Hồng bài thái giám

0
1224

Hồng Bài Thái Giám

Tác giả: Nam Mệnh Vũ

Edit: Kayzin edit 92 chương đầu, các chương còn lại do bạn Vague Lust Lover edit do đó phong cách dịch các chương cuối có thể khác. Mong các bạn thông cảm nhé!

Translate: Raw , QT , google

Thể loại: Bách hợp trường thiên , cổ trang , xuyên không , mất quyền lực lịch sử , hài , NP (nhất công đa thụ) , H scenes , nữ-nữ sinh tử , HE

Độ dài: 108 chương + 5 phiên ngoại

Giới thiệu

Lăng Giản: Thiên tài y học , bác sĩ tốt nghiệp Viện y học Trung Quốc , vì không cách nào tiếp nhận chuyện bạn gái mà mình yêu bất ngờ kết hôn với nam nhân khác , nên quyết định đi du lịch để giải sầu . Tình huống cẩu huyết , bị xuyên không trở về Lam triều một ngàn năm trước , sau đó còn bị bắt vào cung làm thái giám giả . Từ đó một thân một mình ở nơi hậu cung gây dựng sự nghiệp .

Đại công chúa Ngưng Băng – Lam Thanh Hàn: phúc hắc ngự tỷ lãnh khốc vô tình , nhưng hết lần này đến lần khác vô cùng yêu thương muội muội , chỉ cần là muội muội muốn , cho dù là tánh mạng của mình nàng cũng bằng lòng cho .

Nhị công chúa Ngưng Trần – Lam Nhược Y: yêu nghiệt công chúa mị khuynh thiên hạ , bởi vì xuất thân thấp kém của mẫu thân mà vừa hâm mộ vừa ghen tị Đại công chúa được sủng ái nhất .

Tam công chúa Ngưng Sương – Lam Ngữ Thần: cực phẩm la lỵ đơn thuần đáng yêu , không có bất cứ tâm cơ gì , luôn được mọi người yêu mến .

Couples : Lăng Giản VS Lam Thanh Hàn , Lam Nhược Y , Lam Ngữ Thần , Tô Nguyễn Hân , An Phi , Hứa Linh Nhược.


Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ NHẤT: XUYÊNKHÔNG

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ HAI: BÁN TIÊN

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BA: CHỮA BỆNH

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ TƯ: HOÀNG HẬU

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ NĂM: TRỘM NGƯỜI

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ SÁU: HẬU CUNG

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BẢY: UYỂN DUNG

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ TÁM: KHOAI TÂYCHIÊN

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ CHÍN: CHUYỆN XƯA

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ MƯỜI: LIỄU PHI

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ MƯỜI MỘT: THỔ LỘ

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ MƯỜI HAI: NGUYỆT SỰ

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ MƯỜI BA: THÍCHKHÁCH

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ MƯỜI BỐN: VĨ CA

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ MƯỜI LĂM: MANG THAI

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ MƯỜI SÁU: HỒI CUNG

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ MƯỜI BẢY: AN PHI

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ MƯỜI TÁM: QUỲ XUỐNG

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ MƯỜI CHÍN: SỮA TƯƠI

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI: CHUẨN BỊ

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI MỐT: TRỐN ĐI TIỂU

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI HAI: THỊ TẨM

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BA: CẤM TÚC

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BỐN: TỔNG QUẢN

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI LĂM: BỊ TẬPKÍCH

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI SÁU: BỊ THƯƠNG

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BẢY: PHÁT SỐT

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI TÁM: LỖ THÀNH

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI CHÍN: BÍCH HINH

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI: TRỪNG PHẠT

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI MỐT: ĐỒNG HÀNH

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI HAI: BỨC HÔN

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BA: QUÁN TRÀ

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BỐN: HỒI CUNG

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI LĂM: TỎ TÌNH

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI SÁU: QUÁI BỆNH

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BẢY: XƯỚNG KHÚC

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI TÁM: HẢO CẢM

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI CHÍN: MẬP MỜ

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI: CHẾ THUỐC

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI MỐT: TRIỀN MIÊN

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI HAI: HẸN HÒ

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI BA: KÊ ĐƠN

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG BỐN MƯƠI BỐN: CHÂM CỨU

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ 44: CHÂM CỨU

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI LĂM: HOÀNG THƯỢNG

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI SÁU: ẤM ÁP

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI BẢY: LINH NHƯỢC

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI TÁM: NHÓI ĐAU

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI CHÍN: HỒI ỨC

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI: HÔN MÊ

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI MỐT: CẦU HÔN

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI HAI: KHUÊ DANH

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI BA: TUỒNG DIỄN

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI BỐN: VỤ LÂM

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI LĂM: ĐỘNG TÌNH

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI SÁU: HÔN NGÂN

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI BẢY: NHẢY HỐ

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI TÁM: PHÓNG TÚNG

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI CHÍN: XUẤT ĐỘNG

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI: ĐƯỜNG VỀ

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI MỐT: SẮP CHIA TAY

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI HAI: PHẨM RƯỢU

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI BA: PHIÊN NGOẠI – KHUYNH VŨ NHAN CA

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI BỐN: SAY RƯỢU

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI LĂM: MƯU SÁCH

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI SÁU: ĐỐI THOẠI

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI BẢY: XIN ĐI ĐÁNH GIẶC

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI TÁM: BỊ CẮN

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI CHÍN: XUẤT CHINH

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI: TẨM CUNG

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI MỐT: UỐNG CANH

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI HAI: AN PHI

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI BA: VỀ NHÀ

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI BỐN: NHỚ NGƯƠI

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI LĂM: DIỀU

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI SÁU: NẤU ĂN

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI BẢY: DẤU VẾT

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI TÁM: TẮM RỬA

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI CHÍN: TÁI DIỄN

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI: HẤP DẪN

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI MỐT: KHUYÊN TAI

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI HAI: XUẤT CUNG

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI BA: PHÁ GIẢI

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI BỐN: ĐẠI CÁNH

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI LĂM: NGẮM SAO

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI SÁU: KHIÊU KHÍCH

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI BẢY: VÔ ĐỀ

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI TÁM: MƯU KẾ

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI CHÍN: TRÙNG PHÙNG

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI: BỊ NHÉO

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI MỐT: TUYỆT LỘ

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI HAI: VẾT ĐÁNH

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI BA: VÔ ĐỀ

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI TƯ: CÔNG THÀNH

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI LĂM: TỈNH LẠI

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI SÁU: VÔ ĐỀ

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI BẢY: VỀ KINH

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI TÁM: THƯỢNG TRIỀU

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI CHÍN: PHÒ MÃ

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM: XUẤT GIÁ

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LẺ MỘT: LÂM BỒN

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LẺ HAI: LY KHAI

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LẺ BA: YÊU NGHIỆT

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LẺ BỐN: CHỊU PHẠT

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LẺ NĂM: THÂM ĐÀM

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LẺ SÁU: CHIẾU THƯ

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LẺ BẢY: CẦU HÔN

Hồng Bài Thái Giám – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LẺ TÁM: CHƯƠNG CUỐI

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here