(Convert) Hai trăm

0
482
Tên truyệnHai trăm
Nhị bách
Tác giảDelver_Jo
Độ dàiChính văn: 72 chương.Phiên ngoại: 0 chương.
Thể loạiBị pháo hôi thụ cặn bã công x cặn bã pháo hôi thụ công, bao dưỡng, hiện đại, minh tinh, khả năng ngược
Nguồn convertKho tàng đam mỹ – fanfic
NoteComment đề cử edit nếu thấy truyện hay nhé. Yêu nhiều XD~

 

Văn án

Hắc bang vương tử gặp rủi ro bị đại minh tinh bao dưỡng. Cẩu huyết. Khẳng định đùa bức. Khả năng ngược.

“Cho ta mượn hai trăm.”

Hết thảy đều từ một cái phát sai tin nhắn bắt đầu.

Bàn luận bất ngờ phát hiện bạn trai bạn trai cũ là chân ái sau phải làm gì. Gấp. Tại tuyến các loại.

Bị pháo hôi thụ cặn bã công x cặn bã pháo hôi thụ công.

Lưỡng tra gặp gỡ. Tất có một cái tra càng kinh thiên động địa.

Minh tinh vs gặp rủi ro vương tử. CP: Uông Tầm Trạm. Bạch Sở.

Sai gởi nhắn tin, tra, bao dưỡng, cẩu huyết. Khẳng định đùa bức. Khả năng ngược.

Thôi. Giới thiệu tóm tắt đều là bịa chuyện. Ta cũng không biết cần phải làm sao giới thiệu tóm tắt này thần triển khai cố sự.


CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19

CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 23

CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 25

CHƯƠNG 26

CHƯƠNG 27

CHƯƠNG 28

CHƯƠNG 29

CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 31

CHƯƠNG 32

CHƯƠNG 33

CHƯƠNG 34

CHƯƠNG 35

CHƯƠNG 36

CHƯƠNG 37

CHƯƠNG 38

CHƯƠNG 39

CHƯƠNG 40

CHƯƠNG 41

CHƯƠNG 42

CHƯƠNG 43

CHƯƠNG 44

CHƯƠNG 45

CHƯƠNG 46

CHƯƠNG 47

CHƯƠNG 48

CHƯƠNG 49

CHƯƠNG 50

CHƯƠNG 51

CHƯƠNG 52

CHƯƠNG 53

CHƯƠNG 54

CHƯƠNG 55

CHƯƠNG 56

CHƯƠNG 57

CHƯƠNG 58

CHƯƠNG 59

CHƯƠNG 60

CHƯƠNG 61

CHƯƠNG 62

CHƯƠNG 63

CHƯƠNG 64

CHƯƠNG 65

CHƯƠNG 66

CHƯƠNG 67

CHƯƠNG 68

CHƯƠNG 69

CHƯƠNG 70

CHƯƠNG 71

CHƯƠNG 72

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here