Quỷ y sát

0
1261

Quỷ Y Sát

Tác giả: Tang Lý

Độ dài: 218 chương

Thể loại: Nữ x Nữ, Ân oán giang hồ, cường thủ hào đoạt, ngược luyến tình thâm, H scene, HE.

Nhân vật chính: Hoa Dĩ Mạt x Tô Trần Nhi, Linh Lam x Bạch Uyên.

Phối hợp: Nguyễn Quân Viêm, A Nô và các nhân vật khác…

Editor: Luvis

Văn án

Một người là ‘Quỷ Y’ máu lạnh quái gỡ.

Còn nàng là giang hồ đệ nhất mỹ nhân lạnh lùng đạm mạc.

Vì cứu phu quân của mình, nàng gặp Quỷ Y. Quỳ gối ngoài cửa hang của Quỷ Y suốt ba ngày. Cuối cùng cũng có thể đạt được ý nguyện, cái giá phải trả là một mạng đổi một mạng.

Quỷ Y nói với nàng: “Bắt đầu từ bây giờ, thân thể của ngươi, lòng của ngươi đều là của ta. Nếu phản bội, ta sẽ hủy diệt ngươi”

Trong lúc đó, yêu hận tình cừu giữa hai người dây dưa thành đấu đá. Quái quỷ ngự tỷ cùng băng sơn ngự tỷ quyết đấu!


CHƯƠNG 1. LẤY THÂN BÁO ĐÁP (MỘT)

CHƯƠNG 2. LẤY THÂN BÁO ĐÁP (HAI)

CHƯƠNG 3. LẤY THÂN BÁO ĐÁP (BA)

CHƯƠNG 4. LẤY THÂN BÁO ĐÁP (BỐN)

CHƯƠNG 5. LẤY THÂN BÁO ĐÁP (NĂM)

CHƯƠNG 6. ÀO ÀO VŨ BÃO (MỘT)

CHƯƠNG 7. ÀO ÀO VŨ BÃO (HAI)

CHƯƠNG 8. ÀO ÀO VŨ BÃO (BA)

CHƯƠNG 9. ÀO ÀO VŨ BÃO (BỐN)

CHƯƠNG 10. ÀO ÀO VŨ BÃO (NĂM)

CHƯƠNG 11. DÂY DƯA KHÔNG DỨT (MỘT)

CHƯƠNG 12. DÂY DƯA KHÔNG DỨT (HAI)

CHƯƠNG 13. DÂY DƯA KHÔNG DỨT (BA)

CHƯƠNG 14. DÂY DƯA KHÔNG DỨT (BỐN)

CHƯƠNG 15. DÂY DƯA KHÔNG DỨT (NĂM)

CHƯƠNG 16. MỸ NHÂN RẮN RẾT (MỘT)

CHƯƠNG 17. MỸ NHÂN RẮN RẾT (HAI)

CHƯƠNG 18. MỸ NHÂN RẮN RẾT (BA)

CHƯƠNG 19. MỸ NHÂN RẮN RẾT (BỐN)

CHƯƠNG 20. MỸ NHÂN RẮN RẾT (NĂM)

CHƯƠNG 21. HÀNH TRÌNH ĐẾN VINH TUYẾT CUNG (MỘT)

CHƯƠNG 22. HÀNH TRÌNH ĐẾN VINH TUYẾT CUNG (HAI)

CHƯƠNG 23. HÀNH TRÌNH ĐẾN VINH TUYẾT CUNG (BA)

CHƯƠNG 24. HÀNH TRÌNH ĐẾN VINH TUYẾT CUNG (BỐN)

CHƯƠNG 25. HÀNH TRÌNH ĐẾN VINH TUYẾT CUNG (NĂM)

CHƯƠNG 26. MỘT ĐƯỜNG SINH TỬ (MỘT)

CHƯƠNG 27. MỘT ĐƯỜNG SINH TỬ (HAI)

CHƯƠNG 28. MỘT ĐƯỜNG SINH TỬ (BA)

CHƯƠNG 29. MỘT ĐƯỜNG SINH TỬ (BỐN)

CHƯƠNG 30. MỘT ĐƯỜNG SINH TỬ (NĂM)

