(Convert) Ngửa mặt lên trời cười to chiêu hồn đi

0
974
Tên truyệnNgửa mặt lên trời cười to chiêu hồn đi
Ngưỡng thiên đại tiếu chiêu hồn khứ
Tác giảLưu Tiểu Ca
Độ dàiChính văn: 96 chương.Phiên ngoại: 0 chương.
Thể loạiCường cường, kiếp trước kiếp này, tình hữu độc chung, thần quái thần tiên ma quái, xuyên qua tu chân, song hướng ám luyến, cao lãnh cấm d*c mỹ cường công X lưu manh thanh cuồng bĩ cường thụ
Nguồn convertKho tàng đam mỹ – fanfic
NoteComment đề cử edit nếu thấy truyện hay nhé. Yêu nhiều XD~

 

Văn án

【 nói tóm lại: Lưu manh vén phu không ngừng, tiên quân ngự thê có câu. 】 【 xuyên qua tu chân, song hướng ám luyến, phu nhân chiêu hồn phu quân đánh nhau, thu thập sơn hà. 】 【 cao lãnh cấm d*c mỹ cường công (Hàng Triệt)X lưu manh thanh cuồng bĩ cường thụ (Hạ Yên), 1V1, chủ thụ, He. 】 văn án một: Thế nhân đều mắng: “Hạ Yên lam nhan họa thủy, làm hại Hàng gia đoạn tử tuyệt tôn, họa quốc ương dân.”

Hạ Yên: “Hàng Triệt, xem ở ta trượng nghĩa lưng nồi mức, xin thương xót, bỏ ta đi.”

Hàng Triệt: “Hưu ngươi tái giá? Tưởng lại tới một lần nữa động phòng?”

Hạ Yên:…

※※※

Văn án hai:

Hạ Yên kiếp trước là mất hết tên tuổi quý công tử, thiếu nợ một thân phong lưu khoản nợ, không chết tử tế được.

Vừa vặn hắn xuyên qua sống lại.

Hạ Yên ngửa mặt lên trời cười to: “Lưới trời tuy thưa mở lộ, tiểu gia ta một lần nữa làm người!”

Trọng sinh cơ bản thoả mãn, nhưng có vài điểm bất mãn, chủ yếu có:

1, cư nhiên cõng cái nữ khí chí cực tên, không thể nhẫn nhịn!

2, còn muốn bị cường thú cướp đoạt? Là có thể nhịn ai không thể nhẫn! !

3, chỉ cho phép kết hôn không cho ly hôn? Đây là cái đạo lí gì! ! !

Ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, chúng ta há lại là rau cúc người. —— lý bạch đã ước hàng năm vì thế hội, cố nhân không cần phú chiêu hồn. —— tô thức vì đó bên trong nghĩa đặc tả văn này: Ngửa mặt lên trời cười to chiêu hồn đi.

Nội dung nhãn mác: Cường cường kiếp trước kiếp này tình hữu độc chung thần quái thần tiên ma quái tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Hàng Triệt (Trác Ngọc Quân), Hạ Yên (Tiếu Thiên Cuồng Đồ) ┃ vai phụ: Lâu Lãng, Không Sơn Quân, Tần Khí Mộng, Đan Kế Hoàn, Giải Kinh Nhạn, Tần Biên Chiếu, Phương Thanh Thần, Nghiêm Thế Hoàn, Vô Lương Tử, Vi Độ tiểu hòa thượng ┃ cái khác: Tê cay chua sảng khoái


 

