Loạn thế phong vân – Phượng tường Tam quốc

0
705

Loạn thế phong vân – Phượng tường Tam quốc

Tác giả: Mộng Ngưng Tiểu Trúc

Số chương: 255 chương + Đại kết cục

Thể loại: đồng nhân, trọng sinh, cổ trang, lịch sử, nữ phẫn nam trang

Nguồn convert: mhd – tàng thư viện

Người sắp chữ: lazy_catmoon

Văn án

Mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại cười, non xanh chao đảo như say, đao quang kiếm ảnh cũng vì nàng tim đập!

Người phương nào áo trắng bồng bềnh, dưới ánh trăng tiếng đàn mai quấn quýt, dùng chí khí hào hùng vạch nên đường Tam quốc

Ai có đủ cầm tâm kiếm đảm, cười bạch mã tây phong?

Mặc mưa gió đổi thay, ta tiêu dao tự tại; ai có thể dùng cây mơ nấu rượu, thiên hạ luận anh hùng?

Quản chi bao đấng anh tài bị cuốn trôi hết thảy; lo gì chuyện ly biệt hợp tan, tiễn trăng đi trước gió trong về!

Quay đầu đều vội vã


TỰ CHƯƠNG

CHƯƠNG MỘT: TRIỆU GIA DỊ BIẾN

CHƯƠNG HAI: RỜI NÚI

CHƯƠNG BA: KẾT BÁI QUÁCH GIA

CHƯƠNG BỐN: BỊ LỠ Ở LẠC DƯƠNG

CHƯƠNG NĂM: LÊN PHÍA BẮC TÌM TÀO

CHƯƠNG SÁU: TÌNH THẾ THIÊN HẠ

CHƯƠNG BẢY: VÌ QUÂN THƯỢNG LẬP MƯU

CHƯƠNG TÁM: CHỨC TRÁCH CỦA MƯU SĨ

CHƯƠNG CHÍN: GIÁ TRỊ CỦA ĐIỂN VI

CHƯƠNG MƯỜI: NHẬN MẪU THÂN = NHẬN HUYNH TRƯỞNG

CHƯƠNG MƯỜI MỘT: LƯƠNG TÂM THẦY THUỐC

CHƯƠNG MƯỜI HAI: THIỆN TÂM

CHƯƠNG MƯỜI BA: NÚI TỪ VÔ AN DÂN

CHƯƠNG MƯỜI BỐN: ĐÊM KHÔNG TRĂNG DỄ GIẾT NGƯỜI

CHƯƠNG MƯỜI LĂM: HUYNH ĐỆ SỐ KHỔ

CHƯƠNG MƯỜI SÁU: CON ĐƯỜNG LÀM ĂN

CHƯƠNG MƯỜI BẢY: THẮNG LỢI TRỞ VỀ

CHƯƠNG MƯỜI TÁM: TUÂN ÚC

CHƯƠNG MƯỜI CHÍN: HI CHÍ TÀI

CHƯƠNG HAI MƯƠI: KHẢ NĂNG TIÊN ĐOÁN

CHƯƠNG HAI MỐT: BẢO KIẾM THẦN CÂU

CHƯƠNG HAI HAI: VÔ ƯU TRANG CHỦ

CHƯƠNG HAI BA: HUYNH MUỘI GẶP LẠI

CHƯƠNG HAI TƯ: THẦN BINH XUẤT THẾ

