Làm sủng phi như thế nào?

0
731

Làm sủng phi như thế nào?

Tác giả: Nhu Mễ Hôi Hôi

Nguồn convert: Anrea 96 và TTV iamgirl91

Editors: Lina Lê, Nthhunhan, Camtusori, Lei Hino

Nguồn: nguyettichlau.wordpress.com

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Số chương: 123 chương

Làm ebook: saral

Nguồn ebooks: https://www.luv-ebook.com

Văn án

Sủng phi có bộ dáng như thế nào? Xinh đẹp động lòng người lại ngang ngược.

Bề ngoài là nữ nhân hoàng thượng sủng ái nhất, nhưng thực tế lại chỉ là tấm gỗ cho chân ái mà thôi.

No no no, hãy để cho Ôn thị A Uyển ta tiến công trên con đường của sủng phi đến nói cho ngươi biết thế nào mới gọi là sủng phi.

Cấp bậc hậu cung:

Hoàng hậu

Quý phi

Chính nhất phẩm: Thục phi, Hiền phi, Lương phi, Đức phi

Tòng nhất phẩm: Phi

Chính nhị phẩm: Chiêu nghi, chiêu viện, chiêu dung

Tòng nhị phẩm: Thục nghi, thục viện, thục dung

Chính tam phẩm: Quý tần

Tòng tam phẩm: Tiệp dư

Chính tứ phẩm: Dung hoa (vinh hoa)

Tòng tứ phẩm: Phương nghi, phân nghi, thuận nghi

Chính ngũ phẩm: Tần

Tòng ngũ phẩm: Tiểu nghi, tiểu viện

Chính lục phẩm: Quý nhân

Tòng lục phẩm: Tài tử (mỹ nhân)

Chính thất phẩm: Thường tại

Tòng thất phẩm: Tuyển thị

Chính bát phẩm: Thải nữ

Tòng bát phẩm: Canh y

Nội dung: Xuyên không, cung đình hầu tước, cung đấu

Lời giới thiệu của editor Lina: Truyện ngọt ngào, sủng, ko nhiều xôi thịt, chỉ m*t mát được chút tẹo thui, nam chính ko sạch, nữ chính đối với nữ nhân khác thì cường nhưng với nam chính thì ngơ ngơ ngác ngác rất dễ thương.


CHƯƠNG 1: TRƯỚC NGÀY TUYỂN TÚ

CHƯƠNG 2: TRƯỚC NGÀY TUYỂN TÚ 2

CHƯƠNG 3: THAM TUYỂN

CHƯƠNG 4: THƯỢNG CƯƠNG TIỀN BỒI HUẤN

CHƯƠNG 5: NỔI LÊN SÓNG GIÓ

CHƯƠNG 6: A DƯ BỊ MƯU HẠI

CHƯƠNG 7: THẬT NHIỀU QUẢ MƠ

CHƯƠNG 8: ĐIỆN TUYỂN LƯU BÀI

CHƯƠNG 9: SẮP VÀO CUNG

CHƯƠNG 10: ĐƯỢC CHỌN ĐẦU TIÊN

CHƯƠNG 11: A UYỂN THỊ TẨM (18+)

CHƯƠNG 12: THỈNH AN PHONG

CHƯƠNG 13: TRỰC DIỆN TRANH ĐẤU

CHƯƠNG 14: NGƯƠI TỚI TA ĐI

CHƯƠNG 15: TRĂNG TRONG AO SEN

CHƯƠNG 16: A UYỂN SINH BỆNH

CHƯƠNG 17: BỊ NGƯỜI TÍNH KẾ

CHƯƠNG 18: TƯƠNG KẾ TỰU KẾ

CHƯƠNG 19: TƯƠNG KẾ TỰU KẾ 2

CHƯƠNG 20:VŨ LỘ QUÂN TRIÊM

CHƯƠNG 21: TÌNH CỜ GẶP CHÂU TẦN

CHƯƠNG 22: TÌNH CỜ GẶP CHÂU TẦN (2)

CHƯƠNG 23: A UYỂN PHONG TẦN

CHƯƠNG 24: TÍNH TOÁN CỦA HOÀNG THƯỢNG

CHƯƠNG 25: YẾT KIẾN THÁI HẬU

CHƯƠNG 26: SINH NHẬT HOÀNG HẬU

CHƯƠNG 27: SINH NHẬT HOÀNG HẬU (2)