CHƯƠNG 31. TÌNH CẢM NHƯ SƯƠNG MÙ (MỘT)

CHƯƠNG 32. TÌNH CẢM NHƯ SƯƠNG MÙ (HAI)

CHƯƠNG 33. TÌNH CẢM NHƯ SƯƠNG MÙ (BA)

CHƯƠNG 34 + 35. TÌNH CẢM NHƯ SƯƠNG MÙ (BỐN + NĂM)

TÓM TẮT NHÂN VẬT

CHƯƠNG 36. PHONG THU SƠN TRANG (MỘT)

CHƯƠNG 37. PHONG THU SƠN TRANG (HAI)

CHƯƠNG 38. PHONG THU SƠN TRANG (BA)

CHƯƠNG 39. PHONG THU SƠN TRANG (BỐN)

CHƯƠNG 40. PHONG THU SƠN TRANG (NĂM)

CHƯƠNG 41. KHÔNG KHOAN NHƯỢNG (MỘT)

CHƯƠNG 42. KHÔNG KHOAN NHƯỢNG (HAI)

CHƯƠNG 43. KHÔNG KHOAN NHƯỢNG (BA)

CHƯƠNG 44 + 45. KHÔNG KHOAN NHƯỢNG (BỐN + NĂM)

CHƯƠNG 46. LÃNG MẠN (MỘT)

CHƯƠNG 47. LÃNG MẠN (HAI)

CHƯƠNG 48. LÃNG MẠN (BA)

CHƯƠNG 49. LÃNG MẠN (BỐN)

CHƯƠNG 50. LÃNG MẠN (NĂM)

CHƯƠNG 51. CON TIM KHÓ BẢO (MỘT)

CHƯƠNG 52 – CON TIM KHÓ BẢO (HAI)

CHƯƠNG 53. CON TIM KHÓ BẢO (BA)

CHƯƠNG 54. CON TIM KHÓ BẢO (BỐN)

CHƯƠNG 55. CON TIM KHÓ BẢO (NĂM)

CHƯƠNG 56. NGUY HIỂM BỦA VÂY (MỘT)

CHƯƠNG 57. NGUY HIỂM BỦA VÂY (HAI)

CHƯƠNG 58. NGUY HIỂM BỦA VÂY (BA)

CHƯƠNG 59. NGUY HIỂM BỦA VÂY (BỐN)

CHƯƠNG 60. NGUY HIỂM BỦA VÂY (NĂM)

CHƯƠNG 61. GẦN THÊM MỘT BƯỚC (MỘT)

CHƯƠNG 62. GẦN THÊM MỘT BƯỚC (HAI)

CHƯƠNG 63. GẦN THÊM MỘT BƯỚC (BA)

CHƯƠNG 64. GẦN THÊM MỘT BƯỚC (BỐN)

CHƯƠNG 65. GẦN THÊM MỘT BƯỚC (NĂM)

CHƯƠNG 66. MÂU THUẪN GAY GẮT (MỘT)

CHƯƠNG 67. MÂU THUẪN GAY GẮT (HAI)

CHƯƠNG 68. MÂU THUẪN GAY GẮT (BA)

CHƯƠNG 69. MÂU THUẪN GAY GẮT (BỐN)

CHƯƠNG 70. MÂU THUẪN GAY GẮT (NĂM)

CHƯƠNG 71. TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN (MỘT)

CHƯƠNG 72. TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN (HAI)

CHƯƠNG 73. TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN (BA)

CHƯƠNG 74. TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN (BỐN)

CHƯƠNG 75. TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN (NĂM)

CHƯƠNG 76. BÍ MẬT CỦA BẠCH UYÊN (MỘT)

CHƯƠNG 77. BÍ MẬT CỦA BẠCH UYÊN (HAI)

CHƯƠNG 78. BÍ MẬT CỦA BẠCH UYÊN (BA)

CHƯƠNG 79. BÍ MẬT CỦA BẠCH UYÊN (BỐN)

CHƯƠNG 80. BÍ MẬT CỦA BẠCH UYÊN (NĂM)

