Hoàng thượng đừng nghịch

0
749

[Edit] HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG NGHỊCH.

Nguyên tác: Hoàng thượng biệt nháo.

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc.

Editor: Như Heo

Nguồn: wattpad.com/story/58659182

–120c + 3pn—

Cổ xuyên kim, hào môn thế gia, giới giải trí, ấm áp văn, 1×1, ông trời tác hợp.

Nhân vật chính: Ngu Đường x Tống Tiêu.

Văn án:

Tống Tiêu tuổi trẻ muốn làm nhất đại hiền thần, nhưng không may lại bị cái tên hoàng đế khư khư cố chấp thú vào cung. Sự nghiệp hiền thần đành phải ngậm nguồi chuyển sang sự nghiệp hiền hậu. Nhưng khi sự nghiệp hiền hậu vừa mới bắt đầu, hoàng đế băng hà…Lần nữa mở mắt ra đã đến thế kỷ thứ hai mươi mốt. Đường đường là một Trạng Nguyên tài trí hơn người cũng phải vác túi xách lên, đối mặt với kỳ thi trung học. Cơ mà… bạn ngồi cùng bàn này sao nhìn quen mắt quá vậy cà…

Hoàng đế bệ hạ ▼_▼:  “Cho mượn bài tập chép cái coi.”

Tống Tiêu: “…”


 

CHƯƠNG 1: TUẪN TÁNG.

CHƯƠNG 2: TRỌNG SINH.

CHƯƠNG 3: THIẾP THẤT.

CHƯƠNG 4: KÝ ỨC.

CHƯƠNG 5: NGỒI CÙNG BÀN.

CHƯƠNG 6: LỚP TRƯỞNG.

CHƯƠNG 7: ĂN CƠM.

CHƯƠNG 8: KÝ TÚC XÁ.

CHƯƠNG 9: 4G.

CHƯƠNG 10: HỌP LỚP.

CHƯƠNG 11: LỊCH SỬ.

CHƯƠNG 12: THẦN ĐÂY!

CHƯƠNG 13: TRỪNG PHẠT.

CHƯƠNG 14: CÙNG GIƯỜNG.

CHƯƠNG 15: THẲNG THẮNG.

CHƯƠNG 16: QUY CŨ.

CHƯƠNG 17: YÊU SÁCH.

CHƯƠNG 18: HẸN HÒ.

CHƯƠNG 19: THIẾU GIA.

CHƯƠNG 20: DỰA DẪM.

CHƯƠNG 21: TRANH CỬ.

CHƯƠNG 22: TRỘM SÁNG.

CHƯƠNG 23: ĐỪNG NGHỊCH.

CHƯƠNG 24: THAM BAN.

CHƯƠNG 25: ÂM MƯU.

CHƯƠNG 26: Ỷ LẠI.

CHƯƠNG 27: TÊN.

CHƯƠNG 28: OAN ỨC.

CHƯƠNG 29: ĐAU LÒNG.

CHƯƠNG 30: TRỪ ĐIỂM.

CHƯƠNG 31: ÔNG NỘI.

CHƯƠNG 32: SẨY THAI.

CHƯƠNG 33: TRIỆU KIẾN.

CHƯƠNG 34: TIỂU CÔNG CHÚA.

CHƯƠNG 34 (TIẾP THEO)

CHƯƠNG 35: LÀM KHÁCH.

CHƯƠNG 36: NGỦ LẠI.

CHƯƠNG 37: BIỆT NỮU.

CHƯƠNG 38: THAM QUAN.

CHƯƠNG 39: BÁO THÙ.

CHƯƠNG 40: CÔNG LƯỢC.

CHƯƠNG 41: THỔI TIÊU.

CHƯƠNG 42: THỔ LỘ.

CHƯƠNG 43: THÀNH TÍCH.

CHƯƠNG 44: TRÊN ĐƯỜNG GẶP.

CHƯƠNG 45: GIAO THỪA.

CHƯƠNG 46: THƯ PHÁP.

CHƯƠNG 47: KHẾ ƯỚC.

CHƯƠNG 48: ĐẦU TƯ.

CHƯƠNG 49: LỊCH SỬ.

CHƯƠNG 50: BÁN MÌNH.

