Hậu cung mưu sinh kế

0
406

Hậu cung mưu sinh kế

Tác giả: Tiểu Nhiên Hoa Khai

Nội dung: Xuyên không, cung đấu

Độ đài: 231 chương + 2 ngoại truyện

Edit: Ivy

Nguồm edit: Sưu Tầm

Nguồn eBook: cungquanghang.com

Giới thiệu

Đời trước có câu nói: Không nghĩ làm tướng quân binh lính không phải là binh lính tốt.

Đời này cuộc sống nói cho nàng: Không nghĩ làm hoàng hậu phi tử không phải là phi tử tốt.

Vì thế: Sinh mệnh không dứt, cung đấu không ngừng.


 

CHƯƠNG 1: TUYỂN TÚ

CHƯƠNG 2: HẬU CUNG

CHƯƠNG 3: SAI THÂN

CHƯƠNG 4: QUA LẠI

CHƯƠNG 5: SẮC PHONG

CHƯƠNG 6: HỢP QUY TẮC

CHƯƠNG 7: HOÀNG THƯỢNG

CHƯƠNG 8: THỊ TẨM

CHƯƠNG 9: BUỔI SÁNG

CHƯƠNG 10: THỈNH AN

CHƯƠNG 11: HẠ CẤP

CHƯƠNG 12: THÁI HẬU

CHƯƠNG 13: SINH NHẬT

CHƯƠNG 14: BAN CHO

CHƯƠNG 15: HIỂU BIẾT

CHƯƠNG 16: SỔ SÁCH

CHƯƠNG 17: XỬ PHẠT

CHƯƠNG 18: ĐẦY ĐỦ HẾT

CHƯƠNG 19: THỬ

CHƯƠNG 20: CỰ TUYỆT

CHƯƠNG 21: SAU LƯNG

CHƯƠNG 22: SINH NHẬT

CHƯƠNG 23: GẶP HỒNG

CHƯƠNG 24: HIỀM NGHI

CHƯƠNG 25: PHÒNG BẾP

CHƯƠNG 26: TIỆT HỒ

CHƯƠNG 27: LẠI ĐÂY

CHƯƠNG 28: CẦU KIẾN

CHƯƠNG 29: PHẤN HOA

CHƯƠNG 30: THỜI GIAN

CHƯƠNG 31: ĐỨA NHỎ

CHƯƠNG 32: TRƯỢNG TỄ

CHƯƠNG 33: BẠN GIÁ

CHƯƠNG 34: Ở CHUNG

CHƯƠNG 35: VÕ MỒM

CHƯƠNG 36: THĂM

CHƯƠNG 37: BÁNH TRUNG THU

CHƯƠNG 38: KHIỂN TRÁCH

CHƯƠNG 39: PHÒNG SÓI

CHƯƠNG 40: DƯỠNG THÀNH

CHƯƠNG 41: TRANH PHONG

CHƯƠNG 42: NGƯỜI THỨ BA

CHƯƠNG 43: THIÊN CUNG (CHUYỂN CUNG)

