Phi Vũ Hàm Tâm

0
383

Phi Vũ Hàm Tâm

Tác giả :Văn Thiên Hữu

Editor :Thiên Thiên

Thể loại: Cung đình, cải trang, HE

Nguồn: Vnsharing.net

Tình trạng: Đoản văn 30 chương – Hoàn


Giới thiệu nhân vật

+ Triệu Vũ: con gái của Triệu vương gia, nhưng từ nhỏ đã phải lưu lạc vì mối thù gia tộc. Được Liễu Hồng và Nghiêm Đông Thành – cận thân của Triệu vương gia nuôi dưỡng, giả dạng thành nam hài để nuôi nấng, tập luyện võ công mong ngày báo thù.

+ Nghiêm Tiểu Dư: con gái duy nhất của Nghiêm Đông Thành, thanh mai trúc mã với Triệu Vũ nhà ta.

+ Lăng Nhược Hàm: con gái ngoan của Thừa tướng đương triều, tuyệt thế giai nhân, khuynh quốc khuynh thành.

+ Bích Vân: tì nữ của Triệu Dục – em song sinh với Triệu Vũ, ôn nhu, nhẹ nhàng.


Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ NHẤT: XUẤT THẾ

Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ HAI: THẾ TỬ MẤT TRÍ NHỚ

Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ BA: ĐẠI HÔN

Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ TƯ: THƯỞNG THỨC

Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ NĂM: THANH PHONG LĨNH

Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ SÁU: GIẤU DIẾM

Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ BẢY: PHỤ TÌNH BẠC NGHĨA

Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ TÁM: CHÀO ĐỜI

Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ CHÍN: VỀ NHÀ MẸ ĐẺ

Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ MƯỜI: THỬ LÒNG

Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ MƯỜI MỘT: LỄ HỘI

Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ MƯỜI HAI: THỰC XIN LỖI

Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ MƯỜI BA: THÍCH

Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ MƯỜI BỐN: THÔNG BÁO

Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ MƯỜI LĂM: KỊCH TÍNH ( THƯỢNG)

Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ MƯỜI SÁU: KỊCH TÍNH (HẠ)

Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ MƯỜI BẢY: BỆNH KHÔNG TIỆN NÓI RA

Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ MƯỜI TÁM: THANH MAI TRÚC MÃ

Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ MƯỜI CHÍN: MẪN MẪN

Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI: PHÁ HƯ CHUYỆN

Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI MỐT: GHEN

Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI HAI: TRÚNG TÊN

Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BA: CHÂN TƯỚNG

Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BỐN: BIỂU LỘ CHÂN TÌNH

Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ HAI LĂM: MANG THAI

Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI SÁU: TÌNH THẾ ĐƯA ĐẨY

Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BẢY: GIÂY PHÚT NGẮN NGỦI

Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI TÁM: CHIẾN TRƯỜNG

Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI CHÍN: TRIỆU TRÂN LÀM KHÓ

Phi Vũ Hàm Tâm – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI: TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ KHÔNG THỂ

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here