Đại thú tân nương

0
425

Đại Thú Tân Nương

Tác giả: Lạc Khuynh

Thể loại: Bách hợp tiểu thuyết, cổ trang, HE.

Editor: Bách Linh

Nguồn: Vongtinhgiang.wordpress.com

Giới thiệu

+ Lăng Tử Nhan – Tử Nhan Quận Chúa: là quận chúa của Lăng Gia, trong ngày đại hôn của đại ca, đã anh dũng thay mặt ca ca đi ngênh thân, bái đường…và sắp động phòng cùng tẩu tẩu.

+ Dương Mặc Tuyền: từ nhỏ đã mất phụ thân, sống cùng ca ca, khi trưởng thành bị bắt gả vào Lăng Vương phủ theo di nguyện của phụ thân nàng.

Một người vốn là quận chúa điêu ngoa thất thường, một người vốn là lạnh tựa băng sương Quận Vương phi, làm việc tốt thường chịu gian nan a~~~. Ngày đại hơn, Tử Nhan quận chúa nhà ta thay ca ca đi nghinh hôn, rước dâu cũng là Nhan Nhi, động phòng cũng là nhan nhi. Vậy tại sao Dương Mặc Tuyền lại là vợ của ca ca chứ???


Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ NHẤT: THÚ TẨU TẨU

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ HAI: TIỂU QUẬN CHÚA BÁ ĐẠO

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BA: LẦN ĐẦU ĐẾN KỸ VIỆN

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ TƯ: QUẬN CHÚA SAY RƯỢU

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ NĂM: PHÁT HIỆN

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ SÁU: LẦN ĐẦU CHÍNH THỨC GẶP MẶT

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BẢY: TÂN LANG BỎ TRỐN

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ TÁM: “TAI NẠN” BẤT NGỜ

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ CHÍN: TẨU TẨU GIÚP TA ĐẮP DƯỢC

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ MƯỜI: MỘT TRƯỢNG NÀY CỨ ĐỂ MẠC TUYỀN CHỊU…

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ MƯỜI MỘT: GIẢ BỆNH

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ MƯỜI HAI: QUẬN VƯƠNG PHI TRONG TRUYỀN THUYẾT

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ MƯỜI BA: QUẤN QUÝT

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ MƯỜI BỐN: ẨU ĐẢ

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ MƯỜI LĂM: NỤ HÔN BẤT NGỜ

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ MƯỜI SÁU: DÙ GẢ CHO TRƯ CẨU TA CŨNG KHÔNG GẢ CHO HẮN!

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ MƯỜI BẢY: CẤM TÚC

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ MƯỜI TÁM: LÃO SƯ

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ MƯỜI CHÍN: BỪNG TỈNH – THẤU HIỂU TÂM TƯ

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI: LO LẮNG ĐI TÌM

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI MỐT: MẬP MỜ. MỘT ĐÊM MẤT NGỦ.

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI HAI: Ý ĐỒ CỦA TRƯƠNG HẰNG

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BA: BIẾN CỐ

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BỐN: BÙNG NỔ

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI LĂM: TÂM TƯ HỖN LOẠN

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI SÁU: RẮC RỐI SƠ HIỆN

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BẢY: KẾ HOẠCH CỦA LĂNG TỬ NHAN

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI TÁM: BỊ CHẶN CƯỚP

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI CHÍN: NHÂN DUYÊN SÂM

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI: KẾ HOẠCH NGỐC NGHẾCH

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI MỐT: LĂNG TỬ HẠO TRỞ VỀ

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI HAI: “VIÊN PHÒNG” LÀ GÌ?

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BA: NÀNG LÀ CỦA TA!

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BỐN: SUY NGHĨ THÔNG SUỐT

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI LĂM: YẾN TIỆC

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI SÁU: TAM CHƯỞNG CHI ƯỚC

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI BẢY: XÍCH MÍCH

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI TÁM: DIỄN KỊCH

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI CHÍN: THỔ LỘ

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI: TRỐN NHÀ RA THANH LÂU

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI MỐT: TA CHỈ THUỘC VỀ NGƯƠI

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI HAI: TÌM CÁCH XUẤT THÀNH

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI BA: TRANH ĐOẠT HOA KHÔI

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI BỐN: TỬ Y

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI LĂM: SÓNG GIÓ BÁCH HOA LÂU

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI SÁU: CẦM TIÊU HỢP TẤU

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI BẢY: CHUỘC NGƯỜI

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI TÁM: BỊ PHÁT HIỆN

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BỐN MƯƠI CHÍN: MỘT ĐÊM XUÂN TIÊU

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI: BỊ BẮT TRỞ VỀ

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI MỐT: NGHI NGỜ

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI HAI: NGĂN TRỞ

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI BA: CĂNG THẲNG

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI BỐN: NỮ NHÂN TRANH PHONG

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI LĂM: SAY RƯỢU LOẠN TÍNH

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI SÁU: NGUY HIỂM TRONG GANG TẤC

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI BẢY: LĂNG TỬ NHAN TRỞ VỀ

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI TÁM: MUỐN TA…

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI CHÍN: ƯỚC MONG

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI: VÍ DỤ

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI MỐT: ÂM MƯU

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI HAI: SỰ YÊN BÌNH TRƯỚC CƠN BÃO

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI BA: GIẬN DỖI

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI BỐN: TIỂU THƯ KHUÊ CÁC

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI LĂM: BAO CẢ THANH LÂU

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI SÁU: CÂU DẪN

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI BẢY: TRỌN VẸN

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI TÁM: QUYẾT ĐỊNH

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ SÁU MƯƠI CHÍN: CHÔNG GAI

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI: MỖI NGƯỜI MỘT TÂM TƯ

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI MỐT: DÂNG TRÀ

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI HAI: DIỄN KỊCH

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI BA: BỞI VÌ NÀNG LÀ NHAN NHI…

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI BỐN: BÀ THÔNG GIA TỚI

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI LĂM: TÂM TƯ CỦA LẠC NHẠN

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI SÁU: CHẠM TRÁN

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI BẢY: TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI TÁM: CHUYỆN ĐÊM HÔM ẤY…

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ BẢY MƯƠI CHÍN: ÂM MƯU CỦA TRƯƠNG HẰNG

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI: TỬ Y CHẤT VẤN

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI MỐT: MẤT TRỘM

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI HAI: NGHI VẤN

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI BA: VẬT TRƯƠNG HẰNG CẤT DẤU?

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI BỐN: TRA KHẢO

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI LĂM: TANG CHỨNG, VẬT CHỨNG

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI SÁU: TA TỰ DO RỒI…

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI BẢY: ĐỀU LÀ CỦA NÀNG…

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI TÁM: TÂM QUY VỀ CHỐN

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ TÁM MƯƠI CHÍN: TỪ LÃO GIA TỬ

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI: THƯƠNG LƯỢNG

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI MỐT: CHÂN CHÍNH THÍCH MỘT NGƯỜI…

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI HAI: TRANH ĐOẠT TRẠNG NGUYÊN

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI BA: BIỆN PHÁP VẸN TOÀN

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI BỐN: LỜI TA HỨA VỚI NÀNG…

Đại Thú Tân Nương – CHƯƠNG THỨ CHÍN MƯƠI LĂM: CHẤP TỬ CHI THỦ, PHU PHỤC HÀ CẦU?

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here