Song giới mậu dịch nam thần

0
994

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

Tác giả: Chu Nữ

Thể loại: xuyên việt, song song thế giới, dị thế + hiện đại, tu chân + showbiz, bàn tay vàng, cường cường, ngọt sủng

Couple: Mặt dày trung khuyển công x Ôn nhu thánh mẫu thụ

Số chương: 169 chương + 3 phiên ngoại

Tình trạng: hoàn

Nguồn: hoacaidauno.wordpress.com

Văn án

Đêm trước khi thi đại học học sinh Lê Chanh nhặt được một chiếc nhẫn, kể từ đó có thể tiến hành xuyên việt song song tại hiện đại và dị giới…….

*Dị giới

Sư huynh một môn phái giận không thể tả được, “Huynh đệ (người anh em), trong tay ngươi chính là chủ dược đan phương ta tìm mấy tháng rồi, liền trực tiếp dùng như vậy thật sự là…..Rất rất rất, rất qua loa thô bạo a!”.

Lê Chanh nhìn khoai nướng đã gặm một nửa trong tay, sau một lúc lâu thổn thức hai tiếng, đôi mắt đỏ lên.

“Ài, thật ra thứ này cũng là ta thật vất vả lấy tới (mới không phải), ngươi xem, còn giống như không cẩn thận nướng chín (……….)

Vị sư huynh này, ngươi còn muốn không? Bán rẻ a!”.

Sư huynh bất động thanh sắc (tỉnh bơ): “……Mười linh thạch hạ phẩm thành giao”.

*Hiện đại

Bát quái (nhiều chuyện, bà 8) nam nào đó: “Nghe nói cao trung Hữu Nghị có người tên Lê Chanh, lần này thi thử đứng đầu toàn tỉnh, cao hơn 60 điểm so với người đứng thứ hai! Bố đây không tin!”.

Mấy tháng sau, internet chấn động. Tin tức trực tiếp: “Đậu mè! Có lầm hay không! Thì ra bài hát được mấy bậc thầy nước ngoài khen là khúc ca của linh hồn 《Phong Hoa》là thủ khoa đại học Lê Chanh hát!”.

Cuồng nhiệt nữ: “Nam thần! Em muốn sinh con cho anh!”.

“Cầu đồng tính!!!”.

Notes: Chữ nghiêng trong ngoặc là của tác giả, chữ màu xanh là của Mèo.

Hài, chỉ vì cái văn án chuối củ  này mà quyết định edit bộ này.

 

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 1

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 2

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 3

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 4

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 5

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 6

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 7

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 8

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 9

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 10

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 11

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 12

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 13

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 14

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 15

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 16

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 17

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 18

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 19

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 20

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 21

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 22 + 23

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 24

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 25

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 26

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 27

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 28

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 29

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 30

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 31

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 32

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 33

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 34

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 35

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 36

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 37

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 38

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 39

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 40

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 41

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 42

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 43

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 44

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 45

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 46

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 47

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 48

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 49

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 50

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 51

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 52

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 53

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 54

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 55

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 56

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 57

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 58

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 59

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 60

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 61

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 62

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 63

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 64

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 65

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 66

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 67

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 68

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 69

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 70

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 71

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 72

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 73

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 74

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 75

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 76

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 77

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 78

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 79

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 80

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 81

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 82

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 83

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 84

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 85

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 86

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 87

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 88

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 89

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 90

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 91

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 92

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 93

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 94

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 95

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 96

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 97

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DICH NAM THẦN – CHƯƠNG 98

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 99

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 100

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 101

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 102

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 103

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 104

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 105

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 106

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 107

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 108

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 109

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 110

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 111

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 112

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 113

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 114

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 115

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 116

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 117

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 118

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 119

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 120

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 121

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 122

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 123

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 124

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 125

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 126

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 127

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 128

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 129

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 130

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 131

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 132

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 133

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 134

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 135

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 136

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 137

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 138

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 139

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 140

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 141

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 142

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 143

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 144

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 145

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 146

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 147

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 148

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 149

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 150

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 151

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 152

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 153

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 154

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 155

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 156

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 157

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 158

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 159

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 160

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 161

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 162

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 163

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 164

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 165

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 166

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 167

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG CIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 168

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – CHƯƠNG 169

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – PHIÊN NGOẠI 1

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – PHIÊN NGOẠI 2

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần – SONG GIỚI MẬU DỊCH NAM THẦN – PHIÊN NGOẠI 3 (HOÀN)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here