Hôn quân chỉ nam (Hướng dẫn làm hôn quân)

0
397

(Hướng Dẫn Làm Hôn Quân)

Tác giả: Tu Thất

Thể loại: xuyên việt, cung đình, đế vương thụ x tướng quân công, thoải mái thổ tào hệ, 1×1, HE

Edit:

Beta:Huyền, Tuyết

~O0O~

Văn án

Căn cứ vào “Hôn quân chỉ nam”, trẫm phải thượng Thừa tướng, bức phản Tướng quân.

Vấn đề là, trẫm đi sai giường, còn bị Tướng quân thượng.

Hung tàn hôn quân hoàng đế x nhẫn nhục chịu đựng áp bức Tướng quân


 

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19

CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 23

CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 25

CHƯƠNG 26

CHƯƠNG 27

CHƯƠNG 28

CHƯƠNG 29

CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 31

CHƯƠNG 32

CHƯƠNG 33

CHƯƠNG 34

PN1 – TIỂU TAM CÓ CHUYỆN NÓI (1)

PN2 – TIỂU TAM CÓ CHUYỆN NÓI (2)

PN3 – TIỂU TAM CÓ CHUYỆN NÓI (3)

PN4 – TIỂU TAM CÓ CHUYỆN NÓI (4)

PN5 – TIỂU TAM CÓ CHUYỆN NÓI (5)

PN6 – THỪA TƯỚNG CÓ CHUYỆN NÓI

PN7 – MINH NGUYỆT CHIẾU CÂU CỪ (1)

PN8 – MINH NGUYỆT CHIẾU CÂU CỪ (2)

PN9

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here