(Convert) Ngày nào hệ thống cũng bắt ta phải làm gei

0
405
Tên truyệnNgày nào hệ thống cũng bắt ta phải làm gei
Hệ thống thiên thiên bức ngã cảo cơ
Tác giảCố Chi Quân
Độ dàiChính văn: 96 chương.Phiên ngoại: 1 chương.
Thể loạiHệ thống, nhanh xuyên, sảng văn, điềm văn
Nguồn convertKho tàng đam mỹ – fanfic
NoteComment đề cử edit nếu thấy truyện hay nhé. Yêu nhiều XD~

 

Văn án:

PS: Công thụ nguyên bản liền nhận thức, công đối tiểu thụ rất bướng bỉnh (ngày sau công bố).

Người có ngàn mặt, hoàn mỹ đến đâu người cũng có hắc ám một mặt. Mỗi một thế giới nam chủ đều là công một phần, cho nên có chút là hạt vừng bánh trôi, có chút ngây ngô liền ngốc manh, nguyên chủ công chính là tập hợp đủ hết thảy tính cách mà thành người. Thế giới hiện thực điềm điềm điềm ~ văn án

Đơn giản tới nói, đây chính là một cái công nỗ lực bẻ cong thụ, mà không biết thụ đã sớm bị hắn bẻ cong cố sự.

Tịch Nhiên bởi vì hủ nam thuộc tính, bị hệ thống tuyển chọn, từ đây bước lên hủy đi điệu tây bì không đường về.

Hệ thống: “Nhiệm vụ của ngươi là cùng nam chủ làm gay.”

Tịch Nhiên: “Ta là thẳng nam!”

Hệ thống: “Vén nam chủ cùng tử, ngươi chọn một cái.”

Tịch Nhiên: “Ta không vén! !”

Hệ thống: “Ân, nhiệm vụ hoàn thành đến không sai, không có phụ lòng tổ chức đối kỳ vọng của ngươi.”

Tịch Nhiên: “… Cút! ! !”

Trung tâm tiểu đệ thụ X trung khuyển (? ) lão đại

Tự luyến tiểu ác ma X ám hắc ma pháp sư

Ngụy Nương tiểu chính thái X cấm d*c khiết phích công

Mười tốt hảo nãi ba X quái lực ngốc tang thi

Vòng giải trí nam thần X kim chủ đại nhân công

Vừa bắt đầu tiểu thụ bị công lược, sau độ khó gia tăng, ngọt đến sâu răng, đi tới ý (wan) đồ (nian) phản (zong) công (shou) con đường… Khà khà.

PS: Bản văn 1V1, tiểu công tinh phân, không huyết thống, không NP

Nội dung nhãn mác: Hệ thống nhanh xuyên sảng văn điềm văn

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Tịch Nhiên ┃ vai phụ: Toán học không học giỏi, không biết mấy cái ▔^▔ ┃ cái khác: Sảng văn, đi thận tác phẩm


CHƯƠNG 1: NÓI TỐT TRUNG KHUYỂN NAM CHỦ ĐÂU? TA SUẤT! (MỘT)

CHƯƠNG 2: NÓI TỐT TRUNG KHUYỂN NAM CHỦ ĐÂU? TA SUẤT! (NHỊ)

CHƯƠNG 3: NÓI TỐT TRUNG KHUYỂN NAM CHỦ ĐÂU? TA SUẤT! (TAM)

CHƯƠNG 4: NÓI TỐT TRUNG KHUYỂN NAM CHỦ ĐÂU? TA SUẤT! (TỨ)

CHƯƠNG 5: NÓI TỐT TRUNG KHUYỂN NAM CHỦ ĐÂU? TA SUẤT! (NĂM)

CHƯƠNG 6: NÓI TỐT TRUNG KHUYỂN NAM CHỦ ĐÂU? TA SUẤT! (SÁU)

CHƯƠNG 7: NÓI TỐT TRUNG KHUYỂN NAM CHỦ ĐÂU? TA SUẤT! (BẢY)

CHƯƠNG 8: NÓI TỐT TRUNG KHUYỂN NAM CHỦ ĐÂU? TA SUẤT! (TÁM)

