Bảy ngày yêu nguy hiểm

0
960

Tên Truyện: Nguy tình thất nhật (Bảy ngày yêu nguy hiểm)

Tác giả: An Thiển Yên

Thể loại: Hiện đại, kinh dị, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn (23 chương)

Editor: Tiểu Y (luutieuy.wordpress.com)

Tình trạng bản dịch: Hoàn

Văn án

HE, đã kết thúc…

Không tính khủng bố… (=.=”)


 

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19

CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 23

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here