Vợ Của Ta Là Quận Chúa

0
1165

Vợ của ta là quận chúa

Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện

Thể loại: Cổ đại, ngọt ngào văn, hài hước, HE, rating MA (chút xíu thôi).

Couple: Thành Nhược Hề, Tấn Ngưng

Dịch: QT ca ca.

Editor: LipSton

Giới thiệu

Một người là thầy thuốc nữ giả nam trang phiêu bạt giang hồ.

Một người là thiên kim quận chúa khuynh quốc khuynh thành.

Gặp nhau trong hoạn nạn, rồi yêu nhau.

Trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở để cuối cùng không thể tách rời….

Lời nhắn của editor: Bắt đầu từ tháng 10/2017 mình bắt đầu beta lại bộ truyện nè cho dễ đọc hơn bản trước, mỗi khi beta xong phần nào mình sẽ update thay thế lại ngay trong chương post cũ trước kia ( kiểu bình cũ rượu mới đó), chứ không đăng thành chương mới.

Vì thế trong phần đọc truyện sẽ bị xen khẽ giữa bản cũ và bản mới, nếu các bạn đọc có thấy khác thì đừng quá ngạc nhiên nha. ^^

Thật ra truyện nè đã được NXB mua bản quyền rồi nên đáng lẽ mình không định beta lại mà chờ truyện xuất bản, có điều mãi chưa thấy ra. Sau này nghĩ ra dù sao sách in rồi thì với ai muốn đọc online cũng không có trên mạng, nên thôi lại cày cục beta lại truyện nè, cho những ai thích đọc onl như mình có truyện coi vậy.

Cảm ơn các bạn vẫn luôn yêu thích ủng hộ cái truyện cũ mèn này nha. Thân.

Nếu trong quá trình mình sửa mà có chỗ nào các bạn cảm thấy không vừa ý, VD như ở vấn đề xưng hô, dùng từ…. Các bạn cứ thoải mái để lại ý kiến bên dưới nha. Mình sẽ xem và sửa lại. ^^ Tất cả vì độc giả thân yêu.


Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 01

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 02

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 03

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 04

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 05

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 06

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 07

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 08

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 09

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 10

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 11

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 12

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 13

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 14

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 15

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 16

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 17

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 18

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 19

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 20

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 21

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 22

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 23

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 24

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 25

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 26

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 27

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 28

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 29

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 30

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 31

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 32

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 33

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 34

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 35

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 36

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 37

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 38

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 39

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 40

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 41

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 42

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 43

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 44

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 45

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 46

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 47

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 48

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 49

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 50

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 51

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 52

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 53

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 54

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 55

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 56

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 57

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 58

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 59

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 60

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 61

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 62

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 63

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 64

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 65

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 66

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 67

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 68

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 69

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 70

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 71

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 72

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 73

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 74

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 75,76

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 77

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 78

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 79

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 80

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 81

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 82

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 83

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 84

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 85

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 86

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 87

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 88

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 89

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 90

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 91

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 92

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 93

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 94

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 95

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 96

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 97,98

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 99

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 100

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 101

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 102

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 103

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 104

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 105

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 106

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 107

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 108

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 109

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 110

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 111

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 112,113

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 114

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 115

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 116

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 117

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 118

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 119

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 120

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 121

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 122,123

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 124

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 125

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 126

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 127

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 128

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 129

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 130

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 131

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 132

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 133

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 134

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 135

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 136

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 137

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 138

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 139

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 140

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 141

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 142

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 143

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 144

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 145

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 146

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 147

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 148

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 149

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 150

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 151

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 152

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 153

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 154

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 155

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 156

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 157

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 158

Vợ Của Ta Là Quận Chúa – VỢ CỦA TA LÀ QUẬN CHÚA – CHAP 159

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here