Chi diện than Vương vs hỏa bạo Dao

0
506

Chi diện than Vương vs hỏa bạo Dao

(Đẵng nhĩ thuyết ái ngã chi diện than vương vs hỏa bạo dao)

Thể loại: Bách hợp, nữ x nữ, HE

Tác giả: Ninh Hoàng

Độ dài: 69 chương

Editor: luvis1991

Giới thiệu

Một người thì bản tính nóng nảy nhưng tâm địa vô cùng tốt, lại còn rất thích nhõng nhẽo!

Một người thì lạnh lùng nhưng trời sinh đã mang kiếp thê nô!

Hai người tình trong như đã mặt ngoài còn e, vờn qua vờn lại không biết chán….


CHƯƠNG 1+2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19

CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 23

CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 25

CHƯƠNG 26

CHƯƠNG 27

CHƯƠNG 28

CHƯƠNG 29

CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 31

CHƯƠNG 32

CHƯƠNG 33

CHƯƠNG 34

CHƯƠNG 35

CHƯƠNG 36

CHƯƠNG 37

CHƯƠNG 38

CHƯƠNG 39

CHƯƠNG 40 [H]

CHƯƠNG 41

CHƯƠNG 42

CHƯƠNG 43

CHƯƠNG 44

CHƯƠNG 45

CHƯƠNG 46

CHƯƠNG 47

CHƯƠNG 48

CHƯƠNG 49

CHƯƠNG 50

CHƯƠNG 51+52

CHƯƠNG 53+54

CHƯƠNG 55

CHƯƠNG 56

CHƯƠNG 57

CHƯƠNG 58

CHƯƠNG 59

CHƯƠNG 60

CHƯƠNG 61

CHƯƠNG 62

CHƯƠNG 63

CHƯƠNG 64

CHƯƠNG 65

CHƯƠNG 66

PHIÊN NGOẠI 1

PHIÊN NGOẠI 2

PHIÊN NGOẠI 3

PHIÊN NGOẠI 4 – END

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here