CHƯƠNG HAI LĂM: CÁI CHẾT CỦA TÀO TUNG

CHƯƠNG HAI SÁU: CUỘC CHIẾN Ở BÀNH THÀNH

CHƯƠNG HAI BẢY: THU BINH BẤT ĐẮC DĨ

CHƯƠNG HAI TÁM: KHỔNG DUNG

CHƯƠNG HAI CHÍN: GẶP CỐ NHÂN Ở BẮC HẢI

CHƯƠNG BA MƯƠI: ẨN BINH Ở THỌ QUANG

CHƯƠNG BA MỐT: CUỘC CHIẾN LƯƠNG THẢO

CHƯƠNG BA HAI: ĐIỀN TRÙ ĐÃ TỚI

CHƯƠNG BA BA: CHỌN LỰA CỦA TRÍ GIẢ

CHƯƠNG BA TƯ: TÁI ÔNG MẤT NGỰA

CHƯƠNG BA LĂM – CĂN CỨ THỦY QUÂN

CHƯƠNG BA SÁU: ĐẮP MAI RÙA ĐEN

CHƯƠNG BA BẢY: MỖI NGƯỜI MỘT NGẢ

CHƯƠNG BA TÁM: TA CŨNG ĐÁNH CƯỢC (1)

CHƯƠNG BA CHÍN: TA CŨNG ĐÁNH CƯỢC (2)

CHƯƠNG BỐN MƯƠI: TA CŨNG ĐÁNH CƯỢC (3)

CHƯƠNG BỐN MỐT: NHỊ CA TRƯƠNG LIÊU

CHƯƠNG BỐN HAI: LỮ BỐ MỜI KHÁCH

CHƯƠNG BỐN BA: HÃM TRẬN DOANH

CHƯƠNG BỐN BỐN: MỘT THÂN LỮ BỐ

CHƯƠNG BỐN LĂM: ÁM SÁT LƯU BỊ

CHƯƠNG BỐN SÁU: TỨC GIẬN

CHƯƠNG BỐN BẢY: QUÁCH GIA TỰ TIẾN CỬ

CHƯƠNG BỐN TÁM: XUNG ĐỘT

CHƯƠNG BỐN CHÍN: THỤ HÌNH

CHƯƠNG NĂM MƯƠI: PHÂN TÍCH

CHƯƠNG NĂM MỐT: NHẬN SAI

CHƯƠNG NĂM HAI: QUỶ QUÁI TÀI

CHƯƠNG NĂM BA: ĐỒN ĐIỀN VÀ LUYỆN QUÂN

CHƯƠNG NĂM TƯ: CHUẨN BỊ

CHƯƠNG NĂM LĂM: NGUY CƠ TẠI UYỂN THÀNH

CHƯƠNG NĂM SÁU: CUỘC CHIẾN Ở UYỂN THÀNH

CHƯƠNG NĂM BẢY: ĐƯỜNG VỀ

CHƯƠNG NĂM TÁM: VIÊN THUẬT ĐĂNG CƠ

CHƯƠNG NĂM CHÍN: ỨC HIẾP BẰNG HỮU

CHƯƠNG SÁU MƯƠI: VIÊN THIỆU

CHƯƠNG SÁU MỐT: DU THUYẾT TRƯƠNG YẾN

CHƯƠNG SÁU HAI: CHIẾN TRANH DU KÍCH

CHƯƠNG SÁU BA: TÀO THÁO MẮC MƯU

CHƯƠNG SÁU TƯ: TÍNH KẾ BẰNG HỮU

CHƯƠNG SÁU LĂM: LẦN THỨ HAI TỚI TỪ CHÂU

CHƯƠNG SÁU SÁU: THĂM HỎI BẰNG HỮU

CHƯƠNG SÁU BẢY: CAM NINH TRỞ VỀ

CHƯƠNG SÁU TÁM: TRƯƠNG DƯƠNG NHẬP KINH (QUYỂN II)

CHƯƠNG SÁU CHÍN: CƯỢC MẠNG

CHƯƠNG BẢY MƯƠI: CƯỢC MẠNG (2)

CHƯƠNG BẢY MỐT: QUYẾT ĐẤU

CHƯƠNG BẢY HAI: TRÁNH THỂ HIỆN

CHƯƠNG BẢY BA: THU PHỤC NHÂN TÂM (1)

CHƯƠNG BẢY TƯ: THU PHỤC NHÂN TÂM (2)

