Em họ không dễ nuôi

0
1245

Em Họ Không Dễ Nuôi

Tác giả: Lạt Tiêu Phan Phạn

Thế loại: Trọng sinh – Hiện đại – Huynh Đệ  – Ấm áp – Công sủng thụ – HE

Số chương: 54 chương + 1 phiên ngoại

Nguồn: babbyteam96.wordpress.com

Edit by : Cú

Văn Án

Kiếp trước Đoàn Duệ Thanh trầm mặc sống vì người khác, ngày ngày bận bịu công tác, máy móc mà kết hôn…

Hắn nguyên bản nghĩ rằng chính mình sẽ luôn sống theo những gì cha mình sắp đặt,  yên ổn đi qua một đời người. Lại không nghĩ rằng vì được thăng chức mà bị đồng nghiệp mình coi là bạn tốt phản bội, đem việc mình là đồng tính luyến ái được che giấu bấy lâu phơi bày ra ánh sáng…

Vì vậy chỉ trong một đêm, hắn rơi vào địa ngục.. nhà không có, công việc cũng không.. lại bởi vì hàng loạt biến cố khiến hắn bị chấn thương não, phải nằm viện ba năm.

Được trở lại năm mười bảy tuổi, hắn ra quyết định đầu tiên, sẽ không thi vào đại học, bỏ đi nguy cơ bị chấn thương…

Chính là trước lúc đó, hắn gặp phải sự kiện đầu tiên, là bị cha mình nổi giận đuổi khỏi nhà, lưu lạc đầu đường, may mắn được anh họ nhặt trở về…

CP: Nghiêm túc thâm tình công x Bề ngoài ôn hòa nội tâm hắc ám thụ.

Nhân vật chính: Đoàn Duệ Thanh, Vân Thiệu Thần ┃ Phối hợp diễn: các thân thích

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 1

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 2

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 3

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 4

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 5

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 6

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 7

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 8

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 9

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 10

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 11

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 12

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 13

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 14

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 15

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 16

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 17

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 18

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 19

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 20

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 21

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 22

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 23

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 24

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 25

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 26

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 27

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 28

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 29

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 30

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 31

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 32

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 33

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 34

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 35

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 36

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 37

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 38

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 39

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 40

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 41

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 42

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 43

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 44

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 45

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 46

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 47

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 48

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 49

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 50

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 51

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 52

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 53

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – CHƯƠNG 54

Em Họ Không Dễ Nuôi – EM HỌ KHÔNG DỄ NUÔI – PHIÊN NGOẠI

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here