Giang Hồ Kiếp

0
1233

Giang Hồ Kiếp

Tác giả: Huyền Phong Vũ

Thể loại: bách hợp tiểu thuyết (GL), xuyên không, NP – nhất công đa thụ, ngược thân ngược tâm, lịch sử vô căn cứ, HE.

Tình trạng: Hoàn

Giới thiệu nhân vật

+ Diệp Phong: bạn công chung tình, yêu cô bạn gái tên Lam của mình, nhưng hai người không đến được với nhau. Trong 1 lần đi máy bay đã xảy ra sự cố và xuyên không về thời quá khứ, dấn thân vào chốn giang hồ.

+ Sở Yên: hoa khôi chốn thanh lâu, bán nghệ chứ không bán thân, yếu đuối nhưng không nhu nhược.

+ Lãnh Vô Sương: cung chủ Lãnh Nguyệt cung, lạnh lùng, yêu màu trắng, kiếp pháp cao siêu.

+ Toa Y Na: đại công chúa, tuyệt sắc giai nhân của thảo nguyên mông cổ

Thể loại NP nhưng mình chắc rằng bạn thụ nào cũng hi sinh vì bạn công, cũng đáng được yêu. Bạn công cũng tuyệt lắm!

Văn án:

Ân oán giang hồ, tình yêu, thù hận,… cuối cùng sẽ đi về đâu?

Tác phẩm đầu tay, xin mời đọc tiếp.


Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ NHẤT: GẶP NẠN

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ HAI: PHONG BA

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BA: XUYÊN QUA

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ TƯ: DƯỠNG THƯƠNG

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ NĂM: LÃNH NGUYỆT CUNG

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ SÁU: TRỤC PHONG

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BẢY: NGOÀI Ý MUỐN

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ TÁM: LY KHAI

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ CHÍN: RA NGOÀI

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ MƯỜI: THANH XA THÀNH

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ MƯỜI MỘT: SƠ NGỘ SỞ YÊN

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ MƯỜI HAI: KIẾM TIỀN (1)

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ MƯỜI BA: KIẾM TIỀN (2)

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ 14 + 15: TRỐN ĐI

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ MƯỜI SÁU: HẮC BẠCH NHỊ QUÁI

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ MƯỜI BẢY: VÕ LÂM ĐẠI HỘI

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ MƯỜI TÁM: GẶP LẠI

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ MƯỜI CHÍN: TẬP VÕ (1)

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI: TẬP VÕ (2)

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI MỐT: TẬP VÕ (3)

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI HAI: HẠ SƠN

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BA: XUẤT HIỆN TRÙNG LẶP GIANG HỒ

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BỐN: THÂN PHẬN

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI LĂM: THIẾU TRANG CHỦ

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI SÁU: LÔI KHIẾU NGÂN HÀNG TƯ NHÂN

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BẢY: MỘT ĐÊM PHẤT NHANH

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI TÁM: TÁI DU THANH XA

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI CHÍN: BIỂU LỘ

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI: MÂY XANH ĐẠI CHIẾN

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI MỐT: MÂY XANH ĐẠI CHIẾN (2)

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI HAI: MỘT ĐƯỜNG ĐỒNG HÀNH

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BA: TRỞ LẠI LÃNH NGUYỆT CUNG (1)

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BỐN: TRỞ LẠI LÃNH NGUYỆT CUNG (2)

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI LĂM: THẤY CHẾT MÀ KHÔNG CỨU ĐƯỢC

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI SÁU: TRONG NÚI GẶP NẠN ( NHẤT )

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BẢY: TRONG NÚI GẶP NẠN ( NHỊ )

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI TÁM: NHÂN HỌA ĐẮC PHÚC (1)

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI CHÍN: NHÂN HỌA ĐẮC PHÚC (2)

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI: ĐẠI NÁO DI HỒNG VIỆN

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI MỐT: UY HIẾP

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI HAI: ĐẮC CÙNG THẤT

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI BA: NGƯU LANG CHỨC NỮ

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI BỐN: ÂN OÁN THANH TOÁN XONG

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI LĂM: THU LƯU

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI SÁU: CỨU NGƯỜI

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI BẢY: NÔNG GIA VIỆN MÁU TANH