CHƯƠNG 28: VẬT HI SINH A UYỂN

CHƯƠNG 29: HIỀN PHI NƯƠNG NƯƠNG

CHƯƠNG 30: NỬA VUI NỬA BUỒN

CHƯƠNG 31: TỚI CỬA GÂY SỰ

CHƯƠNG 32: CHUYỂN BIẾN BẤT NGỜ

CHƯƠNG 33: THỔ PHỈ A UYỂN

CHƯƠNG 34: MANG THAI VÀO TRUNG THU

CHƯƠNG 35: LY SƠN THU VÂY

CHƯƠNG 36: VỀ VẤN ĐỀ NỮ HỒNG

CHƯƠNG 37: CỬA ẢI CUỐI NĂM NHIỀU CHUYỆN

CHƯƠNG 38: SINH NHẬT A UYỂN

CHƯƠNG 39: QUÀ SINH NHẬT

CHƯƠNG 40: LONG NHAN NỔI GIẬN

CHƯƠNG 41: TỬ TỰ CANH NAN

CHƯƠNG 42: SINH NON

CHƯƠNG 43: XỬ LÝ

CHƯƠNG 44: TỨ HÔN

CHƯƠNG 45: BÁT QUÁI

CHƯƠNG 46: CUNG QUYỀN

CHƯƠNG 47: HẬU TỤC

CHƯƠNG 48: PHÂN LỆ

CHƯƠNG 49: THỈNH CẦU

CHƯƠNG 50: THỈNH TỘI

CHƯƠNG 51:

CHƯƠNG 52: QUÝ THỦY

CHƯƠNG 53: BIỆT UYỂN

CHƯƠNG 54: TRẪM

CHƯƠNG 55: DƯỚI ÁNH TRĂNG

CHƯƠNG 56: PHÌ CHƯƠNG (NGUYÊN VĂN)

CHƯƠNG 57: CÔNG CHÚA

CHƯƠNG 58

CHƯƠNG 59: NGẮM HOA

CHƯƠNG 60: PHẦN THƯỞNG LÀM THƠ

CHƯƠNG 61: BẤT DƯỠNG (NGUYÊN VĂN)

CHƯƠNG 62

CHƯƠNG 63: KHÔNG ĐƯỢC TỰ NHIÊN (2)

CHƯƠNG 64: VI HUÂN

CHƯƠNG 65: SINH CON TRAI

CHƯƠNG 66: TRANH ĐOẠT

CHƯƠNG 67: THỔ LỘ

CHƯƠNG 68: KHUYNH THÀNH

CHƯƠNG 69: HẠ LỄ

CHƯƠNG 70: BỚI MÓC

CHƯƠNG 71: NGHỈ HÈ

CHƯƠNG 72: DU VIÊN

CHƯƠNG 73

CHƯƠNG 74: XẢY RA CHUYỆN

CHƯƠNG 75: DẠO ĐÊM

CHƯƠNG 76: LỢI DỤNG

CHƯƠNG 77: XỬ LÝ

CHƯƠNG 78: KHIÊU KHÍCH

CHƯƠNG 79: TRƯỢNG TRÁCH

CHƯƠNG 80: BAO CHE KHUYẾT ĐIỂM

CHƯƠNG 81: BIỂU MUỘI

CHƯƠNG 82: KẾT CỤC

CHƯƠNG 83: THỊ TẬT

CHƯƠNG 84: DƯỠNG BỆNH

CHƯƠNG 85: TIẾC NUỐI

CHƯƠNG 86: BIẾN CỐ

CHƯƠNG 87: NGẤM NGẦM MƯU TÍNH

CHƯƠNG 88: GIA QUYẾN

CHƯƠNG 89: LỄ MỪNG NĂM MỚI

CHƯƠNG 90: HOANG MANG

CHƯƠNG 91: CỐ Ý

CHƯƠNG 92: DẠ THAM (DÒ XÉT BAN ĐÊM)

CHƯƠNG 93: TRẦM PHI

CHƯƠNG 94: ĐẦY TUỔI (THÔI NÔI)

CHƯƠNG 95: CANH MỘT

CHƯƠNG 96: TÂM TƯ

CHƯƠNG 97: XUẤT GIA

CHƯƠNG 98: THỊNH NỘ

CHƯƠNG 99: NHỊ CA

CHƯƠNG 100: HY VỌNG

CHƯƠNG 101: KHÔNG CẦN

CHƯƠNG 102: THỔ LỘ

CHƯƠNG 103: CHƯƠNG

CHƯƠNG 104: TIẾT

CHƯƠNG 105: THANH DANH

CHƯƠNG 106: DANH HIỆU

CHƯƠNG 107: KẾT THÚC

CHƯƠNG 108: CÓ THAI

CHƯƠNG 109: HIỀN PHI

CHƯƠNG 110: THÔNG SUỐT

CHƯƠNG 111: HOÀNG TỬ

CHƯƠNG 112: HỒI TRIỀU

CHƯƠNG 113: LAM MỰC

CHƯƠNG 114: RA ĐI

CHƯƠNG 115: SINH CON

CHƯƠNG 116: SONG THAI

CHƯƠNG 117: ĐẦY THÁNG

CHƯƠNG 118: NÓI RÕ

CHƯƠNG 119: TO LỚN

CHƯƠNG 120: QUÝ PHI

CHƯƠNG 121: BỆNH

CHƯƠNG 122: KHÔNG THỂ

CHƯƠNG 123: KẾT CỤC

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here