CHƯƠNG 9: KHÓ CÓ THỂ CÔNG LƯỢC (MỘT)

CHƯƠNG 10: KHÓ CÓ THỂ CÔNG LƯỢC (NHỊ)

CHƯƠNG 11: KHÓ CÓ THỂ CÔNG LƯỢC (TAM)

CHƯƠNG 12: KHÓ CÓ THỂ CÔNG LƯỢC (TỨ)

CHƯƠNG 13: KHÓ CÓ THỂ CÔNG LƯỢC (NĂM)

CHƯƠNG 14: KHÓ CÓ THỂ CÔNG LƯỢC (SÁU)

CHƯƠNG 15: KHÓ CÓ THỂ CÔNG LƯỢC (BẢY)

CHƯƠNG 16: KHÓ CÓ THỂ CÔNG LƯỢC (TÁM)

CHƯƠNG 17: KHÓ CÓ THỂ CÔNG LƯỢC (CHÍN)

CHƯƠNG 18: KHÓ CÓ THỂ CÔNG LƯỢC (MƯỜI)

CHƯƠNG 19: KHÓ CÓ THỂ CÔNG LƯỢC (MƯỜI MỘT)

CHƯƠNG 20: KHÓ CÓ THỂ CÔNG LƯỢC (MƯỜI HAI)

CHƯƠNG 21: KHÓ CÓ THỂ CÔNG LƯỢC (MƯỜI BA)

CHƯƠNG 22: MỘT LÒNG PHỤC VỤ ĐÊ TIỆN CHỦ NHÂN TIỂU ÁC MA (MỘT)

CHƯƠNG 23: MỘT LÒNG PHỤC VỤ ĐÊ TIỆN CHỦ NHÂN TIỂU ÁC MA (NHỊ)

CHƯƠNG 24: MỘT LÒNG PHỤC VỤ ĐÊ TIỆN CHỦ NHÂN TIỂU ÁC MA (TAM)

CHƯƠNG 25: MỘT LÒNG PHỤC VỤ ĐÊ TIỆN CHỦ NHÂN TIỂU ÁC MA (TỨ)

CHƯƠNG 26: MỘT LÒNG PHỤC VỤ ĐÊ TIỆN CHỦ NHÂN TIỂU ÁC MA (NĂM)

CHƯƠNG 27: MỘT LÒNG PHỤC VỤ ĐÊ TIỆN CHỦ NHÂN TIỂU ÁC MA (SÁU)

CHƯƠNG 28: MỘT LÒNG PHỤC VỤ ĐÊ TIỆN CHỦ NHÂN TIỂU ÁC MA (BẢY)

CHƯƠNG 29: MỘT LÒNG PHỤC VỤ ĐÊ TIỆN CHỦ NHÂN TIỂU ÁC MA (TÁM)

CHƯƠNG 30: MỘT LÒNG PHỤC VỤ ĐÊ TIỆN CHỦ NHÂN TIỂU ÁC MA (CHÍN)

CHƯƠNG 31: MỘT LÒNG PHỤC VỤ ĐÊ TIỆN CHỦ NHÂN TIỂU ÁC MA (MƯỜI)

CHƯƠNG 32: MỘT LÒNG PHỤC VỤ ĐÊ TIỆN CHỦ NHÂN TIỂU ÁC MA (MƯỜI MỘT)

CHƯƠNG 33: MỘT LÒNG PHỤC VỤ ĐÊ TIỆN CHỦ NHÂN TIỂU ÁC MA (MƯỜI HAI)

CHƯƠNG 34: MỘT LÒNG PHỤC VỤ ĐÊ TIỆN CHỦ NHÂN TIỂU ÁC MA (MƯỜI BA)

CHƯƠNG 35: MỘT LÒNG PHỤC VỤ ĐÊ TIỆN CHỦ NHÂN TIỂU ÁC MA (MƯỜI BỐN)

CHƯƠNG 36: MẠC THỤY PHIÊN NGOẠI

CHƯƠNG 37: ĐƯƠNG YÊU DIỄM ĐÊ TIỆN GẶP GỠ MẶT NGƯỜI DẠ THÚ (MỘT)

