(Convert) Tiểu thụ cứ chết hoài

0
752
Tên truyệnTiểu thụ cứ chết hoài
Tác giảMặc Khôi
Độ dàiChính văn: 302 chương.Phiên ngoại: 2 chương.
Thể loạiNhư đề tài, văn này hoàn tên ( hoa thức ngược công ), ( ngược tra công phương pháp chính xác ), ( ta tiểu thụ tại sao đều ở tử ), ( tử tử liền thói quen ) chờ! Là một cái tiểu thụ yếu mềm yếu mềm tô tô sau tổng là tại tử văn!

1. Chủ thụ chủ thụ chủ thụ, bàn tay vàng, khẳng định tô! Thụ thụ nhan giá trị đột phá bầu trời, làm sao mỹ làm sao đến!

2. Tra tác giả yêu chuộng cổ phong, sẽ có tương đối nhiều cổ đại

3. Cặn bã tác giả yêu thích đấu đổ, nghịch tập, xoay ngược lại cầu đoạn, nhất định sẽ có

4. Cặn bã tra tác giả yêu thích huynh quý đặt ra

5. CP có rất nhiều, chính công chỉ có một, cần thiết các độc giả tự mình phân tích 【 giang hộ xuyên đọc giả

6. Thụ thụ cũng không có chính xác tam quan, nhảy hố cần phải cẩn thận

7. Không có hệ thống, lôi lôi khỏe mạnh hơn, thỉnh giang hộ xuyên nhóm gắng giữ tỉnh táo

8. Không thích liền chớ miễn cưỡng chính mình, cũng xin đừng nên đến buồn nôn tác giả

Nội dung nhãn mác: Nhanh xuyên xuyên qua thời không điềm văn dị năng

Vai chính: Mộc Tử Thanh ┃ vai phụ: Ngôn Cẩn, Trang Khinh Hồng, Văn Nhân Tuyên chờ chút ┃ cái khác: Ngược công, nhanh xuyên

Nguồn convertKho tàng đam mỹ – fanfic
NoteComment đề cử edit nếu thấy truyện hay nhé. Yêu nhiều XD~

CHƯƠNG 1: KHẾ ƯỚC (QUYỂN THỨ NHẤT HOA KHÔI)

CHƯƠNG 2: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 3: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 4: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 5: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 6: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 7: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 8: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 9: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 10: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 11: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 12: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 13: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 14: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 15: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 16: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 17: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 18: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 19: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 20: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 21: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 22: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 23: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 24: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 25: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 26: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 27: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 28: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 29: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 30: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 31: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 32: VỌNG THẤP KÉM

CHƯƠNG 33: SỨC MẠNH

CHƯƠNG 34: ĐỐ KỊ DẦN CUỒNG (QUYỂN THỨ HAI THỨ)

CHƯƠNG 35: ĐỐ KỊ DẦN CUỒNG

CHƯƠNG 36: ĐỐ KỊ DẦN CUỒNG

CHƯƠNG 37: ĐỐ KỊ DẦN CUỒNG

CHƯƠNG 38: ĐỐ KỊ DẦN CUỒNG

CHƯƠNG 39: ĐỐ KỊ DẦN CUỒNG

CHƯƠNG 40: ĐỐ KỊ DẦN CUỒNG

CHƯƠNG 41: ĐỐ KỊ DẦN CUỒNG

CHƯƠNG 42: ĐỐ KỊ DẦN CUỒNG

CHƯƠNG 43: ĐỐ KỊ DẦN CUỒNG

CHƯƠNG 44: ĐỐ KỊ DẦN CUỒNG

CHƯƠNG 45: ĐỐ KỊ DẦN CUỒNG

CHƯƠNG 46: ĐỐ KỊ DẦN CUỒNG

CHƯƠNG 47: ĐỐ KỊ DẦN CUỒNG

CHƯƠNG 48: ĐỐ KỊ DẦN CUỒNG

CHƯƠNG 49: ĐỐ KỊ DẦN CUỒNG

CHƯƠNG 50: ĐỐ KỊ DẦN CUỒNG

CHƯƠNG 51: ĐỐ KỊ DẦN CUỒNG

CHƯƠNG MỘT CÁI NÓI, “Ư VẬY, THẦN CÁO LUI TRƯỚC, KÍNH XIN ĐIỆN HẠ ĐEM KỶ KHIÊM HẠN CHẾ, CÙNG NHAU ĐƯA ĐẾN THẦN TRÊN XE NGỰA.”