CHƯƠNG BẢY LĂM: HÀM NGHĨA CỦA CHỮ ANH HÙNG

CHƯƠNG BẢY SÁU: HAI LẦN BẢO ĐẢM

CHƯƠNG BẢY BẢY: NỖI LÒNG HOÀNG ĐẾ

CHƯƠNG BẢY TÁM: HẬU QUẢ CỦA VIỆC LIỀU LĨNH

CHƯƠNG BẢY CHÍN: SỨC MÊ HOẶC CỦA NGÔI VỊ HOÀNG ĐẾ

CHƯƠNG TÁM MƯƠI: GIÓ MƯA VẦN VŨ

CHƯƠNG TÁM MỐT: TRƯƠNG TÚ QUY THUẬN

CHƯƠNG TÁM HAI: ƠN MỘT THĂNG GẠO, THÙ MỘT ĐẤU GẠO

CHƯƠNG TÁM BA: THUYẾT PHỤC

CHƯƠNG TÁM TƯ: LỰA CHỌN

CHƯƠNG TÁM LĂM: CHỜ ĐỢI

CHƯƠNG TÁM SÁU: THỦ ĐOẠN SẤM SÉT

CHƯƠNG TÁM BẢY: VÕ MỒM LỢI HẠI

CHƯƠNG TÁM TÁM: LƯU BỊ MẠNG LỚN

CHƯƠNG TÁM CHÍN: GẶP NHAU Ở NGHIỆP THÀNH

CHƯƠNG CHÍN MƯƠI: KHÔNG THỂ THAY ĐỔI

CHƯƠNG CHÍN MỐT: ĐỘI QUÂN Ở THỌ QUANG

CHƯƠNG CHÍN HAI: LỪA GẠT HÃM HẠI

CHƯƠNG CHÍN BA: BẠCH MÃ – DIÊN TÂN

CHƯƠNG CHÍN TƯ – TIẾN CỬ NGƯỜI MỚI

CHƯƠNG CHÍN LĂM: NỖ LỰC

CHƯƠNG CHÍN SÁU: GẶP CHUYỆN

CHƯƠNG CHÍN BẢY: NHÂN TÂM KHÓ DÒ

CHƯƠNG CHÍN TÁM: THẦN TIÊN

CHƯƠNG CHÍN CHÍN: CUỘC CHIẾN QUẢNG LĂNG (1)

CHƯƠNG MỘT TRĂM: CUỘC CHIẾN QUẢNG LĂNG (2)

CHƯƠNG MỘT TRĂM LẺ MỘT: CUỘC CHIẾN QUẢNG LĂNG (3)

