Làm giai cong trong truyện BG

0
496

Tên truyện: Làm giai cong trong truyện BG.

Tác giả: Tịch Tịch Lý.

Thể loại: Khoái xuyên, hệ thống, 1vs1, sảng văn, thụ thẳng x công biến thái.

Biên tập: Muối | Tình trạng: Hoàn

Nguồn: muoivantue.com

★ VĂN ÁN ★

Trong truyện BG Mary Sue truyền thống lúc nào cũng vậy, không thể thiếu bốn loại nhân vật, nam chính cool ngầu bá khí phóng khắp nơi, nữ chính Mary Sue, nữ phụ độc ác không bao giờ muốn nữ chính được yên thân, và cả nam thứ si tình đến mức dù thế giới có bị hủy diệt đất trời đảo điên cũng vẫn không thay lòng đổi dạ.

Nhưng thời buổi hủ nữ khắp nơi nơi, có một dạng nhân vật xuất hiện mỗi lúc một nhiều, ấy là…. nam phụ một lòng một dạ điên cuồng nam chính, gọi tắt là nam phụ cong. Nhân vật này si tình như nam thứ, kết cục cũng bi đát không kém phần, nếu không phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại thì cũng là bị thanh trừ vì gây cản trở cho các nhân vật khác.

Phàn Viễn chính là một bạn giai sắm vai nam phụ cong hành tẩu khắp các thế giới. Anh vẫn rất thích thú với vai diễn này, mãi cho đến một ngày, bởi diễn quá sâu mà anh lỡ… bẻ cong bạn nam chính o(╯□╰)o

Phàn Viễn (thâm tình tỏ tình): “Tôi không muốn làm anh em với cậu, thật ra.. tôi vẫn luôn yêu cậu.”

Người nào đó (thâm tình nhìn lại): “Tôi cũng vậy.”

Phàn Viễn ((⊙_⊙)? ): “………………..”

Anh giai ơi anh cầm nhầm kịch bản à?!

Mary Sue: hiểu đơn giản là một nhân vật hoàn mỹ về mọi mặt, truyện mary sue là chuyện nhân vật hoàn hảo thái quá.

Mọi người chú ý đọc TIẾT TỬ và KẾT THÚC  BẮT ĐẦU để nắm rõ hoàn cảnh truyện.


TIẾT TỬ

KẾT THÚC BẮT ĐẦU

CHAP 1.1 – LỌ LEM HỌC ĐƯỜNG

CHAP 1.2 – LỌ LEM HỌC ĐƯỜNG

CHƯƠNG 1.3 – LỌ LEM HỌC ĐƯỜNG.★

CHƯƠNG 1.4 – LỌ LEM HỌC ĐƯỜNG.★

CHƯƠNG 1.5 – LỌ LEM HỌC ĐƯỜNG

CHƯƠNG 1.6 – LỌ LEM HỌC ĐƯỜNG

CHƯƠNG 1.7 – LỌ LEM HỌC ĐƯỜNG

CHAP 1.8 – LỌ LEM HỌC ĐƯỜNG

CHAP 1.9 – LỌ LEM HỌC ĐƯỜNG

PHIÊN NGOẠI TRIỆU VŨ HẠO – LỌ LEM HỌC ĐƯỜNG

CHAP 2.1 – SHOWBIZ

CHƯƠNG 2.2 – SHOWBIZ

CHAP 2.3 – SHOWBIZ.

CHAP 2.4 – SHOWBIZ.

CHAP 2.5 – SHOWBIZ.

CHAP 2.6 – SHOWBIZ

CHAP 2.7 – SHOWBIZ

CHAP 2.8 – SHOWBIZ

CHAP 2.9 – SHOWBIZ

CHAP 2.10 – SHOWBIZ

CHAP 2.11 – SHOWBIZ

PHIÊN NGOẠI 2 – CAO DỤC

CHAP 3.1 – SỦNG PHI CHỐN CUNG ĐÌNH

CHAP 3.2 – SỦNG PHI CHỐN CUNG ĐÌNH

CHAP 3.3 – SỦNG PHI CHỐN CUNG ĐÌNH

CHAP 3.4 – SỦNG PHI CHỐN CUNG ĐÌNH.