CHƯƠNG 52: ĐỐ KỊ DẦN CUỒNG

CHƯƠNG 53: ĐỐI KÍNH

CHƯƠNG 54: LUYẾN CHẾT BỆNH (QUYỂN THỨ BA VÕ HIỆP)

CHƯƠNG 55: LUYẾN CHẾT BỆNH

CHƯƠNG 56: LUYẾN CHẾT BỆNH

CHƯƠNG 57: LUYẾN CHẾT BỆNH

CHƯƠNG 58: LUYẾN CHẾT BỆNH

CHƯƠNG 59: LUYẾN CHẾT BỆNH

CHƯƠNG 60: LUYẾN CHẾT BỆNH

CHƯƠNG 61: LUYẾN CHẾT BỆNH

CHƯƠNG 62: LUYẾN CHẾT BỆNH

CHƯƠNG 63: LUYẾN CHẾT BỆNH

CHƯƠNG 64: LUYẾN CHẾT BỆNH

CHƯƠNG 65: LUYẾN CHẾT BỆNH

CHƯƠNG 66: LUYẾN CHẾT BỆNH

CHƯƠNG 67: LUYẾN CHẾT BỆNH

CHƯƠNG 68: LUYẾN CHẾT BỆNH

CHƯƠNG 69: LUYẾN CHẾT BỆNH

CHƯƠNG 70: LUYẾN CHẾT BỆNH

CHƯƠNG 71: LUYẾN CHẾT BỆNH

CHƯƠNG 72: LUYẾN CHẾT BỆNH

CHƯƠNG 73: LUYẾN CHẾT BỆNH

CHƯƠNG 74: LUYẾN CHẾT BỆNH

CHƯƠNG 75: LUYẾN CHẾT BỆNH

CHƯƠNG 76: LUYẾN CHẾT BỆNH

CHƯƠNG 77: LUYẾN CHẾT BỆNH

CHƯƠNG 78: LUYẾN CHẾT BỆNH

CHƯƠNG 79: CẤM KỴ

CHƯƠNG 80: Ý KINH HOÀNG (QUYỂN THỨ TƯ TẬN THẾ)

CHƯƠNG 81: Ý KINH HOÀNG

CHƯƠNG 82: Ý KINH HOÀNG

CHƯƠNG 83: Ý KINH HOÀNG

CHƯƠNG 84: Ý KINH HOÀNG

CHƯƠNG 85: Ý KINH HOÀNG

CHƯƠNG 86: Ý KINH HOÀNG

CHƯƠNG 87: Ý KINH HOÀNG

CHƯƠNG 88: Ý KINH HOÀNG

CHƯƠNG 89: Ý KINH HOÀNG

CHƯƠNG 90: Ý KINH HOÀNG

CHƯƠNG 91: Ý KINH HOÀNG

CHƯƠNG 92: Ý KINH HOÀNG

CHƯƠNG 93: Ý KINH HOÀNG

CHƯƠNG 94: Ý KINH HOÀNG

CHƯƠNG 95: Ý KINH HOÀNG

CHƯƠNG 96: Ý KINH HOÀNG

CHƯƠNG 97: Ý KINH HOÀNG

CHƯƠNG 98: NGUYỀN RỦA

CHƯƠNG 99: TỐ LY THƯƠNG (QUYỂN THỨ NĂM VƯƠNG HẦU)