CHƯƠNG 1: MỘT CHỌN RỂ THIẾP

CHƯƠNG 2: NHỊ HẠ TIẾU THIÊN

CHƯƠNG 3: TAM TRIỆT YÊN GẶP ĐƯỢC

CHƯƠNG 4: TỨ NGƯỜI VỀ

CHƯƠNG 5: NĂM ĐÒI NỢ QUỶ

CHƯƠNG 6: SÁU NHẤT ĐỊNH PHẢI THÚ

CHƯƠNG 7: BẢY GÌ VÁN CỜ

CHƯƠNG 8: TÁM TIỂU SƯ CA

CHƯƠNG 9: CHÍN TIÊN NHÂN SAY

CHƯƠNG 10: MƯỜI TIÊN TUNG NÚI

CHƯƠNG 11: MƯỜI MỘT LỤC TỬ ĐỆ

CHƯƠNG 12: MƯỜI HAI TẤT NGỦ CHUNG

CHƯƠNG 13: MƯỜI BA MẤT HỒN ĐIÊN

CHƯƠNG 14: MƯỜI BỐN ĐỘC CHƯỚC KÍ ỨC

CHƯƠNG 15: MƯỜI LĂM TRƯỜNG AN SỬ

CHƯƠNG 16: MƯỜI SÁU DẶC BAN ĐẦU PHẪN

CHƯƠNG 17: MƯỜI BẢY NGĂN TRỞ RA TƯỜNG

CHƯƠNG 18: MƯỜI TÁM XỬ NỮ HÀNG

CHƯƠNG 19: MƯỜI CHÍN BẠCH LONG MÃ

CHƯƠNG 20: HAI MƯƠI HÀNG DAO HUYỀN

CHƯƠNG 21: HAI MƯƠI MỐT TÙNG CÁC

CHƯƠNG 22: HAI MƯƠI HAI KHÁCH QUA ĐƯỜNG TÂM

CHƯƠNG 23: HAI MƯƠI BA VUI MỪNG ĐOÀN

CHƯƠNG 24: HAI MƯƠI BỐN TRẤN HỒN ẤN

CHƯƠNG 25: HAI MƯƠI LĂM TIẾU THIÊN QUÂN

CHƯƠNG 26: HAI MƯƠI SÁU TÀNG THƯ VIỆN

CHƯƠNG 27: HAI MƯƠI BẢY LƯU SƯƠNG KIẾM

CHƯƠNG 28: HAI MƯƠI TÁM TỐNG QUY KIẾM

CHƯƠNG 29: HAI MƯƠI CHÍN NGHIÊM THẾ HOÀN

CHƯƠNG 30: BA MƯƠI PHI HƯƠNG SỬ

CHƯƠNG 31: BA MƯƠI MỐT PHƯƠNG THANH THẦN

CHƯƠNG 32: BA MƯƠI HAI TIÊN NỮ TRIỆT

CHƯƠNG 33: BA MƯƠI BA CẤM CHIÊU HỒN

CHƯƠNG 34: BA MƯƠI BỐN KÝ TRANH HUY

CHƯƠNG 35: BA MƯƠI LĂM PHỆ HỒN THUẬT

CHƯƠNG 36: BA MƯƠI SÁU KÝ DIÊU ĐƯỜNG

CHƯƠNG 37: BA MƯƠI BẢY DIÊU TIÊN NHI

CHƯƠNG 38: BA MƯƠI TÁM KINH SỢ NGHIÊM KIẾP

CHƯƠNG 39: BA MƯƠI CHÍN SỢ VỢ HÀNG

CHƯƠNG 40: BỐN MƯƠI VÂN THỈNH PHẠT

CHƯƠNG 41: BỐN MƯƠI MỐT VÂN BỒI ĐỌC

CHƯƠNG 42: BỐN MƯƠI HAI NIỆM SƯ ÂN

CHƯƠNG 43: BỐN MƯƠI BA CỐ NHÂN CHỜ

CHƯƠNG 44: BỐN MƯƠI BỐN HẠ YÊN

CHƯƠNG 45: BỐN MƯƠI LĂM HIỀN LÀNH HÀNG

CHƯƠNG 46: BỐN MƯƠI SÁU GÌ YÊN

CHƯƠNG 47: BỐN MƯƠI BẢY DAO HUYỀN HÔN

CHƯƠNG 48: BỐN MƯƠI TÁM ĂN THI THỂ THÚ

CHƯƠNG 49: BỐN MƯƠI CHÍN THẤT THẦN HÀNG

CHƯƠNG 50: NĂM MƯƠI HỦY THI THỂ TÍCH

CHƯƠNG 51: NĂM MƯƠI MỐT KÝ NGHIÊM LIÊN

CHƯƠNG 52: NĂM MƯƠI HAI KHIẾT PHÍCH HÀNG (TU)

