Công chúa lưu manh

0
581

Công chúa lưu manh

Tác giả: Lão nương thủ bất xuất danh tự liễu

Chỉnh sửa: Mốc

Ngày mồng bảy tháng giêng, phụ hoàng tuyển phò mã cho ta.

Người đó là con trai trưởng của Vương thái phó, Vương Thần An. Nghe nói Vương Thần An cùng sứ giả nước Tây Tề tỉ thỉ, văn võ đều thắng, tăng thể diện cho Nam Hạ ta, phụ hoàng vô cùng mừng rỡ, chỉ hôn Vương Thần An cho ta.

Ta là công chúa Bảo Châu được thương yêu hết mực, vậy mà chuyện hôn nhân đại sự, phụ hoàng lại không hề hỏi ý kiến của ta.

Buổi tối phụ hoàng lại đến hỏi ta, ta nói ta thà chết không nghe theo.

Phụ hoàng liền ban cho ta ba thước lụa trắng.


CHƯƠNG 1 :ĐÊM TÂN HÔN.

CHƯƠNG 2:

CHƯƠNG 3:

CHƯƠNG 4:

CHƯƠNG 5:

CHƯƠNG 6:

CHƯƠNG 7:

CHƯƠNG 8:

CHƯƠNG 9:

CHƯƠNG 10:

CHƯƠNG 11:

CHƯƠNG 12:

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here