(Convert) Ký lục thăng thiên của muôn quỷ

0
497
Tên truyệnKý lục thăng thiên của muôn quỷ
Bách quỷ thăng thiên lục
Tác giảKhải Tát Nguyệt
Độ dàiChính văn: 119 chương.Phiên ngoại: 0 chương.
Thể loạiNội dung nhãn mác: Khủng bố ảo tưởng không gian cung đình hầu tướcTìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Lục Thăng, Tạ Dung ┃ vai phụ: Các lộ thần tiên quỷ quái, hàng xóm láng giềng ┃ cái khác: Đến gần khoa học; đặc biệt sự kiện xử lý khoa
Nguồn convertKho tàng đam mỹ – fanfic
NoteComment đề cử edit nếu thấy truyện hay nhé. Yêu nhiều XD~

 

Văn án:

Thiên hạ chiến loạn, muôn dân lưu lạc. Bách quỷ hoành hành, yêu ma quỷ quái ý đồ họa loạn kinh thành.

Cho là thời điểm, một vị tên là Lục Thăng anh hùng đột nhiên xuất hiện, trảm yêu trừ ma, liên phá nghi nan án treo, hộ quốc phù hộ dân.

Cố sự bởi vậy triển khai ——

Lục Thăng: Cái quỷ gì!

Tướng quân: Châm dầu, công tác của ngươi chính là làm rõ cái quỷ gì.

Tạ công tử: Cỡi quần áo, ta sẽ nói cho ngươi biết cái quỷ gì.

Hoan nghênh xem cổ trang bản đến gần khoa học, đại khái tính đến gần khoa học.

Quy mao bệnh kiều phép thuật cao cường mỹ nhân quý công tử x dương quang chính trực tình cờ phạm nhị Vũ Lâm Vệ liền tên ( trừ ta bên ngoài, toàn bộ nhân viên BE )


CHƯƠNG 1: PHẬT SÁT SINH (MỘT)

CHƯƠNG 2: PHẬT SÁT SINH (NHỊ)

CHƯƠNG 3: PHẬT SÁT SINH (TAM)

CHƯƠNG 4: PHẬT SÁT SINH (TỨ)

CHƯƠNG 5: PHẬT SÁT SINH (NĂM)

CHƯƠNG 6: PHẬT SÁT SINH (SÁU)

CHƯƠNG 7: PHẬT SÁT SINH (BẢY)

CHƯƠNG 8: PHẬT SÁT SINH (TÁM)

CHƯƠNG 9: NGÀN NĂM YÊU (MỘT)

CHƯƠNG 10: NGÀN NĂM YÊU (NHỊ)

CHƯƠNG 11: NGÀN NĂM YÊU (TAM)

CHƯƠNG 12: NGÀN NĂM YÊU (TỨ)

CHƯƠNG 13: NGÀN NĂM YÊU (NĂM)

CHƯƠNG 14: NGÀN NĂM YÊU (SÁU)

CHƯƠNG 15: HẠ CHÚ RỂ (MỘT)

CHƯƠNG 16: HẠ CHÚ RỂ (MỘT)

CHƯƠNG 17: HẠ CHÚ RỂ (NHỊ)

CHƯƠNG 18: HẠ CHÚ RỂ (TAM)

CHƯƠNG 19: HẠ CHÚ RỂ (TỨ)

CHƯƠNG 20: HẠ CHÚ RỂ (NĂM)

CHƯƠNG 21: HẠ CHÚ RỂ (SÁU)

CHƯƠNG 22: HẠ CHÚ RỂ (BẢY)

CHƯƠNG 23: HẠ CHÚ RỂ (TÁM)

CHƯƠNG 24: HẠ CHÚ RỂ (CHÍN)

CHƯƠNG 25: HẠ CHÚ RỂ (MƯỜI)

CHƯƠNG 26: HẠ CHÚ RỂ (MƯỜI MỘT)