CHƯƠNG 44: PHIỀN TOÁI

CHƯƠNG 45: PHƯƠNG THUỐC

CHƯƠNG 46: LỄ VẬT

CHƯƠNG 47: TRANH

CHƯƠNG 48: KỲ THI XUÂN

CHƯƠNG 49: TÁI KIẾN

CHƯƠNG 50: TẤN VỊ

CHƯƠNG 51: CÔNG CHÚA

CHƯƠNG 52: KIM SÁCH

CHƯƠNG 53: ÂN ĐIỂN

CHƯƠNG 54: HÔN SỰ

CHƯƠNG 55: GIAO PHONG

CHƯƠNG 56: TỨ HÔN

CHƯƠNG 57: XUẤT CHINH

CHƯƠNG 58: CUNG VỤ

CHƯƠNG 59: QUYẾT ĐỊNH

CHƯƠNG 60: NGẪU NGỘ

CHƯƠNG 61: LƯU TÚC

CHƯƠNG 62: ĐIỂM TÂM

CHƯƠNG 63: MANG THAI

CHƯƠNG 64: CÁO BIỆT

CHƯƠNG 65: TƯỞNG THƯỞNG

CHƯƠNG 66: BÁI PHỎNG

CHƯƠNG 67: RƠI XUỐNG NƯỚC

CHƯƠNG 68: MỜI

CHƯƠNG 69: CÂY TRÂM

CHƯƠNG 70: THU MUA

CHƯƠNG 71: CÔNG ĐẠO

CHƯƠNG 72: THỈNH TỘI

CHƯƠNG 73: TRẤN AN

CHƯƠNG 74: TUYÊN BỐ

CHƯƠNG 75: BÁNH

CHƯƠNG 76: TIẾP NHẬN

CHƯƠNG 77: TRỢ THỦ

CHƯƠNG 78: ĐẠI THỌ

CHƯƠNG 79: Y PHỤC

CHƯƠNG 80: CHẨN XÁC

CHƯƠNG 81: HÀNG VỊ

CHƯƠNG 82: HỖN LOẠN

CHƯƠNG 83: BÁO TIN VUI

CHƯƠNG 84: SINH NON

CHƯƠNG 85: XẢY THAI

CHƯƠNG 86: OÁN HẬN

CHƯƠNG 87: THÁI MIẾU

CHƯƠNG 88: TUYỆT TỰ

CHƯƠNG 89: BỆNH NẶNG

CHƯƠNG 90: TUYÊN TRIỆU

CHƯƠNG 91: HÀNH CUNG

CHƯƠNG 92: THỊ TẬT

CHƯƠNG 93: SỐT CAO

CHƯƠNG 94: HẠ NHIỆT

CHƯƠNG 95: LIÊN HOÀN

CHƯƠNG 96: TỰ SÁT

CHƯƠNG 97: RẮC RỐI

CHƯƠNG 98: HIẾU THUẬN

CHƯƠNG 99: XỬ TRÍ

CHƯƠNG 100: HOÀNG TỬ

CHƯƠNG 101: ĐẦY THÁNG

CHƯƠNG 102: QUÝ PHI

CHƯƠNG 103: TÀI NỮ

CHƯƠNG 104: HỒI CUNG

CHƯƠNG 105: NGOÀI Ý MUỐN

CHƯƠNG 106: ĐÚNG DỊP

CHƯƠNG 107: CỨU TINH

CHƯƠNG 108: AN BÀI

CHƯƠNG 109: RĂN DẠY

CHƯƠNG 110: TỪ NINH

CHƯƠNG 111: CHẶN LẠI

CHƯƠNG 112: NHỜ GIÚP ĐỠ

CHƯƠNG 113: CHẬU THAN

CHƯƠNG 114: HIỀM NGHI

CHƯƠNG 115: NHÃN DƯỢC

CHƯƠNG 116: HỖN LOẠN

CHƯƠNG 117: NĂM MỚI

CHƯƠNG 118: TƠ NHỆN

CHƯƠNG 119: MÃ TÍCH

CHƯƠNG 120: DỰ KHUYẾT

CHƯƠNG 121: HIỀN ĐỨC

CHƯƠNG 122: THỔI GIÓ

CHƯƠNG 123: TRỢ THỦ

CHƯƠNG 124: THANH TOÁN

CHƯƠNG 125: TRẢO CHU

CHƯƠNG 126: BỐN TUỔI

CHƯƠNG 127: MẸ CON

CHƯƠNG 128: BỊ PHỎNG

CHƯƠNG 129: BỊ NGÃ

CHƯƠNG 130: TRỞ THÀNH SỰ THẬT

CHƯƠNG 131: HIỆP TRỢ

CHƯƠNG 132: XỬ PHẠT

CHƯƠNG 133: DU THUYẾT

CHƯƠNG 134: ĐẬU TỬ

CHƯƠNG 135: SONG HỶ

CHƯƠNG 136: TẮC NHÂN

CHƯƠNG 137: CẮT GIẢM

CHƯƠNG 138: NHIỀU MẶT

CHƯƠNG 139: CHUỘT

CHƯƠNG 140: TRÚNG ĐỘC

