Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta

0
830

Tiểu Phì Thu ☆ Chủ Luôn Muốn Ăn Ta

Tác giả: Nhu Nhu A

Nguồn: tieumattu.wordpress.com

Văn án

Đông Tảo chỉ là một con chim tước thành tinh nhỏ, mơ mơ hồ hồ mà trở thành sủng vật của Nhiếp Chính Vương.

Vương Gia đút cơm, Vương Gia cùng ngủ, ra ngoài cũng tự mình đưa đi.

Tôi tớ u sầu đầy mặt, Thánh Thượng cẩn thận quan tâm.

Tĩnh Vương vì thế gẩy gẩy quả cầu thịt không nên thân “Đêm nay làm thịt kho tàu ăn.”

Đông Tảo sợ đến hóa thành hình người, hai mắt đẫm lệ cầu xin “Không làm thịt kho tàu có được không?”

Được, nhưng ăn thì vẫn phải ăn.

Mềm mại tiểu tước tinh thụ x Một tay che trời khó chịu nam thần công.

Điềm văn.

Nội dung nhãn: Điềm văn, tình hữu độc chung, cung đình hầu tước.

Từ then chốt: Nhân vật: Đông Tảo / Phối hợp diễn: / Cái khác: Hoàng thượng thụ, huyễn hoặc thần quái.

(*) Phì Thu: Tên khoa học 银喉长尾山雀 – Aegithalos caudatus – Bạc má đuôi dài (?). Tổng cộng có 19 loài, hình thể nhỏ, dài từ 10.8 đến 13.1 cm, cánh dài từ 5.2 đến 6.0 cm, đuôi dài từ 6.0 đến 7.8 cm, lông đầu phát triển, hình dáng lông tơ xõa tung, đỉnh đầu, lưng và hai cánh, đuôi, có màu đen hoặc xám. Bụng dưới thuần trắng hoặc màu xám vàng nhạt, càng về sau có màu hồng nho, các bộ phận hầu như màu xám có đốm, lông đuôi dài quá thân. Mắt đen nâu, mỏ đen, chân đen. (Baike.baidu)

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 1

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 2

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 3

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 4

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 5

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 6

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 7

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 8

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 9

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 10

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 11

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 12

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 13

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 14

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 15

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 16

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 17

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 18

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 19

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 20

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 21

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 22

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 23

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 24

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 25

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 26

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 27

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 28

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 29

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 30

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 31

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 32

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 33

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 34

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 35

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 36

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 37

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 38

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 39

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 40

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 41

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 42

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 43

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 44

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 45

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 46

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 47

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 48

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 49

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 50

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 51

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 52

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 53

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 54

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 55

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 56

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 57

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 58

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 59

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 60

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 61

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 62

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 63

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 64

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 65

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 66

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 67

Tiểu phì thu Chủ luôn muốn ăn ta – TPT CHƯƠNG 68

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here