Ái tình còn lạnh lẽo hơn cái chết

0
1512

Ái tình còn lạnh lẽo hơn cái chết

LOVE IS COLDER  THAN DEATH

Tác giả: Không Mộng (Giấc mộng hư vô)

EDIT: W

Nguồn: emotionlezblog.wordpress.com


Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here