CHƯƠNG 141: HAI MỆNH

CHƯƠNG 142: LỄ TANG

CHƯƠNG 143: VÌ GIỚI

CHƯƠNG 144: KHUYÊN

CHƯƠNG 145: SINH NỮ

CHƯƠNG 146: HỒNG LẠO

CHƯƠNG 147: QUÁ ĐỘ

CHƯƠNG 148: CÁT PHỤC

CHƯƠNG 149: KHẨU PHONG

CHƯƠNG 150: PHONG HẬU

CHƯƠNG 151: PHONG TỒN

CHƯƠNG 152: XA LẠ

CHƯƠNG 153: DANH SÁCH

CHƯƠNG 154: THƯ ĐỒNG

CHƯƠNG 155: GẶP MẶT

CHƯƠNG 156: ĐỤNG BỊ THƯƠNG

CHƯƠNG 157: PHỎNG TAY

CHƯƠNG 158: NÚI DỰA

CHƯƠNG 159: PHỤC TUYỂN

CHƯƠNG 160: CÔNG KHÓA

CHƯƠNG 161: GIAO THỦ

CHƯƠNG 162: KHUYÊN GIẢI

CHƯƠNG 163: CẤM CHỪNG

CHƯƠNG 164: ĐÁNH ĐÀN

CHƯƠNG 165: BỒI THƯỜNG

CHƯƠNG 166: THỤC PHI

CHƯƠNG 167: PHÂN CÔNG

CHƯƠNG 168: TU NGHI

CHƯƠNG 169: ĐÁNH NHAU

CHƯƠNG 170: HOA PHI

CHƯƠNG 171: PHÂN QUYỀN

CHƯƠNG 172: THÔNG MINH

CHƯƠNG 173: DẠY CON

CHƯƠNG 174: CÚC YẾN

CHƯƠNG 175: XIN PHÉP

CHƯƠNG 176: NHIỆM VỤ

CHƯƠNG 177: THÂN CẬN

CHƯƠNG 178: THẢ NGƯỜI

CHƯƠNG 179: THU SĂN

CHƯƠNG 180: DANH SÁCH

CHƯƠNG 181: BÃI SĂN

CHƯƠNG 182: LY GIÁN

CHƯƠNG 183: NÓI TIẾP

CHƯƠNG 184: TÍNH KẾ

CHƯƠNG 185: TAN RÃ

CHƯƠNG 186: THAY RĂNG

CHƯƠNG 187: CHÁY

CHƯƠNG 188: NGUY HIỂM

CHƯƠNG 189: TỬ VONG

CHƯƠNG 190: NHẰM VÀO

CHƯƠNG 191: KHÓC KỂ

CHƯƠNG 192: BỎ QUA

CHƯƠNG 193: SỰ

CHƯƠNG 194: TỰ KỶ

CHƯƠNG 195: HẬU TUYỂN

CHƯƠNG 196: THI TỪ

CHƯƠNG 197: PHÒ MÃ

CHƯƠNG 198: MIÊU HỌA

CHƯƠNG 199: HÔN SỰ

CHƯƠNG 200: ƯU TƯ

CHƯƠNG 201: KHÓ SINH

CHƯƠNG 202: XUẤT HUYẾT

CHƯƠNG 203: KINH KHỦNG

CHƯƠNG 204: LỢI DỤ

CHƯƠNG 205: CẢM TÌNH

CHƯƠNG 206: VỀ NHÀ

CHƯƠNG 207: ĐỒNG TÌNH

CHƯƠNG 208: HỢP MƯU

CHƯƠNG 209: RA TAY

CHƯƠNG 210: VỠ LÒNG

CHƯƠNG 211: BỆNH TÌNH

CHƯƠNG 212: LỢI DỤNG

CHƯƠNG 213: DA MẶT

CHƯƠNG 214: VÔ TỬ

CHƯƠNG 215: LỜI ĐỒN

CHƯƠNG 216: GÕ

CHƯƠNG 217: CẢ HAI CÙNG TỒN TẠI

CHƯƠNG 218: HÔN MÊ

CHƯƠNG 219: KHỎE MẠNH

CHƯƠNG 220: TRẤN YỂM

CHƯƠNG 221: HÃM HẠI

CHƯƠNG 222: THẨM ÁN

CHƯƠNG 223: HUYẾT MẠCH

CHƯƠNG 224: GIẢI DƯỢC

CHƯƠNG 225: TỈNH LẠI

CHƯƠNG 226: BẠCH THÂN

CHƯƠNG 227: MẤT

CHƯƠNG 228: VỀ KINH

CHƯƠNG 229: LẬP TRỮ

CHƯƠNG 230: CAM LAI

CHƯƠNG 231: KẾT THÚC

(NGOẠI TRUYỆN 1)

(NGOẠI TRUYỆN 2)

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here