CHƯƠNG 51: PHÂN BAN.

CHƯƠNG 52: CHIẾN TRANH LẠNH.

CHƯƠNG 53: THÀNH NIÊN.

CHƯƠNG 54: ẤU TRĨ.

CHƯƠNG 55: TRẠNG NGUYÊN.

CHƯƠNG 56: CHÂN TƯỚNG.

CHƯƠNG 57: CHÂN THÀNH.

CHƯƠNG 58: QUẤY RẦY.

CHƯƠNG 59: NƯỚC MĨ.

CHƯƠNG 60: CÂU LẠC BỘ.

CHƯƠNG 61: HOẠT ĐỘNG.

CHƯƠNG 62: HÀNH TUNG.

CHƯƠNG 63: BỔN GIA.

CHƯƠNG 64: NGƯỜI QUEN.

CHƯƠNG 65: CÔNG CÔNG.

CHƯƠNG 66: XẢO NGỘ

CHƯƠNG 67: NẰM VÙNG.

CHƯƠNG 68: CÃI VẢ.

CHƯƠNG 69: GẶP NẠN.

CHƯƠNG 70: BẢO TIÊU.

CHƯƠNG 71: VŨ HỘI.

CHƯƠNG 72: TRÙNG HỢP

CHƯƠNG 73: BỮA TỐI.

CHƯƠNG 74: RUỒI BỌ.

CHƯƠNG 74: (TIẾP THEO)

CHƯƠNG 75: QUÁN RƯỢU.

CHƯƠNG 76: BẢO LÃNH

CHƯƠNG 77: ĐẦU TƯ.

CHƯƠNG 78: ANH HAI.

CHƯƠNG 79: BẠN CŨ.

CHƯƠNG 80: ĐIỆN ẢNH.

CHƯƠNG 80: (TIẾP THEO)

CHƯƠNG 81: TRÙNG HỢP.

CHƯƠNG 82: MƯU LƯỢC.

CHƯƠNG 82: (TIẾP THEO).

CHƯƠNG 83: TÍNH KẾ.

CHƯƠNG 84: BẮT CÓC.

CHƯƠNG 85: NGUY HIỂM.

CHƯƠNG 86: THOÁT CHẾT

CHƯƠNG 87: LỮ HÀNH

CHƯƠNG 88: GIẢI CỨU

CHƯƠNG 89: CỨU GIÁ

CHƯƠNG 90

CHƯƠNG 91: GIẢI QUYẾT.

CHƯƠNG 92: TIẾP QUẢN

CHUƠNG 93: BẠN HỌC

CHƯƠNG 94: TRỢ LÝ

CHƯƠNG 95: NGĂN CHẶN

CHƯƠNG 96: TÁC GIẢ

CHƯƠNG 97: WEIBO

CHƯƠNG 98: HỎI TỘI

CHƯƠNG 99: DÉP LÊ

CHƯƠNG 100: BẢO KIẾM

CHƯƠNG 101: NỒI LẨU

CHƯƠNG 102: KIỂM TRA SỨC KHOẺ

CHƯƠNG 103: CHỨNG CỨ

CHƯƠNG 104: VẤN ĐỀ

CHƯƠNG 105: VÕNG HỒNG.

CHƯƠNG 106: KỊCH BẢN

CHƯƠNG 107: QUAY PHIM

CHƯƠNG 108: PHIM ẢNH

CHƯƠNG 109

CHƯƠNG 110: PHÁT SÓNG

CHƯƠNG 111: CHIẾC NHẪN

CHƯƠNG 112: CÔNG KHAI

CHƯƠNG 113

CHƯƠNG 114: BỊ ỐM

CHƯƠNG 115: VƯƠNG TỬ

CHƯƠNG 116: TRÒ KHÔI HÀI

CHƯƠNG 117

CHƯƠNG 118: ÂN ÁI

CHƯƠNG 119

CHƯƠNG 120: MỘT NGÀY SAU HÔN NHÂN

CHƯƠNG 121: KỈ NIỆM TRÒN MỘT NĂM

CHƯƠNG 123: THIÊN ĐẠO LUÂN HỒI

CHƯƠNG 124: QUÀ

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here