CHƯƠNG 38: ĐƯƠNG YÊU DIỄM ĐÊ TIỆN GẶP GỠ MẶT NGƯỜI DẠ THÚ (NHỊ)

CHƯƠNG 39: ĐƯƠNG YÊU DIỄM ĐÊ TIỆN GẶP GỠ MẶT NGƯỜI DẠ THÚ (TAM)

CHƯƠNG 40: ĐƯƠNG YÊU DIỄM ĐÊ TIỆN GẶP GỠ MẶT NGƯỜI DẠ THÚ (TỨ)

CHƯƠNG 41: ĐƯƠNG YÊU DIỄM ĐÊ TIỆN GẶP GỠ MẶT NGƯỜI DẠ THÚ (NĂM)

CHƯƠNG 42: ĐƯƠNG YÊU DIỄM ĐÊ TIỆN GẶP GỠ MẶT NGƯỜI DẠ THÚ (SÁU)

CHƯƠNG 43: ĐƯƠNG YÊU DIỄM ĐÊ TIỆN GẶP GỠ MẶT NGƯỜI DẠ THÚ (BẢY)

CHƯƠNG 44: ĐƯƠNG YÊU DIỄM ĐÊ TIỆN GẶP GỠ MẶT NGƯỜI DẠ THÚ (TÁM)

CHƯƠNG 45: ĐƯƠNG YÊU DIỄM ĐÊ TIỆN GẶP GỠ MẶT NGƯỜI DẠ THÚ (CHÍN)

CHƯƠNG 46: ĐƯƠNG YÊU DIỄM ĐÊ TIỆN GẶP GỠ MẶT NGƯỜI DẠ THÚ (MƯỜI)

CHƯƠNG 47: ĐƯƠNG YÊU DIỄM ĐÊ TIỆN GẶP GỠ MẶT NGƯỜI DẠ THÚ (MƯỜI MỘT)

CHƯƠNG 48: NGỤY NƯƠNG TIỂU CHÍNH THÁI CÔNG LƯỢC SỔ TAY (MỘT)

CHƯƠNG 49: NGỤY NƯƠNG TIỂU CHÍNH THÁI CÔNG LƯỢC SỔ TAY (NHỊ)

CHƯƠNG 50: NGỤY NƯƠNG TIỂU CHÍNH THÁI CÔNG LƯỢC SỔ TAY (TAM)

CHƯƠNG 51: NGỤY NƯƠNG TIỂU CHÍNH THÁI CÔNG LƯỢC SỔ TAY (TỨ)

CHƯƠNG 52: NGỤY NƯƠNG TIỂU CHÍNH THÁI CÔNG LƯỢC SỔ TAY (NĂM)

CHƯƠNG 53: NGỤY NƯƠNG TIỂU CHÍNH THÁI CÔNG LƯỢC SỔ TAY (SÁU)

CHƯƠNG 54: NGỤY NƯƠNG TIỂU CHÍNH THÁI CÔNG LƯỢC SỔ TAY (BẢY)

CHƯƠNG 55: NGỤY NƯƠNG TIỂU CHÍNH THÁI CÔNG LƯỢC SỔ TAY (TÁM)

CHƯƠNG 56: NGỤY NƯƠNG TIỂU CHÍNH THÁI CÔNG LƯỢC SỔ TAY (CHÍN)

CHƯƠNG 57: NGỤY NƯƠNG TIỂU CHÍNH THÁI CÔNG LƯỢC SỔ TAY (MƯỜI)

CHƯƠNG 58: NGỤY NƯƠNG TIỂU CHÍNH THÁI CÔNG LƯỢC SỔ TAY (MƯỜI MỘT)

CHƯƠNG 59: HỌA PHONG KHÔNG ĐỒNG DẠNG NHƯ VẬY THẦN LINH NHÓM (MỘT)

CHƯƠNG 60: HỌA PHONG KHÔNG ĐỒNG DẠNG NHƯ VẬY THẦN LINH NHÓM (NHỊ)

CHƯƠNG 61: HỌA PHONG KHÔNG ĐỒNG DẠNG NHƯ VẬY THẦN LINH NHÓM (TAM)