CHƯƠNG 27: HẠ CHÚ RỂ (MƯỜI HAI)

CHƯƠNG 28: HẠ CHÚ RỂ (MƯỜI BA)

CHƯƠNG 29: HẠ CHÚ RỂ (MƯỜI BỐN)

CHƯƠNG 30: HẠ CHÚ RỂ (MƯỜI LĂM)

CHƯƠNG 31: HẠT SEN CA (MỘT)

CHƯƠNG 32: HẠT SEN CA (NHỊ)

CHƯƠNG 33: HẠT SEN CA (TAM)

CHƯƠNG 34: HẠT SEN CA (TỨ)

CHƯƠNG 35: HẠT SEN CA (NĂM)

CHƯƠNG 36: HẠT SEN CA (SÁU)

CHƯƠNG 37: HẠT SEN CA (BẢY)

CHƯƠNG 38: HẠT SEN CA (TÁM)

CHƯƠNG 39: HẠT SEN CA (CHÍN)

CHƯƠNG 40: HẠT SEN CA (MƯỜI)

CHƯƠNG 41: TRÚC MÃ ĐẾN (MỘT)

CHƯƠNG 42: TRÚC MÃ ĐẾN (NHỊ)

CHƯƠNG 43: TRÚC MÃ ĐẾN (TAM)

CHƯƠNG 44: TRÚC MÃ ĐẾN (TỨ)

CHƯƠNG 45: TRÚC MÃ ĐẾN (NĂM)

CHƯƠNG 46: TRÚC MÃ ĐẾN (SÁU)

CHƯƠNG 47: TRÚC MÃ ĐẾN (BẢY)

CHƯƠNG 48: TRÚC MÃ ĐẾN (TÁM)

CHƯƠNG 49: TRÚC MÃ ĐẾN (CHÍN)

CHƯƠNG 50: TRÚC MÃ ĐẾN (MƯỜI)

CHƯƠNG 51: TRÚC MÃ ĐẾN (MƯỜI MỘT)

CHƯƠNG 52: TRÚC MÃ ĐẾN (MƯỜI HAI)

CHƯƠNG 53: TRÚC MÃ ĐẾN (MƯỜI BA)

CHƯƠNG 54: TRÚC MÃ ĐẾN (MƯỜI BỐN)

CHƯƠNG 55: VỌNG QUÂN VỀ (MỘT)

CHƯƠNG 56: VỌNG QUÂN VỀ (NHỊ)

CHƯƠNG 57: VỌNG QUÂN VỀ (TAM)

CHƯƠNG 58: VỌNG QUÂN VỀ (TỨ)

CHƯƠNG 59: VỌNG QUÂN VỀ (NĂM)

CHƯƠNG 60: VỌNG QUÂN VỀ (SÁU)

CHƯƠNG 61: VỌNG QUÂN VỀ (BẢY)

CHƯƠNG 62: HIỆP KHÁCH HÀNH (MỘT)

CHƯƠNG 63: HIỆP KHÁCH HÀNH (NHỊ)

CHƯƠNG 64: HIỆP KHÁCH HÀNH (TAM)

CHƯƠNG 65: HIỆP KHÁCH HÀNH (TỨ)

CHƯƠNG 66: HIỆP KHÁCH HÀNH (NĂM)

CHƯƠNG 67: HIỆP KHÁCH HÀNH (SÁU)

CHƯƠNG 68: HIỆP KHÁCH HÀNH (BẢY)

CHƯƠNG 69: HIỆP KHÁCH HÀNH (TÁM)

CHƯƠNG 70: HIỆP KHÁCH HÀNH (CHÍN)

CHƯƠNG 71: HIỆP KHÁCH HÀNH (MƯỜI)

CHƯƠNG 72: HIỆP KHÁCH HÀNH (MƯỜI MỘT)

CHƯƠNG 73: HIỆP KHÁCH HÀNH (MƯỜI HAI)