CHƯƠNG 81. TỨC GIẬN XÔNG VÀO HUYẾT LÂU (MỘT)

CHƯƠNG 82. TỨC GIẬN XÔNG VÀO HUYẾT LÂU (HAI)

CHƯƠNG 83. TỨC GIẬN XÔNG VÀO HUYẾT LÂU (BA)

CHƯƠNG 84. TỨC GIẬN XÔNG VÀO HUYẾT LÂU (BỐN)

CHƯƠNG 85. TỨC GIẬN XÔNG VÀO HUYẾT LÂU (NĂM)

CHƯƠNG 86. HÀO PHÓNG CHO NGƯƠI CẢ SINH MỆNH (MỘT)

CHƯƠNG 87. HÀO PHÓNG CHO NGƯƠI CẢ SINH MỆNH (HAI)

CHƯƠNG 88. HÀO PHÓNG CHO NGƯƠI CẢ SINH MỆNH (BA)

CHƯƠNG 89. HÀO PHÓNG CHO NGƯƠI CẢ SINH MỆNH (BỐN)

CHƯƠNG 90. HÀO PHÓNG CHO NGƯƠI CẢ SINH MỆNH (NĂM)

CHƯƠNG 91. TƯƠNG ÁI TƯƠNG SÁT (MỘT)

CHƯƠNG 92. TƯƠNG ÁI TƯƠNG SÁT (HAI)

CHƯƠNG 93. TƯƠNG ÁI TƯƠNG SÁT (BA)

CHƯƠNG 94. TƯƠNG ÁI TƯƠNG SÁT (BỐN)

CHƯƠNG 95. TƯƠNG ÁI TƯƠNG SÁT (NĂM)

CHƯƠNG 96. LỰA CHỌN NHỚ LẠI (MỘT)

CHƯƠNG 97. LỰA CHỌN NHỚ LẠI (HAI)

CHƯƠNG 98. LỰA CHỌN NHỚ LẠI (BA)

CHƯƠNG 99. LỰA CHỌN NHỚ LẠI (BỐN)

CHƯƠNG 100. LỰA CHỌN NHỚ LẠI (NĂM)

CHƯƠNG 101. CHUYỆN CŨ NHƯ MÂY KHÓI (MỘT)

CHƯƠNG 102. CHUYỆN CŨ NHƯ MÂY KHÓI (HAI)

CHƯƠNG 103. CHUYỆN CŨ NHƯ MÂY KHÓI (BA)

CHƯƠNG 104. CHUYỆN CŨ NHƯ MÂY KHÓI (BỐN)

CHƯƠNG 105. CHUYỆN CŨ NHƯ MÂY KHÓI (NĂM)

CHƯƠNG 106. SẼ QUAY LẠI LẦN NỮA (MỘT)

CHƯƠNG 107. SẼ QUAY LẠI LẦN NỮA (HAI)

CHƯƠNG 108 + 109. SẼ QUAY LẠI LẦN NỮA (BA + BỐN)

CHƯƠNG 110. SẼ QUAY LẠI LẦN NỮA (NĂM)

CHƯƠNG 111. BỖNG NHIÊN KHÁC THƯỜNG (MỘT)

CHƯƠNG 112. BỖNG NHIÊN KHÁC THƯỜNG (HAI)

CHƯƠNG 113. BỖNG NHIÊN KHÁC THƯỜNG (BA)

CHƯƠNG 114 + 115. BỖNG NHIÊN KHÁC THƯỜNG (BỐN + NĂM)

CHƯƠNG 116. SÓNG NGẦM MÃNH LIỆT (MỘT)

CHƯƠNG 117. SÓNG NGẦM MÃNH LIỆT (HAI)

CHƯƠNG 118. SÓNG NGẦM MÃNH LIỆT (BA)

CHƯƠNG 119. SÓNG NGẦM MÃNH LIỆT (BỐN)

CHƯƠNG 120. SÓNG NGẦM MÃNH LIỆT (NĂM)

CHƯƠNG 121. THẾ GIAN NHIỄU LOẠN (MỘT)

CHƯƠNG 122. THẾ GIAN NHIỄU LOẠN (HAI)

