(Convert) Tính lầm

0
730
Tên truyệnTính lầm
Thác toán
Tác giảPhụ Nhĩ Lai
Độ dàiChính văn: 141 chương.Phiên ngoại: 0 chương.
Thể loạiTình hữu độc chung, cung đình hầu tước, hoan hỉ oan gia, thiên chi kiêu tử, vũ lực tăng mạnh trung khuyển thần tử công X một đường lưng nồi khóc Bao hoàng tử thụ
Nguồn convertKho tàng đam mỹ – fanfic
NoteComment đề cử edit nếu thấy truyện hay nhé. Yêu nhiều XD~

 

Văn án:

Tiêu Lượng là cái được sủng ái mà thế yếu hoàng tử, dọc theo đường đi chứng kiến vô số tàn khốc

Mẫu phi cùng hoàng huynh tử, làm cho hắn một lần rơi vào tứ cố vô thân nông nỗi

Quý Lan là đem cửa sau, nhưng vẫn không tham ngộ cùng sa trường chinh chiến

Hai cái bất đắc chí người yêu nhau, vi lẫn nhau mang đến khả năng chuyển biến tốt

Vũ lực tăng mạnh trung khuyển thần tử công X một đường lưng nồi khóc Bao hoàng tử thụ

Nội dung nhãn mác: Tình hữu độc chung cung đình hầu tước hoan hỉ oan gia thiên chi kiêu tử

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Tiêu Lượng, Quý Lan ┃ vai phụ: Tiêu Khiêm, Tiêu Quyết, Tần Tín, Vân Chiêu, Bùi Thượng ┃ cái khác: Tướng quân công, đế vương thụ


CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 1:

CHƯƠNG 2: CHƯƠNG 2:

CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 3:

CHƯƠNG 4: CHƯƠNG 4:

CHƯƠNG 5: CHƯƠNG 5:

CHƯƠNG 6: CHƯƠNG 6:

CHƯƠNG 7: CHƯƠNG 7:

CHƯƠNG 8: CHƯƠNG 8:

CHƯƠNG 9: CHƯƠNG 9:

CHƯƠNG 10: CHƯƠNG 10:

CHƯƠNG 11: CHƯƠNG 11:

CHƯƠNG 12: CHƯƠNG 12:

CHƯƠNG 13: CHƯƠNG 13:

CHƯƠNG 14: CHƯƠNG 14:

CHƯƠNG 15: CHƯƠNG 15:

CHƯƠNG 16: CHƯƠNG 16:

CHƯƠNG 17: CHƯƠNG 17:

CHƯƠNG 18: CHƯƠNG 18:

CHƯƠNG 19: CHƯƠNG 19:

CHƯƠNG 20: CHƯƠNG 20:

CHƯƠNG 21: CHƯƠNG 21:

CHƯƠNG 22: CHƯƠNG 22:

CHƯƠNG 23: CHƯƠNG 23:

CHƯƠNG 24: CHƯƠNG 24:

CHƯƠNG 25: CHƯƠNG 25:

CHƯƠNG 26: CHƯƠNG 26:

CHƯƠNG 27: CHƯƠNG 27:

CHƯƠNG 28: CHƯƠNG 28:

CHƯƠNG 29: CHƯƠNG 29:

CHƯƠNG 30: CHƯƠNG 30:

CHƯƠNG 31: CHƯƠNG 31:

CHƯƠNG 32: CHƯƠNG 32:

CHƯƠNG 33: CHƯƠNG 33:

CHƯƠNG 34: CHƯƠNG 34:

CHƯƠNG 35: CHƯƠNG 35:

CHƯƠNG 36: CHƯƠNG 36:

CHƯƠNG 37: CHƯƠNG 37:

CHƯƠNG 38: CHƯƠNG 38:

CHƯƠNG 39: CHƯƠNG 39:

CHƯƠNG 40: CHƯƠNG 40:

CHƯƠNG 41: CHƯƠNG 41:

CHƯƠNG 42: CHƯƠNG 42:

CHƯƠNG 43: CHƯƠNG 43:

CHƯƠNG 44: CHƯƠNG 44:

CHƯƠNG 45: CHƯƠNG 45:

CHƯƠNG 46: CHƯƠNG 46:

CHƯƠNG 47: CHƯƠNG 47:

CHƯƠNG 48: CHƯƠNG 48:

CHƯƠNG 49: CHƯƠNG 49:

CHƯƠNG 50: CHƯƠNG 50:

CHƯƠNG 51: CHƯƠNG 51:

CHƯƠNG 52: CHƯƠNG 52:

CHƯƠNG 53: CHƯƠNG 53:

CHƯƠNG 54: CHƯƠNG 54:

CHƯƠNG 55: CHƯƠNG 55:

CHƯƠNG 56: CHƯƠNG 56:

CHƯƠNG 57: CHƯƠNG 57:

CHƯƠNG 58: CHƯƠNG 58:

CHƯƠNG 59: CHƯƠNG 59:

CHƯƠNG 60: CHƯƠNG 60:

CHƯƠNG 61: CHƯƠNG 61:

CHƯƠNG 62: CHƯƠNG 62:

CHƯƠNG 63: CHƯƠNG 63:

CHƯƠNG 64: CHƯƠNG 64:

CHƯƠNG 65: CHƯƠNG 65:

CHƯƠNG 66: CHƯƠNG 66:

CHƯƠNG 67: CHƯƠNG 67:

CHƯƠNG 68: CHƯƠNG 68:

CHƯƠNG 69: CHƯƠNG 69:

CHƯƠNG 70: CHƯƠNG 70:

CHƯƠNG 71: CHƯƠNG 71:

CHƯƠNG 72: CHƯƠNG 72:

CHƯƠNG 73: CHƯƠNG 73:

CHƯƠNG 74: CHƯƠNG 74:

CHƯƠNG 75: CHƯƠNG 75:

CHƯƠNG 76: CHƯƠNG 76:

CHƯƠNG 77: CHƯƠNG 77:

CHƯƠNG 78: CHƯƠNG 78:

CHƯƠNG 79: CHƯƠNG 79:

CHƯƠNG 80: CHƯƠNG 80:

CHƯƠNG 81: CHƯƠNG 81:

CHƯƠNG 82: CHƯƠNG 82:

CHƯƠNG 83: CHƯƠNG 83:

CHƯƠNG 84: CHƯƠNG 84:

CHƯƠNG 85: CHƯƠNG 85:

CHƯƠNG 86: CHƯƠNG 86:

CHƯƠNG 87: CHƯƠNG 87:

CHƯƠNG 88: CHƯƠNG 88:

CHƯƠNG 89: CHƯƠNG 89:

CHƯƠNG 90: CHƯƠNG 90:

CHƯƠNG 91: CHƯƠNG 91:

CHƯƠNG 92: CHƯƠNG 92:

CHƯƠNG 93: CHƯƠNG 93:

CHƯƠNG 94: CHƯƠNG 94:

CHƯƠNG 95: CHƯƠNG 95:

CHƯƠNG 96: CHƯƠNG 96:

CHƯƠNG 97: CHƯƠNG 97:

CHƯƠNG 98: CHƯƠNG 98:

CHƯƠNG 99: CHƯƠNG 99:

CHƯƠNG 100: CHƯƠNG 100:

CHƯƠNG 101: CHƯƠNG 101:

CHƯƠNG 102: CHƯƠNG 102:

CHƯƠNG 103: CHƯƠNG 103:

CHƯƠNG 104: CHƯƠNG 104:

CHƯƠNG 105: CHƯƠNG 105:

CHƯƠNG 106: CHƯƠNG 106:

CHƯƠNG 107: CHƯƠNG 107:

CHƯƠNG 108: CHƯƠNG 108:

CHƯƠNG 109: CHƯƠNG 109:

CHƯƠNG 110: CHƯƠNG 110:

CHƯƠNG 111: CHƯƠNG 111:

CHƯƠNG 112: CHƯƠNG 112:

CHƯƠNG 113: CHƯƠNG 113:

CHƯƠNG 114: CHƯƠNG 114:

CHƯƠNG 115: CHƯƠNG 115:

CHƯƠNG 116: CHƯƠNG 116:

CHƯƠNG 117: CHƯƠNG 117:

CHƯƠNG 118: CHƯƠNG 118:

CHƯƠNG 119: CHƯƠNG 119:

CHƯƠNG 120: CHƯƠNG 120:

CHƯƠNG 121: CHƯƠNG 121:

CHƯƠNG 122: CHƯƠNG 122:

CHƯƠNG 123: CHƯƠNG 123:

CHƯƠNG 124: CHƯƠNG 124:

CHƯƠNG 125: CHƯƠNG 125:

CHƯƠNG 126: CHƯƠNG 126:

CHƯƠNG 127: CHƯƠNG 127:

CHƯƠNG 128: CHƯƠNG 128:

CHƯƠNG 129: CHƯƠNG 129:

CHƯƠNG 130: CHƯƠNG 130:

CHƯƠNG 131: CHƯƠNG 131:

CHƯƠNG 132: CHƯƠNG 132:

CHƯƠNG 133: CHƯƠNG 133:

CHƯƠNG 134: CHƯƠNG 134:

CHƯƠNG 135: CHƯƠNG 135:

CHƯƠNG 136: CHƯƠNG 136:

CHƯƠNG 137: CHƯƠNG 137:

CHƯƠNG 138: CHƯƠNG 138:

CHƯƠNG 139: CHƯƠNG 139:

CHƯƠNG 140: CHƯƠNG 140:

CHƯƠNG 141: CHƯƠNG 141:

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here