Manh Hậu

0
544

Manh Hậu

Tác giả: Cống Trà

Số chương: 38

Edit: Pink_lee, Diệp Nhược Giai

Convert: Tàng Thư Viện

Thể loại: Xuyên không, cung đình.

Nguồn ebook: https://cungquanghang.com

Giới thiệu

Mộ Dung Khuê mới lên ngôi hoàng đế, đi tế bái mẫu thân là Đỗ Thị, khấn nói: “Nếu mẫu hậu còn sống, trẫm nguyện…”

Lời nói vừa dứt, một đạo bạch quang hiện lên, nữ xuyên qua Đỗ Mạn Thanh rơi vào trong lòng hắn, hai mắt nhìn nhau với hắn.

Chúng thần nhìn tướng mạo Đỗ Mạn Thanh không chênh lệch bao nhiêu với Đỗ thị, đều ngạc nhiên.

Mộ Dung Khuê đem mẫu hậu trời ban Đỗ Mạn Thanh hồi cung phụng dưỡng, nuôi nuôi, dưỡng luôn mẫu hậu thành hoàng hậu.


CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19

CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 23

CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 25

CHƯƠNG 26

CHƯƠNG 27

CHƯƠNG 28

CHƯƠNG 29

CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 31

CHƯƠNG 32

CHƯƠNG 33

CHƯƠNG 34

CHƯƠNG 35

CHƯƠNG 36

CHƯƠNG 37

CHƯƠNG 38

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here