẽ không thể đổi ý. Nếu như ngươi đã không có, vậy ta đây tự mình đến lấy.

Yêu vương Sở Tỳ vs Thần Quân Côn Lôn

CP: Thủ đoạn độc ác bệnh kiều công  lạnh lùng vô tình thiên nhiên ngốc thụ

PS: HE, song ngự tỷ, ngụy sư đồ, ngụy tiên hiệp, song hướng dưỡng thành

Chuyện trọng yếu nói ba lần:

Lên sân khấu trước chính là công!

Lên sân khấu trước chính là công!

Lên sân khấu trước chính là công!


CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19

CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 23

CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 25

CHƯƠNG 26

CHƯƠNG 27

CHƯƠNG 28

CHƯƠNG 29

CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 31

CHƯƠNG 32

CHƯƠNG 33

CHƯƠNG 34

CHƯƠNG 35

CHƯƠNG 36

CHƯƠNG 37

CHƯƠNG 38

CHƯƠNG 39

CHƯƠNG 40

CHƯƠNG 41

CHƯƠNG 42

CHƯƠNG 43

CHƯƠNG 44

CHƯƠNG 45

CHƯƠNG 46

CHƯƠNG 47

CHƯƠNG 48

CHƯƠNG 49

CHƯƠNG 50

CHƯƠNG 51

CHƯƠNG 52

CHƯƠNG 53

CHƯƠNG 54

CHƯƠNG 55

CHƯƠNG 56

CHƯƠNG 57

CHƯƠNG 58

CHƯƠNG 59

CHƯƠNG 60

CHƯƠNG 61

CHƯƠNG 62

CHƯƠNG 63

CHƯƠNG 64

CHƯƠNG 65

CHƯƠNG 66

CHƯƠNG 67

CHƯƠNG 68

PHIÊN NGOẠI

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here