CHƯƠNG 53: NĂM MƯƠI BA LÂU HỒI ỨC

CHƯƠNG 54: NĂM MƯƠI BỐN VÂN CHÓI LỌI NHẬN THỨC

CHƯƠNG 55: NĂM MƯƠI LĂM GẢ CHO TA

CHƯƠNG 56: NĂM MƯƠI SÁU LÂU KHÔNG VỀ

CHƯƠNG 57: NĂM MƯƠI BẢY ĐÔNG NHAI SƠN

CHƯƠNG 58: NĂM MƯƠI TÁM VẠN NHÂN HẦM

CHƯƠNG 59: NĂM MƯƠI CHÍN DỤNG TÂM NHỚ

CHƯƠNG 60: SÁU MƯƠI SINH YÊN ĐAO

CHƯƠNG 61: SÁU MƯƠI MỐT CUỘC BIẾN LÊN (TU)

CHƯƠNG 62: SÁU MƯƠI HAI CÔ PHƯƠNG

CHƯƠNG 63: SÁU MƯƠI BA PHƯỢNG HÓT THƯƠNG (TU)

CHƯƠNG 64: SÁU MƯƠI BỐN LÂU LAN QUÂN

CHƯƠNG 65: SÁU MƯƠI LĂM THANH TOÁN XONG THÔI

CHƯƠNG 66: SÁU MƯƠI SÁU BAN ĐẦU NGỮ CƯỜI

CHƯƠNG 67: SÁU MƯƠI BẢY NƯỚC SƯƠNG DUYÊN

CHƯƠNG 68: SÁU MƯƠI TÁM LÀ TA

CHƯƠNG 69: SÁU MƯƠI CHÍN CŨ MẶC HIÊN

CHƯƠNG 70: BẢY MƯƠI TIÊN QUÂN PHẠM

CHƯƠNG 71: BẢY MƯƠI MỐT KIẾP TRƯỚC CHƯA

CHƯƠNG 72: BẢY MƯƠI HAI VÂN ĐI THEO

CHƯƠNG 73: BẢY MƯƠI BA BÁI ĐƯỜNG

CHƯƠNG 74: BẢY MƯƠI BỐN HOA CHÚC ĐÊM

CHƯƠNG 75: BẢY MƯƠI LĂM TRÔNG COI LIÊN MỘ

CHƯƠNG 76: BẢY MƯƠI SÁU KHẮP NƠI ĐỘNG

CHƯƠNG 77: BẢY MƯƠI BẢY OAN HỒN ĐẢO

CHƯƠNG 78: BẢY MƯƠI TÁM NÓI CHUYỆN TÂM

CHƯƠNG 79: BẢY MƯƠI CHÍN TIẾN VÀO HỒI ỨC (TU)

CHƯƠNG 80: TÁM MƯƠI LÂU LÃNG RA

CHƯƠNG 81: TÁM MƯƠI MỐT ÔN DỊCH HẦM

CHƯƠNG 82: TÁM MƯƠI HAI GIẾT RƠI XUỐNG THÀNH

CHƯƠNG 83: TÁM MƯƠI BA KHÔNG VỀ THÔI

CHƯƠNG 84: TÁM MƯƠI BỐN CÓ GỌI HAY KHÔNG

CHƯƠNG 85: TÁM MƯƠI LĂM THẬT LÀ ĐẸP MẮT

CHƯƠNG 86: TÁM MƯƠI SÁU MỞ HAY KHÔNG MỞ (ĐƯA ĐÔNG CHÍ PHIÊN NGOẠI)

CHƯƠNG 87: TÁM MƯƠI BẢY HẸN HÒ

CHƯƠNG 88: TÁM MƯƠI TÁM HẸN HÒ THÔI

CHƯƠNG 89: TÁM MƯƠI CHÍN NGUYỆN GẢ NGƯƠI

CHƯƠNG 90: CHÍN MƯƠI KHOẢNG KHÔNG TUẪN LÂU

CHƯƠNG 91: CHÍN MƯƠI MỐT NHU TÌNH THỜI ĐIỂM

CHƯƠNG 92: CHÍN MƯƠI HAI KẾT THÚC MỘT

CHƯƠNG 93: CHÍN MƯƠI BA KẾT THÚC NHỊ

CHƯƠNG 94: CHÍN MƯƠI BỐN KẾT THÚC TAM

CHƯƠNG 95: CHÍN MƯƠI LĂM KẾT THÚC TỨ (GIẢI TỎA TU)

CHƯƠNG 96: CHÍN MƯƠI SÁU KẾT THÚC NĂM CHÍNH VĂN XONG

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here