CHƯƠNG MỘT TRĂM LẺ HAI: THỈNH CẦU

CHƯƠNG MỘT TRĂM LẺ BA: BẰNG HỮU SINH TỬ

CHƯƠNG MỘT TRĂM LẺ TƯ: KHÚC NHẠC DẠO ĐẦU

CHƯƠNG MỘT TRĂM LẺ NĂM: CƯỚP LƯƠNG

CHƯƠNG MỘT TRĂM LẺ SÁU: TÂM BỆNH CỦA LỮ BỐ

CHƯƠNG MỘT TRĂM LẺ BẢY: BINH GIÁNG TƯỚNG LÂM

CHƯƠNG MỘT TRĂM LẺ TÁM: HỎA THIÊU Ô SÀO

CHƯƠNG MỘT TRĂM LẺ CHÍN: TA KHÔNG PHẢI DUY NHẤT

CHƯƠNG MỘT TRĂM MƯỜI: GIẢI CỨU ĐIỀN PHONG

CHƯƠNG MỘT TRĂM MƯỜI MỘT: BỊ MẮNG

CHƯƠNG MỘT TRĂM MƯỜI HAI: GIÚP AI

CHƯƠNG MỘT TRĂM MƯỜI BA: GIANG ĐÔNG NỘI LOẠN

CHƯƠNG MỘT TRĂM MƯỜI BỐN: BÀN CHUYỆN THÔNG GIA

CHƯƠNG MỘT TRĂM MƯỜI LĂM: TÌNH CỜ GẶP MẶT

CHƯƠNG MỘT TRĂM MƯỜI SÁU: DĨNH XUYÊN HÀO MÔN

CHƯƠNG MỘT TRĂM MƯỜI BẢY: PHÁT SINH BIẾN CỐ

CHƯƠNG MỘT TRĂM MƯỜI TÁM: CHỈNH ĐỐN DĨNH XUYÊN

CHƯƠNG MỘT TRĂM MƯỜI CHÍN: DÙNG TIẾNG SÁO CẦU GẶP HIỀN NHÂN

CHƯƠNG MỘT TRĂM HAI MƯƠI: LỜI NÓI CỦA BẬC HIỀN GIẢ

CHƯƠNG MỘT TRĂM HAI MỐT: UỐNG RƯỢU, PHẨM TRÀ, NÓI CHUYỆN NHÂN SINH

CHƯƠNG MỘT TRĂM HAI HAI: VUI VÀ BUỒN

CHƯƠNG MỘT TRĂM HAI BA: ĐỦ LOẠI MÙI VỊ

CHƯƠNG MỘT TRĂM HAI TƯ: ĐỌC TÂM

CHƯƠNG MỘT TRĂM HAI LĂM: TÂM SỰ

CHƯƠNG MỘT TRĂM HAI SÁU: KẾ HOẠCH

CHƯƠNG MỘT TRĂM HAI BẢY: CUỘC SỐNG ẤM ÁP

CHƯƠNG MỘT TRĂM HAI TÁM: THƯƠNG THẢO

CHƯƠNG MỘT TRĂM HAI CHÍN: AN BÀI

CHƯƠNG MỘT TRĂM BA MƯƠI: KẾ HOẠCH TRĂM NĂM

CHƯƠNG MỘT TRĂM BA MỐT: TRANH CÃI

CHƯƠNG MỘT TRĂM BA HAI: CÓ MỚI NỚI CŨ

CHƯƠNG MỘT TRĂM BA BA: NGỤ Ý

CHƯƠNG MỘT TRĂM BA TƯ: THẤT CA

CHƯƠNG MỘT TRĂM BA LĂM: HÌNH BÓNG HOA MAI

CHƯƠNG MỘT TRĂM BA SÁU: BỒ ĐÀO MỸ TỬU

CHƯƠNG MỘT TRĂM BA BẢY: TRẤN AN TINH THẦN

CHƯƠNG MỘT TRĂM BA TÁM: NĂM MỚI

CHƯƠNG MỘT TRĂM BA CHÍN: HAI QUÂN GIẰNG CO

CHƯƠNG MỘT TRĂM BỐN MƯƠI: BẤT NGỜ TẬP KÍCH HỒ QUAN

CHƯƠNG MỘT TRĂM BỐN MỐT: TẤN CÔNG HỔ LAO

CHƯƠNG MỘT TRĂM BỐN HAI: THẤM MÁU HỔ LAO

CHƯƠNG MỘT TRĂM BỐN BA: PHỤC KÍCH

CHƯƠNG MỘT TRĂM BỐN BỐN: CHẶN ĐÁNH

CHƯƠNG MỘT TRĂM BỐN LĂM: QUYẾT CHIẾN Ở THƯƠNG ĐÌNH

CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM BỐN SÁU: HỒI KẾT CỦA LÊ DƯƠNG