CHƯƠNG 62: HỌA PHONG KHÔNG ĐỒNG DẠNG NHƯ VẬY THẦN LINH NHÓM (TỨ)

CHƯƠNG 63: HỌA PHONG KHÔNG ĐỒNG DẠNG NHƯ VẬY THẦN LINH NHÓM (NĂM)

CHƯƠNG 64: HỌA PHONG KHÔNG ĐỒNG DẠNG NHƯ VẬY THẦN LINH NHÓM (SÁU)

CHƯƠNG 65: HỌA PHONG KHÔNG ĐỒNG DẠNG NHƯ VẬY THẦN LINH NHÓM (BẢY)

CHƯƠNG 66: HỌA PHONG KHÔNG ĐỒNG DẠNG NHƯ VẬY THẦN LINH NHÓM (TÁM)

CHƯƠNG 67: HỌA PHONG KHÔNG ĐỒNG DẠNG NHƯ VẬY THẦN LINH NHÓM (CHÍN)

CHƯƠNG 68: HỌA PHONG KHÔNG ĐỒNG DẠNG NHƯ VẬY THẦN LINH NHÓM (MƯỜI)

CHƯƠNG 69: TA CHO LÀ ĐÂY LÀ MỘT HÒA BÌNH THẾ GIỚI (MỘT)

CHƯƠNG 70: TA CHO LÀ ĐÂY LÀ MỘT HÒA BÌNH THẾ GIỚI (NHỊ)

CHƯƠNG 71: TA CHO LÀ ĐÂY LÀ MỘT HÒA BÌNH THẾ GIỚI (TAM)

CHƯƠNG 72: TA CHO LÀ ĐÂY LÀ MỘT HÒA BÌNH THẾ GIỚI (TỨ)

CHƯƠNG 73: TA CHO LÀ ĐÂY LÀ MỘT HÒA BÌNH THẾ GIỚI (NĂM)

CHƯƠNG 74: TA CHO LÀ ĐÂY LÀ MỘT HÒA BÌNH THẾ GIỚI (SÁU)

CHƯƠNG 75: TA CHO LÀ ĐÂY LÀ MỘT HÒA BÌNH THẾ GIỚI (BẢY)

CHƯƠNG 76: TA CHO LÀ ĐÂY LÀ MỘT HÒA BÌNH THẾ GIỚI (TÁM)

CHƯƠNG 77: LỢI HẠI, TA KIM CHỦ (MỘT)

CHƯƠNG 78: LỢI HẠI, TA KIM CHỦ (NHỊ)

CHƯƠNG 79: LỢI HẠI, TA KIM CHỦ (TAM)

CHƯƠNG 80: LỢI HẠI, TA KIM CHỦ (TỨ)

CHƯƠNG 81: LỢI HẠI, TA KIM CHỦ (NĂM)

CHƯƠNG 82: LỢI HẠI, TA KIM CHỦ (SÁU)

CHƯƠNG 83: LỢI HẠI, TA KIM CHỦ (BẢY)

CHƯƠNG 84: LỢI HẠI, TA KIM CHỦ (TÁM)

CHƯƠNG 85: LỢI HẠI, TA KIM CHỦ (CHÍN)

CHƯƠNG 86: LỢI HẠI, TA KIM CHỦ (MƯỜI)

CHƯƠNG 87: LỢI HẠI, TA KIM CHỦ (MƯỜI MỘT)

CHƯƠNG 88: LỢI HẠI, TA KIM CHỦ (MƯỜI HAI)

CHƯƠNG 89: LỢI HẠI, TA KIM CHỦ (MƯỜI BA)

CHƯƠNG 90: MỘT CÁI QUỶ (MỘT)

CHƯƠNG 91: MỘT CÁI QUỶ (NHỊ)

CHƯƠNG 92: MỘT CÁI QUỶ (TAM)

CHƯƠNG 93: MỘT CÁI QUỶ (TỨ)

CHƯƠNG 94: MỘT CÁI QUỶ (NĂM)

CHƯƠNG 95: MỘT CÁI QUỶ (SÁU)

CHƯƠNG 96: MỘT CÁI QUỶ (BẢY)

PHIÊN NGOẠI

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here