CHAP 3.5 – SỦNG PHI CHỐN CUNG ĐÌNH

CHAP 3.6 – SỦNG PHI CHỐN CUNG ĐÌNH

CHAP 3.7 – SỦNG PHI CHỐN CUNG ĐÌNH

CHAP 3.8 – SỦNG PHI CHỐN CUNG ĐÌNH

CHAP 3.9 – SỦNG PHI CHỐN CUNG ĐÌNH

CHAP 3.10 – SỦNG PHI CHỐN CUNG ĐÌNH

CHAP 3.11 – SỦNG PHI CHỐN CUNG ĐÌNH

PHIÊN NGOẠI – THÔI HỒNG

CHAP 4.1 – THẾ GIỚI TU CHÂN

CHAP 4.2 – THẾ GIỚI TU CHÂN

CHAP 4.3 – THẾ GIỚI TU CHÂN

CHAP 4.4 – THẾ GIỚI TU CHÂN

CHAP 4.5 – THẾ GIỚI TU CHÂN

CHAP 4.6 – THẾ GIỚI TU CHÂN

CHAP 4.7 – THẾ GIỚI TU CHÂN

CHAP 4.8 – THẾ GIỚI TU CHÂN

CHAP 4.9 – THẾ GIỚI TU CHÂN

CHAP 4.10 – THẾ GIỚI TU CHÂN

CHAP 4.11 – THẾ GIỚI TU CHÂN

CHAP 5.1 – BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN

CHAP 5.2 – BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN

CHAP 5.3 – BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN

CHAP 5.4 – BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN

CHAP 5.5 – BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN

CHAP 5.6 – BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN

CHAP 5.7 – BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN

CHAP 5.8 – BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN

CHAP 5.9 – BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN

CHAP 5.10 – BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN

CHAP 6.1 – LÃNG DU GIANG HỒ

CHAP 6.2 – LÃNG DU GIANG HỒ

CHAP 6.3 – LÃNG DU GIANG HỒ

CHAP 6.4 – LÃNG DU GIANG HỒ

CHAP 6.5 – LÃNG DU GIANG HỒ

CHAP 6.6 – LÃNG DU GIANG HỒ

CHAP 6.7 – LÃNG DU GIANG HỒ

CHAP 6.8 – LÃNG DU GIANG HỒ

CHAP 6.9 – LÃNG DU GIANG HỒ

CHAP 6.10 – LÃNG DU GIANG HỒ

CHAP 6.11 – LÃNG DU GIANG HỒ

CHAP 6.12 – LÃNG DU GIANG HỒ

CHAP 7.1 – MẠT THẾ ĐI ÔM ĐÙI

CHAP 7.2 – MẠT THẾ ĐI ÔM ĐÙI

CHAP 7.3 – MẠT THẾ ĐI ÔM ĐÙI

CHAP 7.4 – MẠT THẾ ĐI ÔM ĐÙI

CHAP 7.5 – MẠT THẾ ĐI ÔM ĐÙI

CHAP 7.6 – MẠT THẾ ĐI ÔM ĐÙI

CHAP 7.7 – MẠT THẾ ĐI ÔM ĐÙI

CHAP 7.8 – MẠT THẾ ĐI ÔM ĐÙI

CHAP 7.9 – MẠT THẾ ĐI ÔM ĐÙI

CHAP 7.10 – MẠT THẾ ĐI ÔM ĐÙI

CHAP 7.11 – MẠT THẾ ĐI ÔM ĐÙI

CHAP 7.12 – MẠT THẾ ĐI ÔM ĐÙI

CHAP 7.13 – MẠT THẾ ĐI ÔM ĐÙI

CHAP 8.1 | ABO – MUỘN PHIỀN CỦA NGUYÊN SOÁI

CHAP 8.2 | ABO – MUỘN PHIỀN CỦA NGUYÊN SOÁI

CHAP 8.3 | ABO – MUỘN PHIỀN CỦA NGUYÊN SOÁI

CHAP 8.4 | ABO – MUỘN PHIỀN CỦA NGUYÊN SOÁI

CHAP 8.5 | ABO – MUỘN PHIỀN CỦA NGUYÊN SOÁI

CHAP 8.6 | ABO – MUỘN PHIỀN CỦA NGUYÊN SOÁI

CHAP 8.7 | ABO – MUỘN PHIỀN CỦA NGUYÊN SOÁI

CHAP 8.8 | ABO – MUỘN PHIỀN CỦA NGUYÊN SOÁI

CHAP 8.9 | ABO – MUỘN PHIỀN CỦA NGUYÊN SOÁI

CHAP 8.10 | ABO – MUỘN PHIỀN CỦA NGUYÊN SOÁI

CHAP 9.1 – THỨ TỬ

CHAP 9.2 – THỨ TỬ

CHAP 9.3 – THỨ TỬ

CHAP 9.4 – THỨ TỬ

CHAP 9.5 – THỨ TỬ

CHAP 9.6 – THỨ TỬ

CHAP 9.7 – THỨ TỬ

CHAP 9.8 – THỨ TỬ

CHAP 9.9 – THỨ TỬ

CHAP 9.10 – THỨ TỬ

CHAP 9.11 – THỨ TỬ

CHAP 9.12 – THỨ TỬ

CHAP 10.1 – THẾ GIỚI GỐC

CHAP 10.2 – THẾ GIỚI GỐC

CHAP 10.3 – THẾ GIỚI GỐC

CHAP 10.4 – THẾ GIỚI GỐC

CHAP 10.5 – THẾ GIỚI GỐC

CHAP 10.6 – THẾ GIỚI GỐC

PHIÊN NGOẠI – VÔ TRÁCH NHIỆM (MẠT THẾ)★

PHIÊN NGOẠI – THỊ VỆ TRUNG KHUYỂN (1)

PHIÊN NGOẠI – THỊ VỆ TRUNG KHUYỂN (2)

PHIÊN NGOẠI – THỊ VỆ TRUNG KHUYỂN (3)

PHIÊN NGOẠI – THỊ VỆ TRUNG KHUYỂN (4)

PHIÊN NGOẠI – THỊ VỆ TRUNG KHUYỂN (5)

PHIÊN NGOẠI – THỊ VỆ TRUNG KHUYỂN (6)

PHIÊN NGOẠI – THỊ VỆ TRUNG KHUYỂN (7)

PHIÊN NGOẠI – HÀNH TRÌNH MARY SUE CỦA DU KHẢI (1)

PHIÊN NGOẠI – HÀNH TRÌNH MARY SUE CỦA DU KHẢI (2)

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here