Nhớ ra tên tôi chưa

0
1582

Nhớ Ra Tên Tôi Chưa? (Hoàn)

Tên gốc: Nhớ ra ta gọi là gì chưa

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: dương quang (động vật) ăn thịt công x thẹn thùng (động vật) ăn cỏ thụ, vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt ngào/ chữa khỏi hệ, có chút hiện thực hướng, 1×1, HE.

CP chính: Phong Phi x  Hải Tú | Diễn viên phụ: lớp lớp người qua đường.

Tình trạng bản gốc: Hoàn (90 chương + 03 PN)

Tình trạng bản dịch: Hoàn.

Editor: Seven Oxox (1 – 17) | Cua Bể (18 – hoàn)

Beta: Red de Ed (1 – 17)  | Seven Oxox (18 – hoàn)

Nguồn: baylanmotdem132.wordpress.com

Văn Án

Hải Tú mắc chứng chướng ngại giao tiếp loại nhẹ. Sau khi cậu chuyển trường, để giúp cậu cải thiện tình hình đó, giáo viên chủ nhiệm mới liền giao cho cậu việc thu và phát bài tập hàng ngày. Cậu rất cố gắng để hoàn thành việc được giao, chỉ tiếc là, có cố thế nào cũng không nhớ được tên của bạn học. Vô tình thế nào lại đụng phải “học sinh hư hỏng” Phong Phi, rồi nảy sinh một loạt rắc rối…

Mở ra câu chuyện tình yêu của riêng hai người họ.

Lời Biên Tập

Được rồi, xin hãy quên vài thứ tui nói vào dịp năm mới đi…

Đời đủ đắng cay rùi, nên chúng ta cần một vài sự hường phấn để bù lại, phải hem?

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]01.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]02.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]03.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]04.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]05.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]06.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]07.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]08.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]09.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]10.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]11.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]12.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]13.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]14.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]15.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]16.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]17.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]18.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]19.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]20.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]21.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]22.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]23.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]24.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]25.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]26.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]27.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]28.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]29.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]30.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]31.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]32.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]33.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]34.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]35.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]36.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]37.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]38.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]39.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]40.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]41.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]42.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]43.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]44.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]45.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]46.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]47.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]48.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]49.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]50.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]51.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]52.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]53.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]54.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]55.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]56.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]57.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]58.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]59.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]60.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]61.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]62.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]63.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]64.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]65.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]66.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]67.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]68.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]69.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]70.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]71.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]72.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]73.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]74.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]75.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]76.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]77.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]78.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]79.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]80.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]81.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]82.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]83.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]84.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]85.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]86.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]87.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]88.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]89.

Nhớ ra tên tôi chưa – [NHỚ RA]90 (HOÀN CV).

Nhớ ra tên tôi chưa – PHIÊN NGOẠI 1 – HOTBOY TRƯỜNG BÊN.

Nhớ ra tên tôi chưa – PHIÊN NGOẠI 2 – HỌC BÁ TRƯỜNG BÊN.

Nhớ ra tên tôi chưa – PHIÊN NGOẠI 3 – UỐNG NHẦM MỘT ÁNH MẮT, CƠN SAY THEO CẢ ĐỜI.

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here