CHƯƠNG MỘT TRĂM BỐN BẢY: ĐIẾU CA THÀNH LÊ DƯƠNG

CHƯƠNG MỘT TRĂM BỐN TÁM: QUỐC GIA KHÔNG CÓ VIỆC NHỎ

CHƯƠNG MỘT TRĂM BỐN CHÍN: XUÔI NAM NGƯỢC BẮC

CHƯƠNG MỘT TRĂM NĂM MƯƠI: ĐÁNH NAM DẸP TÂY

CHƯƠNG MỘT TRĂM NĂM MỐT: HỎA THIÊU GÒ BÁC VỌNG

CHƯƠNG MỘT TRĂM NĂM HAI: THẤY ỔN THÌ THU BINH

CHƯƠNG MỘT TRĂM NĂM BA: NHANH CHÓNG CHUỒN MẤT

CHƯƠNG MỘT TRĂM NĂM TƯ: ĐẠO TRUNG DUNG

CHƯƠNG MỘT TRĂM NĂM LĂM: HÒA THUẬN VUI VẺ

CHƯƠNG MỘT TRĂM NĂM SÁU: KHÔNG SÓT MỘT TÊN

CHƯƠNG MỘT TRĂM NĂM BẢY: TRANH GIÀNH CẤU XÉ

CHƯƠNG MỘT TRĂM NĂM TÁM: HUYNH ĐỆ BẤT HÒA

CHƯƠNG MỘT TRĂM NĂM CHÍN: LÒNG HẢO TÂM GIẢ DỐI

CHƯƠNG MỘT TRĂM SÁU MƯƠI: NGHĨA SĨ TRUNG TRINH

CHƯƠNG MỘT TRĂM SÁU MỐT: TIẾN QUÂN VÀO NGHIỆP THÀNH

CHƯƠNG MỘT TRĂM SÁU HAI: BÀN CHUYỆN DỜI ĐÔ

CHƯƠNG MỘT TRĂM SÁU BA: ĐAU THẤU TIM GAN

CHƯƠNG MỘT TRĂM SÁU TƯ: THÂN TÌNH NỒNG ẤM

CHƯƠNG MỘT TRĂM SÁU LĂM: THÔN TƯỚNG QUÂN

CHƯƠNG MỘT TRĂM SÁU SÁU: PHONG BA Ở KHÚC A

CHƯƠNG MỘT TRĂM SÁU BẢY: THÁNH ĐỊA LINH XÀ

CHƯƠNG MỘT TRĂM SÁU TÁM: GIA QUY

CHƯƠNG MỘT TRĂM SÁU CHÍN: HUYẾT TẾ ĐẠI PHÁP

CHƯƠNG MỘT TRĂM BẢY MƯƠI: GIAO DỊCH

CHƯƠNG MỘT TRĂM BẢY MỐT: DỤNG TÂM LƯƠNG KHỔ

CHƯƠNG MỘT TRĂM BẢY HAI: GIẬN DỖI BỎ ĐI

CHƯƠNG MỘT TRĂM BẢY BA: NỖI SẦU TRONG TÙ CUNG

CHƯƠNG MỘT TRĂM BẢY TƯ: SỚM ĐÃ SẮP XẾP

CHƯƠNG MỘT TRĂM BẢY LĂM: CẢI THIÊN HOÁN MỆNH

CHƯƠNG MỘT TRĂM BẢY SÁU: NGHĨA TỬ TÀO XUNG

CHƯƠNG MỘT TRĂM BẢY BẢY: THU ĐỒ ĐỆ

CHƯƠNG MỘT TRĂM BẢY TÁM – NÓI CHUYỆN GIẬT GÂN

CHƯƠNG MỘT TRĂM BẢY CHÍN: LỢI DỤNG

CHƯƠNG MỘT TRĂM TÁM MƯƠI: LẠI THÊM ÂM MƯU

CHƯƠNG MỘT TRĂM TÁM MỐT: KINH CHÂU LẬP MƯU

CHƯƠNG MỘT TRĂM TÁM HAI: TƯƠNG KẾ TỰU KẾ

CHƯƠNG MỘT TRĂM TÁM BA: TRĂNG SÁNG TRÊN SÔNG

CHƯƠNG MỘT TRĂM TÁM TƯ: LỬA GIẬN BỪNG BỪNG

CHƯƠNG MỘT TRĂM TÁM LĂM: MƯỢN ĐAO GIẾT NGƯỜI

