Nặc sâm đức

0
143

Nặc sâm đức

Tác giả: Thời Cửu

Dịch: Dol

Thể Loại: Võng Du

Độ dài: 2 phần (phần 1: 29 chương; phần 2: 28 chương)

 


 

VĂN ÁN:

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5 – CHÚC MỪNG CHÚC MỪNG, CÙNG VUI CÙNG VUI

CHƯƠNG 6 – ĐÂY GIỐNG NHƯ LÀ TÁT THẲNG VÔ MẶT CẬU TA VẬY

CHƯƠNG 7 – CON TRAI TO CAO ĂN ĐÚNG LÀ NHIỀU

CHƯƠNG 8 – EM GÁI U THÌ KHÔNG SAO THÌ CÓ! KHÓC ING

CHƯƠNG 9 – RỜI KHỎI GAME THÌ HOÀN TOÀN XA LẠ

CHƯƠNG 10 – GIỐNG NHƯ CÓ BÙA PHÉP, VẬN MỆNH ĐÚNG LÀ KHÓ THOÁT

CHƯƠNG 11 – ĐỂ HÌNH CON TRAI DƯỚI GỐI, CÓ Ý GÌ ĐÂY?

CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19

CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 23

CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 25

CHƯƠNG 26

CHƯƠNG 27

CHƯƠNG 28

CHƯƠNG 1: PHẦN II: TRÊN ĐỜI NÀY ANH CHỈ YÊU EM

CHƯƠNG 2:

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19

CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 23

CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 25

CHƯƠNG 26

CHƯƠNG 27

CHƯƠNG 28 – CHƯƠNG KẾT

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here