CHƯƠNG 123. THẾ GIAN NHIỄU LOẠN (BA)

CHƯƠNG 124. THẾ GIAN NHIỄU LOẠN (BỐN)

CHƯƠNG 125. THẾ GIAN NHIỄU LOẠN (NĂM)

CHƯƠNG 126. ĐAN XEN CHẰNG CHỊT (MỘT)

CHƯƠNG 127. ĐAN XEN CHẰNG CHỊT (HAI)

CHƯƠNG 128. ĐAN XEN CHẰNG CHỊT (BA)

CHƯƠNG 129. ĐAN XEN CHẰNG CHỊT (BỐN)

CHƯƠNG 130. ĐAN XEN CHẰNG CHỊT (NĂM)

CHƯƠNG 131. ÂM MƯU NGẤM NGẦM (MỘT)

CHƯƠNG 132. ÂM MƯU NGẤM NGẦM (HAI)

CHƯƠNG 133. ÂM MƯU NGẤM NGẦM (BA)

CHƯƠNG 134. ÂM MƯU NGẤM NGẦM (BỐN)

CHƯƠNG 135. ÂM MƯU NGẤM NGẦM (NĂM)

CHƯƠNG 136. HÔN LỄ SÓNG GIÓ (MỘT)

CHƯƠNG 137. HÔN LỄ SÓNG GIÓ (HAI)

CHƯƠNG 138. HÔN LỄ SÓNG GIÓ (BA)

CHƯƠNG 139. HÔN LỄ SÓNG GIÓ (BỐN)

CHƯƠNG 140. HÔN LỄ SÓNG GIÓ (NĂM)

CHƯƠNG 141. SƯƠNG MÙ TRÙNG ĐIỆP (MỘT)

CHƯƠNG 142. SƯƠNG MÙ TRÙNG ĐIỆP (HAI)

CHƯƠNG 143. SƯƠNG MÙ TRÙNG ĐIỆP (BA)

CHƯƠNG 144. SƯƠNG MÙ TRÙNG ĐIỆP (BỐN)

CHƯƠNG 145. SƯƠNG MÙ TRÙNG ĐIỆP (NĂM)

CHƯƠNG 146. TAI HỌA KHẮP NƠI (MỘT)

CHƯƠNG 147. TAI HỌA KHẮP NƠI (HAI)

CHƯƠNG 148. TAI HỌA KHẮP NƠI (BA)

CHƯƠNG 149. TAI HỌA KHẮP NƠI

CHƯƠNG 150. TAI HỌA KHẮP NƠI (NĂM)

CHƯƠNG 151. ĐUỔI GIẾT KẺ THÙ (MỘT)

CHƯƠNG 152. ĐUỔI GIẾT KẺ THÙ (HAI)

CHƯƠNG 153. ĐUỔI GIẾT KẺ THÙ (BA)

CHƯƠNG 154. ĐUỔI GIẾT KẺ THÙ (BỐN)

CHƯƠNG 155. ĐUỔI GIẾT KẺ THÙ (NĂM)

CHƯƠNG 156. HOA THÀNH MÊ TÌNH (MỘT)

CHƯƠNG 157. HOA THÀNH MÊ TÌNH (HAI)

CHƯƠNG 158. HOA THÀNH MÊ TÌNH (BA)

CHƯƠNG 159. HOA THÀNH MÊ TÌNH (BỐN)

CHƯƠNG 160. HOA THÀNH MÊ TÌNH (NĂM)

CHƯƠNG 161. THẬP DIỆN MAI PHỤC (MỘT)

CHƯƠNG 162. THẬP DIỆN MAI PHỤC (HAI)

CHƯƠNG 163. THẬP DIỆN MAI PHỤC (BA)

CHƯƠNG 164. THẬP DIỆN MAI PHỤC (BỐN)

CHƯƠNG 165. THẬP DIỆN MAI PHỤC (NĂM)

CHƯƠNG 166. LOẠN TƯỢNG TÙNG SINH (MỘT)

CHƯƠNG 167. LOẠN TƯỢNG TÙNG SINH (HAI)

CHƯƠNG 168. LOẠN TƯỢNG TÙNG SINH (BA)