CHƯƠNG MỘT TRĂM TÁM SÁU: GIA TỘC QUYỀN THẾ Ở KINH CHÂU

CHƯƠNG MỘT TRĂM TÁM BẢY: NỔI DANH TRONG SĨ LÂM

CHƯƠNG MỘT TRĂM TÁM TÁM: BẤT NGỜ GẶP GỠ

CHƯƠNG MỘT TRĂM TÁM CHÍN: MAI HOA NHẤT LỘNG

CHƯƠNG MỘT TRĂM CHÍN MƯƠI: MAI HOA NHỊ LỘNG

CHƯƠNG MỘT TRĂM CHÍN MỐT: THỊ PHI

CHƯƠNG MỘT TRĂM CHÍN HAI: BỖNG NHIÊN GẶP CHUYỆN

CHƯƠNG MỘT TRĂM CHÍN BA: OAN GIA TRỜI SINH

CHƯƠNG MỘT TRĂM CHÍN TƯ: ÔNG TRỜI TÁC HỢP

CHƯƠNG MỘT TRĂM CHÍN LĂM: MAI HOA TAM LỘNG

CHƯƠNG MỘT TRĂM CHÍN SÁU: KHƯƠNG NỮ CHUNG VU SỬ NHÃ

CHƯƠNG MỘT TRĂM CHÍN BẢY: THU HOẠCH NGOÀI Ý MUỐN

CHƯƠNG MỘT TRĂM CHÍN TÁM: CA VŨ SÊNH SANG

CHƯƠNG MỘT TRĂM CHÍN CHÍN: CƯỚP LẤY HỒNG NHAN

CHƯƠNG HAI TRĂM: DI HOA TIẾP MỘC

CHƯƠNG HAI TRĂM LẺ MỘT: NGÀN DẶM TRUY TÌM

CHƯƠNG HAI TRĂM LẺ HAI: LUẬN VÕ KÉN RỂ

CHƯƠNG HAI TRĂM LẺ BA: KẾ HOẠCH TRIỂN LỘ QUÂN UY

CHƯƠNG HAI TRĂM LẺ TƯ: DƯƠNG DANH THIÊN HẠ

CHƯƠNG HAI TRĂM LẺ NĂM: GIỮA SỐNG VÀ CHẾT

CHƯƠNG HAI TRĂM LẺ SÁU: TA VÌ THIÊN HẠ

CHƯƠNG HAI TRĂM LẺ BẢY: SẤM SÉT GIỮA TRỜI QUANG

CHƯƠNG HAI TRĂM LẺ TÁM: GIÚP NGƯỜI LÀM CHUYỆN TỐT

CHƯƠNG HAI TRĂM LẺ CHÍN: CƯỚP HÔN

CHƯƠNG HAI TRĂM MƯỜI: BẤT NGỜ NGOÀI Ý MUỐN (QUYỂN III)

CHƯƠNG HAI TRĂM MƯỜI MỘT: ĐAU THẤU TIM

CHƯƠNG HAI TRĂM MƯỜI HAI: MƯA GIÓ NGẬP TRỜI

CHƯƠNG HAI TRĂM MƯỜI BA: TIẾN BINH TÂN DÃ

CHƯƠNG HAI TRĂM MƯỜI BỐN: DỐC TRƯỜNG BẢN

CHƯƠNG HAI TRĂM MƯỜI LĂM: LUÔN NGOÀI Ý MUỐN

CHƯƠNG HAI TRĂM MƯỜI SÁU: MÁU MỦ TÌNH THÂM

CHƯƠNG HAI TRĂM MƯỜI BẢY: GIANG LĂNG LUẬN THẾ

CHƯƠNG HAI TRĂM MƯỜI TÁM: NHU TU Ổ

CHƯƠNG HAI VỊ TƯỚNG QUÂN LÀ DO THẦN Ở TỪ CHÂU VÀ GIANG ĐÔNG TÌM ĐƯỢC, BỌN HỌ VÕ NGHỆ GIỎI GIANG, TỪ TƯỚNG QUÂN RẤT THẠO THỦY CHIẾN, NĂNG LỰC THỐNG LĨNH CỦA HẮN CÒN HƠN CẢ VĂN TƯỚNG QUÂN. TRẢI QUA MƯỜI MẤY NĂM HUẤN LUYỆN, ĐỘI QUÂN NÀY CHÍNH LÀ TINH BINH TRONG TINH BINH.”