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI TÁM: ĐÀN ĐỨT DÂY

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI CHÍN: DẠ KIẾM PHƯỜNG

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI MỐT: BẢO KHỐ SƠN TỰ

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI HAI: CHÂN TƯỚNG

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI BA: SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI BỐN: TRONG VIỆN TIỂU ĐÌNH

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI LĂM: LỰA CHỌN

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI SÁU: VỊ BÁI ĐƯỜNG TIÊN ĐỘNG PHÒNG

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI BẢY: CHUYỆN XẤU

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI TÁM: PHONG VÂN KHỞI GIANG HỒ BIẾN ( NHẤT )

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI CHÍN: PHONG VÂN KHỞI GIANG HỒ BIẾN ( NHỊ )

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI: PHONG VÂN KHỞI GIANG HỒ BIẾN ( TAM )

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI MỐT: BỘ XƯƠNG KHÔ CỐC

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI HAI: HUYẾT CHÚ

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI BA: QUẤN QUÝT

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI BỐN: TRÊU CỢT

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI LĂM: THIÊN SƠN LY BIỆT

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI SÁU: BA NĂM SAU ĐÓ ĐOẠN TÌNH NHAI

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI BẢY: GẶP RẮC RỐI

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI TÁM: BỊ TÍNH TOÁN

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI CHÍN: CHỮA BỆNH

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI: TOA Y NA

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI MỐT: ĐÀM PHÁN ( NHẤT )

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI HAI: ĐÀM PHÁN ( NHỊ )

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI BA: HỘI CHIẾN ( NHẤT )

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI BỐN: HỘI CHIẾN ( NHỊ )

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI LĂM: TRÚNG TÊN

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI MỐT: ĐÀM PHÁN ( NHẤT )

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI HAI: ĐÀM PHÁN ( NHỊ )

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI BA: HỘI CHIẾN ( NHẤT )

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI BỐN: HỘI CHIẾN ( NHỊ )

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI LĂM: TRÚNG TÊN

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI MỐT: TÂM LOẠN ( NHẤT )

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI HAI: TÂM LOẠN ( NHỊ )

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI BA: NHỨ NHI NGỘ NGUY

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI BỐN: HỒI CUNG

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI LĂM: Y QUAN THIÊN HẠ

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI SÁU: TƯƠNG NHẬN THỨC

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI BẢY: TỈNH NGỘ

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI TÁM: THIÊN LÝ TÌM PHU ( NHẤT )

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI CHÍN: THIÊN LÝ TÌM PHU ( NHỊ )

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI: THẢO NGUYÊN NGỘ NGUY

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI MỐT: TAM MỸ TỀ TỤ ( NHẤT )

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI HAI: TAM MỸ TỀ TỤ ( NHỊ )

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI BA: TAM MỸ TỀ TỤ ( TAM )

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI BỐN: TAM MỸ TỀ TỤ ( TỨ )

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI LĂM: TAM MỸ TỀ TỤ ( NGŨ )

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI SÁU: MỐI HẬN CŨ

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI BẢY: A MỤC NGƯƠI

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI TÁM: SÓNG NGẦM BẮT ĐẦU KHỞI ĐỘNG

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI CHÍN: ĐÊM ĐẸP MỸ CẢNH

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM: BẦU TRỜI NHÂN GIAN

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LINH MỘT: TRUNG THU NGUYỆT NAN VIÊN ( NHẤT )

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LINH HAI: TRUNG THU NGUYỆT NAN VIÊN ( NHỊ )

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LINH BA: TỰ TRÁCH

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LINH TƯ: TƯƠNG TƯ NHƯ CŨ

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LINH NĂM: MẤY QUẤN QUÝT

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LINH SÁU: HỢP TÁC

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LINH BẢY: TIÊU TAN TIỀN NGẠI

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LINH TÁM: MỘC Y SƠN

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM LINH CHÍN: TRỐN ĐI

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM MƯỜI: THƯƠNG LY BIỆT

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM MƯỜI MỘT: TRU MA

Giang Hồ Kiếp – CHƯƠNG THỨ MỘT TRĂM MƯỜI HAI: SẼ THÀNH THÂN THUỘC ( ĐẠI KẾT CỤC )

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here