CHƯƠNG 169. LOẠN TƯỢNG TÙNG SINH (BỐN)

CHƯƠNG 170. LOẠN TƯỢNG TÙNG SINH (NĂM)

CHƯƠNG 171. TỰ THƯƠNG TỔN (MỘT)

CHƯƠNG 172. TỰ THƯƠNG TỔN (HAI)

CHƯƠNG 173. TỰ THƯƠNG TỔN (BA)

CHƯƠNG 174. TỰ THƯƠNG TỔN (BỐN)

CHƯƠNG 175. TỰ THƯƠNG TỔN (NĂM)

CHƯƠNG 176. KHÔNG CHẾT KHÔNG NGỪNG (MỘT)

CHƯƠNG 177. KHÔNG CHẾT KHÔNG NGỪNG (HAI)

CHƯƠNG 178. KHÔNG CHẾT KHÔNG NGỪNG (BA)

CHƯƠNG 179. KHÔNG CHẾT KHÔNG NGỪNG (BỐN)

CHƯƠNG 180. KHÔNG CHẾT KHÔNG NGỪNG (NĂM)

CHƯƠNG 181. MANH MỐI VỪA XUẤT HIỆN (MỘT)

CHƯƠNG 182. MANH MỐI VỪA XUẤT HIỆN (HAI)

CHƯƠNG 183. MANH MỐI VỪA XUẤT HIỆN (BA)

CHƯƠNG 184. MANH MỐI VỪA XUẤT HIỆN (BỐN)

CHƯƠNG 185. MANH MỐI VỪA XUẤT HIỆN (NĂM)

CHƯƠNG 186. NÁO LOẠN PHỆ HUYẾT LÂU (MỘT)

CHƯƠNG 187. NÁO LOẠN PHỆ HUYẾT LÂU (HAI)

CHƯƠNG 188. NÁO LOẠN PHỆ HUYẾT LÂU (BA)

CHƯƠNG 189. NÁO LOẠN PHỆ HUYẾT LÂU (BỐN)

CHƯƠNG 190. NÁO LOẠN PHỆ HUYẾT LÂU (NĂM)

CHƯƠNG 191. GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG (MỘT)

CHƯƠNG 192. GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG (HAI)

CHƯƠNG 193. GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG (BA)

CHƯƠNG 194. GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG (BỐN)

CHƯƠNG 195. GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG (NĂM)

CHƯƠNG 196. GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU (MỘT)

CHƯƠNG 197. GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU (HAI)

CHƯƠNG 198. GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU (BA)

CHƯƠNG 199. GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU (BỐN)

CHƯƠNG 200. GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU (NĂM)

CHƯƠNG 201. KẺ GIẤU MẶT PHÍA SAU (MỘT)

CHƯƠNG 202 + 203. KẺ GIẤU MẶT PHÍA SAU (HAI + BA)

CHƯƠNG 204. KẺ GIẤU MẶT PHÍA SAU (BỐN)

CHƯƠNG 205. KẺ GIẤU MẶT PHÍA SAU (NĂM)

CHƯƠNG 206. LỘ RÕ CHÂN TƯỚNG (MỘT)

CHƯƠNG 207. LỘ RÕ CHÂN TƯỚNG (HAI)

CHƯƠNG 208. LỘ RÕ CHÂN TƯỚNG (BA)

CHƯƠNG 209. LỘ RÕ CHÂN TƯỚNG (BỐN)

CHƯƠNG 210. LỘ RÕ CHÂN TƯỚNG (NĂM)

CHƯƠNG 211. GIAO PHONG LẦN CUỐI (MỘT)

CHƯƠNG 212. GIAO PHONG LẦN CUỐI (HAI)

CHƯƠNG 213 + 214. GIAO PHONG LẦN CUỐI (BA + BỐN)

CHƯƠNG 215. GIAO PHONG LẦN CUỐI (NĂM)

PHIÊN NGOẠI 1 – CAM LAM

PHIÊN NGOẠI 2 – TIỆC TÂN HÔN (THƯỢNG)

PHIÊN NGOẠI 3 – TIỆC TÂN HÔN (HẠ)

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here