CHƯƠNG HAI TRĂM MƯỜI CHÍN: ĐẤU TRÍ Ở HẠ KHẨU

CHƯƠNG HAI TRĂM HAI MƯƠI: CHIÊU HÀNG

CHƯƠNG HAI TRĂM HAI MỐT – CUỘC ĐÀO THOÁT CÓ MỘT KHÔNG HAI

CHƯƠNG HAI TRĂM HAI HAI: DÙNG TRÍ LẤY HẠ KHẨU

CHƯƠNG HAI TRĂM HAI BA: ĐỊNH KINH CHÂU

CHƯƠNG HAI TRĂM HAI TƯ: TÌNH NỒNG Ý MẬT

CHƯƠNG HAI TRĂM HAI LĂM: SINH TỬ LƯỠNG NAN

CHƯƠNG HAI TRĂM HAI SÁU: CHIA LY

CHƯƠNG HAI TRĂM HAI BẢY: BẤT NGỜ

CHƯƠNG HAI TRĂM HAI TÁM: CHÂN TƯỚNG

CHƯƠNG HAI TRĂM HAI CHÍN: QUÂN LÂM THIÊN HẠ

CHƯƠNG HAI TRĂM BA MƯƠI: LÒNG CÓ KHÚC MẮC

CHƯƠNG HAI TRĂM BA MỐT: HÃM THÂN NƠI TUYỆT ĐỊA

CHƯƠNG HAI TRĂM BA HAI: KHÔNG NGỜ ĐƯỢC CỨU

CHƯƠNG HAI TRĂM BA BA: ĐỐI XỬ CHÂN THÀNH

CHƯƠNG HAI TRĂM BA TƯ: SƠN CÙNG THỦY TẬN

CHƯƠNG HAI TRĂM BA LĂM: TÌM ĐƯỢC ĐƯỜNG SỐNG TỪ CHỖ CHẾT

CHƯƠNG HAI TRĂM BA SÁU: HY VỌNG

CHƯƠNG HAI TRĂM BA BẢY: BẠO VŨ KINH LÔI

CHƯƠNG HAI TRĂM BA TÁM: BỎ CHẠY

CHƯƠNG HAI TRĂM BA CHÍN: HÀO KIỆT BI CA

CHƯƠNG HAI TRĂM BỐN MƯƠI: CHIẾN THẦN HIỆN THẾ

CHƯƠNG HAI TRĂM BỐN MỐT: ĐI CON ĐƯỜNG NÀO

CHƯƠNG HAI TRĂM BỐN HAI: RẼ MÂY NHÌN THẤY MẶT TRỜI (QUYỂN IV)

CHƯƠNG HAI TRĂM BỐN BA: ĐẾ VƯƠNG CHI SƯ

CHƯƠNG HAI TRĂM BỐN BỐN: PHÒNG NGỪA CHU ĐÁO

CHƯƠNG HAI TRĂM BỐN LĂM: TRẬN CHIẾN THỦ THÀNH

CHƯƠNG HAI TRĂM BỐN SÁU: RÚT CỦI DƯỚI ĐÁY NỒI

CHƯƠNG HAI TRĂM BỐN BẢY: KHÓI LỬA XÍCH BÍCH

CHƯƠNG HAI TRĂM BỐN TÁM: CHẶT ĐỨT DÂY ĐÀN

CHƯƠNG HAI TRĂM BỐN CHÍN: GIANG ĐÔNG MẤT

CHƯƠNG HAI TRĂM NĂM MƯƠI: THUẬN GIÓ TRỞ VỀ

CHƯƠNG HAI TRĂM NĂM MỐT: BI THƯƠNG ĐẾN CHẾT

CHƯƠNG HAI TRĂM NĂM HAI: ĐÓA HOA MAI ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ

CHƯƠNG HAI TRĂM NĂM BA: NƠI TRÁI TIM THUỘC VỀ

CHƯƠNG HAI TRĂM NĂM TƯ: DẪN RẮN RA KHỎI HANG

CHƯƠNG HAI TRĂM NĂM LĂM: GIANG THIÊN NGÀN DẶM

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here