CHƯƠNG 100: TỐ LY THƯƠNG

CHƯƠNG 101: TỐ LY THƯƠNG

CHƯƠNG 102: TỐ LY THƯƠNG

CHƯƠNG 103: TỐ LY THƯƠNG

CHƯƠNG 104: TỐ LY THƯƠNG

CHƯƠNG 105: TỐ LY THƯƠNG

CHƯƠNG 106: TỐ LY THƯƠNG

CHƯƠNG 107: TỐ LY THƯƠNG

CHƯƠNG 108: TỐ LY THƯƠNG

CHƯƠNG 109: TỐ LY THƯƠNG

CHƯƠNG 110: TỐ LY THƯƠNG

CHƯƠNG 111: TỐ LY THƯƠNG

CHƯƠNG 112: TỐ LY THƯƠNG

CHƯƠNG 113: TỐ LY THƯƠNG

CHƯƠNG 114: TỐ LY THƯƠNG

CHƯƠNG 115: TỐ LY THƯƠNG

CHƯƠNG 116: TỐ LY THƯƠNG

CHƯƠNG 117: TỐ LY THƯƠNG

CHƯƠNG 118: TỐ LY THƯƠNG

CHƯƠNG 119: TỐ LY THƯƠNG

CHƯƠNG 120: TỐ LY THƯƠNG

CHƯƠNG 121: TỐ LY THƯƠNG

CHƯƠNG 122: TỐ LY THƯƠNG

CHƯƠNG 123: TỐ LY THƯƠNG

CHƯƠNG 124: TỐ LY THƯƠNG

CHƯƠNG 125: TỐ LY THƯƠNG

CHƯƠNG 126: TỐ LY THƯƠNG

CHƯƠNG 127: TỐ LY THƯƠNG · VƯƠNG HẦU

CHƯƠNG 128: TỐ LY THƯƠNG · VƯƠNG HẦU

CHƯƠNG 129: TỐ LY THƯƠNG · VƯƠNG HẦU

CHƯƠNG 130: TỐ LY THƯƠNG · VƯƠNG HẦU

CHƯƠNG 131: PHIÊN NGOẠI · VƯƠNG HẦU BÀI

CHƯƠNG 132: VĨNH HẰNG

CHƯƠNG 133: DƯỠNG TÂM MA (QUYỂN THỨ SÁU NHÂN NGƯ)

CHƯƠNG 134: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 135: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 136: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 137: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 138: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 139: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 140: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 141: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 142: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 143: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 144: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 145: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 146: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 147: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 148: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 149: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 150: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 151: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 152: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 153: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 154: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 155: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 156: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 157: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 158: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 159: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 160: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 161: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 162: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 163: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 164: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 165: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 166: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 167: DƯỠNG TÂM MA

CHƯƠNG 168: TÍN NGƯỠNG

CHƯƠNG 169: NGUYỆN MA CHƯỚNG (QUYỂN THỨ BẢY HIỆN ĐẠI TRỌNG SINH)

CHƯƠNG 170: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 171: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 172: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 173: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 174: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 175: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 176: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 177: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 178: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 179: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 180: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 181: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 182: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 183: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 184: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 185: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 186: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 187: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 188: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 189: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 190: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 191: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 192: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 193: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 194: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 195: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 196: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 197: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 198: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 199: NGUYỆN MA CHƯỚNG

CHƯƠNG 200: NGƯỜI NỔI TIẾNG

CHƯƠNG 201: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM (QUYỂN THỨ TÁM TIÊN HIỆP)

CHƯƠNG 202: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 203: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 204: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 205: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 206: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 207: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 208: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 209: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 210: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 211: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM:

CHƯƠNG 212: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 213: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 214: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 215: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 216: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 217: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 218: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 219: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 220: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 221: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 222: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 223: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 224: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 225: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 226: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 227: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 228: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 229: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 230: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 231: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 232: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 233: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 234: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 235: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 236: BỐC CHÁY LIỆT DIỄM

CHƯƠNG 237: TIÊN HIỆP NGOẠI THIÊN

CHƯƠNG 238: KỴ SĨ

CHƯƠNG 239: HỒN NƠI HỘI TỤ (QUYỂN THỨ CHÍN NHÂN NGƯ NGOẠI THIÊN)

CHƯƠNG 240: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 241: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 242: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 243: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 244: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 245: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 246: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 247: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 248: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 249: HỒN NƠI HỘI TỤ (QUYỂN THỨ MƯỜI VƯƠNG HẦU NGOẠI THIÊN)

CHƯƠNG 250: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 251: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 252: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 253: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 254: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 255: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 256: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 257: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 258: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 259: HỒN NƠI HỘI TỤ (QUYỂN THỨ MƯỜI MỘT TẬN THẾ NGOẠI THIÊN)

CHƯƠNG 260: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 261: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 262: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 263: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 264: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 265: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 266: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 267: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 268: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 269: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 270: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 271: HỒN NƠI HỘI TỤ (QUYỂN THỨ MƯỜI HAI VÕ HIỆP NGOẠI THIÊN)

CHƯƠNG 272: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 273: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 274: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 275: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 276: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 277: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 278: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 279: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 280: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 281: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 282: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 283: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 284: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 285: HỒN NƠI HỘI TỤ (THỨ MƯỜI BA QUYỂN THỨ NGOẠI THIÊN)

CHƯƠNG 286: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 287: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 288: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 289: HỒN NƠI HỘI TỤ (THỨ MƯỜI BỐN QUYỂN HOA KHÔI NGOẠI THIÊN)

CHƯƠNG 290: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 291: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 292: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 293: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 294: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 295: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 296: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 297: HỒN NƠI HỘI TỤ

CHƯƠNG 298: THỨC TỈNH

CHƯƠNG 299: HÓA CÁT BỤI (THỨ MƯỜI LĂM QUYỂN PHẦN CUỐI)

CHƯƠNG 300: HÓA CÁT BỤI

CHƯƠNG 301: HÓA CÁT BỤI

CHƯƠNG 302: PHIÊN NGOẠI VÒNG MÀ TỰ MANH

CHƯƠNG 303: PHIÊN NGOẠI ÂU HOÀNG LỮ TRÌNH 1

CHƯƠNG 304: PHIÊN NGOẠI · ÂU HOÀNG LỮ TRÌNH 2

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here