Ái Thượng Nữ Lão Sư

0
379

Ái Thượng Nữ Lão Sư

Tác giả: Lăng Duệ

Thể loại: Hiện đại, thầy trò, HE

Trans: QT

Editor: eagle1994

Tiến độ: 74 chương – Hoàn

Văn án:

Chờ một người lớn lên có bao nhiêu khổ?. 7 năm có đủ để một người trưởng thành? Chúng ta gặp nhau trong những năm tháng đẹp tươi sáng lạn nhất cuộc đời, từ ngây ngô, lỗ mãng đi yêu đến chính chắn trưởng thành. Ta nỗ lực vì nàng, bất chấp tất cả vì nàng, từ bỏ vì nàng, vì nàng lớn lên.

“Ta không thích nam, cũng không thích nữ, ta chỉ yêu Cẩn”.

“Sinh như hạ hoa chi sán lạn,

Tử như thu diệp chi tĩnh mỹ”.

Gặp được nàng là may mắn nhất đời ta.


LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6+7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19

CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 25

CHƯƠNG 26

CHƯƠNG 27

CHƯƠNG 28

CHƯƠNG 29

CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 31

CHƯƠNG 32

CHƯƠNG 33

CHƯƠNG 34

CHƯƠNG 35

CHƯƠNG 36

CHƯƠNG 37

CHƯƠNG 38

CHƯƠNG 39

CHƯƠNG 40

CHƯƠNG 41

CHƯƠNG 42

CHƯƠNG 43

CHƯƠNG 44

CHƯƠNG 45

CHƯƠNG 46

CHƯƠNG 47

CHƯƠNG 48

CHƯƠNG 49

CHƯƠNG 50

CHƯƠNG 51

CHƯƠNG 52

CHƯƠNG 53

CHƯƠNG 54

CHƯƠNG 55

CHƯƠNG 56

CHƯƠNG 57

CHƯƠNG 58

CHƯƠNG 59

CHƯƠNG 60

CHƯƠNG 61

CHƯƠNG 62

CHƯƠNG 63

CHƯƠNG 64

CHƯƠNG 65

CHƯƠNG 66

CHƯƠNG 67

CHƯƠNG 68

CHƯƠNG 69

CHƯƠNG 70

CHƯƠNG 71

CHƯƠNG 72

CHƯƠNG 73

CHƯƠNG 74

LỜI CUỐI SÁCH [HOÀN]

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here