CHƯƠNG 74: HIỆP KHÁCH HÀNH (MƯỜI BA)

CHƯƠNG 75: HIỆP KHÁCH HÀNH (MƯỜI BỐN)

CHƯƠNG 76: HIỆP KHÁCH HÀNH (MƯỜI LĂM)

CHƯƠNG 77: BIỆN DÒNG NƯỚC (MỘT)

CHƯƠNG 78: BIỆN DÒNG NƯỚC (NHỊ)

CHƯƠNG 79: BIỆN DÒNG NƯỚC (TAM)

CHƯƠNG 80: BIỆN DÒNG NƯỚC (TỨ)

CHƯƠNG 81: BIỆN DÒNG NƯỚC (NĂM)

CHƯƠNG 82: BIỆN DÒNG NƯỚC (SÁU)

CHƯƠNG 83: BIỆN DÒNG NƯỚC (BẢY)

CHƯƠNG 84: BIỆN DÒNG NƯỚC (TÁM)

CHƯƠNG 85: BIỆN DÒNG NƯỚC (CHÍN)

CHƯƠNG 86: BIỆN DÒNG NƯỚC (MƯỜI)

CHƯƠNG 87: BIỆN DÒNG NƯỚC (MƯỜI MỘT)

CHƯƠNG 88: KIM PHÒNG SAI (MỘT)

CHƯƠNG 89: KIM PHÒNG SAI (NHỊ)

CHƯƠNG 90: KIM PHÒNG SAI (TAM)

CHƯƠNG 91: KIM PHÒNG SAI (TỨ)

CHƯƠNG 92: KIM PHÒNG SAI (NĂM)

CHƯƠNG 93: KIM PHÒNG SAI (SÁU)

CHƯƠNG 94: KIM PHÒNG SAI (BẢY)

CHƯƠNG 95: KIM PHÒNG SAI (TÁM)

CHƯƠNG 96: KIM PHÒNG SAI (CHÍN)

CHƯƠNG 97: KIM PHÒNG SAI (MƯỜI)

CHƯƠNG 98: KIM PHÒNG SAI (MƯỜI MỘT)

CHƯƠNG 99: KIM PHÒNG SAI (MƯỜI HAI)

CHƯƠNG 100: KIM PHÒNG SAI (MƯỜI BA)

CHƯƠNG 101: TRONG ĐỈNH THÀNH (MỘT)

CHƯƠNG 102: TRONG ĐỈNH THÀNH (NHỊ)

CHƯƠNG 103: TRONG ĐỈNH THÀNH (TAM)

CHƯƠNG 104: TRONG ĐỈNH THÀNH (TỨ)

CHƯƠNG 105: TRONG ĐỈNH THÀNH (NĂM)

CHƯƠNG 106: TRONG ĐỈNH THÀNH (SÁU)

CHƯƠNG 107: TRONG ĐỈNH THÀNH (BẢY)

CHƯƠNG 108: ĐẾ LĂNG ĐỘNG (MỘT)

CHƯƠNG 109: ĐẾ LĂNG ĐỘNG (NHỊ)

CHƯƠNG 110: ĐẾ LĂNG ĐỘNG (TAM)

CHƯƠNG 111: ĐẾ LĂNG ĐỘNG (TỨ)

CHƯƠNG 112: ĐẾ LĂNG ĐỘNG (NĂM)

CHƯƠNG 113: ĐẾ LĂNG ĐỘNG (SÁU)

CHƯƠNG 114: ĐẾ LĂNG ĐỘNG (BẢY)

CHƯƠNG 115: ĐẾ LĂNG ĐỘNG (TÁM)

CHƯƠNG 116: ĐẾ LĂNG ĐỘNG (CHÍN)

CHƯƠNG 117: ĐẾ LĂNG ĐỘNG (MƯỜI)

CHƯƠNG 118: ĐẾ LĂNG ĐỘNG (MƯỜI MỘT)

CHƯƠNG 119: CUỐI CÙNG

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here