Nữ đế cuồng sủng thê

0
1146

Nữ đế cuồng sủng thê

Tác giả: Tiểu Hoàng khả ái

Loại hình văn chương: Nguyên sang – bách hợp – không có lịch sử – ái tình

Phong cách tác phẩm: Ung dung

Hệ liệt: không thuộc hệ liệt nào

Tiến độ văn chương: Đã hoàn thành

Số từ văn chương: 21744 từ

Tình trạng bản raw: Hoàn

Tình trạng edit: Hoàn

Editor: PepaSky

Văn án:

Vương triều Đại Hãn nghênh đón nữ đế đầu tiên trong lịch sử cũng là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử – nữ đế Hãn Nguyệt Nhiên, đổi niên hiệu thành Chính Nguyệt.

Trải qua dưới sự thống trị cùng cải cách dài đạt 5 năm của Hãn Nguyệt Nhiên, Chính Nguyệt năm thứ năm: vương triều Đại Hãn hoàn thành thống nhất Trung Nguyên, nhất thống thiên hạ, cục diện quốc gia phồn vinh phồn thịnh hướng vinh, lúc này Hãn Nguyệt Nhiên mới chỉ mười tám. Quốc gia đại sự đều xử lý xong rồi, các đại thần trên triều bắt đầu từng người từng người dâng tấu lên khẩn cầu ngô hoàng nạp thú hoàng phu.

Dưới sự bức bách của các đại thần, Hãn Nguyệt Nhiên để lại một câu: “Nếu chúng khanh gia đã vì trẫm cân nhắc như vậy, trẫm không thể cô phụ hảo ý của các ngươi. Từ ngày hôm nay đại sự trên triều để Tiêu Dao vương – Hãn Nguyên Nhiên tạm thế. Trẫm sẽ mang theo hoàng hậu trở về, đợi hoàng phu các ngươi cũng đừng hòng nghĩ tới.” Nói xong liền nữ phẫn nam trang bắt đầu con người tìm thê, lưu lại một đám đại thần nhốn nháo trong gió.

Hãn Nguyệt Nhiên vừa nhìn thấy Thẩm Mộng Cầm lần đầu liền nhận định là người tương ứng với lòng mình, bắt đầu con đường nữ đế sủng thê vô địch:

Cầm Cầm, nàng còn nhìn thủ sức này thêm một cái, coi ta mua sạch thủ sức trong đ**m kia cho nàng đó.

Cầm Cầm nàng không mệt sao, ta đến cõng nàng.

Cầm Cầm có người ức hiếp nàng phải không, ta tới diệt cửu tộc nhà hắn…

Nhiên ngươi…

Sau khi biết thân phận của Hãn Nguyệt Nhiên, Thẩm Mộng Cầm trong nội tâm chảy đầy mặt: Hãn Nguyệt Nhiên ngươi trả nữ đế anh tư táp sảng (tư thế oai hùng), uy vũ bá khí kia lại cho ta……”


CHƯƠNG 1: KHÔNG CẦN HOÀNG PHU, MUỐN HOÀNG HẬU

CHƯƠNG 2: NHẬN ĐỊNH NÀNG

CHƯƠNG 3: THỈNH NGƯỜI CỦA ĐIẾM MÀN THẦU TỚI

CHƯƠNG 4: NHỚ NÀNG LIỀN GỌI NÀNG TỚI

CHƯƠNG 5: RƠI MẤT TIỀN

CHƯƠNG 6: MỘT CÁI MÀN THẦU MỘT LƯỢNG

CHƯƠNG 7: KHÔNG CÓ MẮT

CHƯƠNG 8: CHA NGƯƠI CÒN CHẲNG DÁM NHƯ VẬY

CHƯƠNG 9: TỶ PHU (ANH RỂ)

CHƯƠNG 10: NỮ NỮ THÌ LÀM SAO

CHƯƠNG 11: TA GỌI HÃN NGUYỆT NHIÊN

CHƯƠNG 12: ĐỂ PHÒNG NGỰ THIỆN LÀM MÀN THẦU

CHƯƠNG 13: LỄ VẬT

CHƯƠNG 14: TRÂM NGỌC

CHƯƠNG 15: TIÊU DAO VƯƠNG GIÁ LÂM

CHƯƠNG 16: ĐẠI KẾT CỤC

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here